ORDIN nr. 3.473 din 17 martie 2017privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2017    În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală relații internaționale și afaceri europene, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Pavel Năstase
    București, 17 martie 2017.Nr. 3.473.  +  AnexăMETODOLOGIEde primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar2017-2018