LEGE nr. 89 din 10 mai 2000pentru ratificarea Acordului privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 mai 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUACORD 16/06/1995