HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 22 mai 1996  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Localitățile din Munții Apuseni, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor beneficia de sprijinul direct al Guvernului și al celorlalte autorități ale administrației publice.  +  Articolul 2Se aprobă Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a localităților prevăzute în art. 1, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerele, prefecturile, precum și consiliile județene și locale respective vor urmări realizarea acțiunilor prevăzute în programul special și vor asigura cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiții în programele proprii anuale în limita surselor financiare din alocațiile bugetare și din alte surse.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
   +  Anexa nr. 1UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALEdin zona Munților Apuseni, pentru care se propun măsuri de sprijinire adezvoltării economico-socialeJUDEȚUL ALBAOrașe1. Abrud2. Cîmpeni3. ZlatnaComune1. Albac2. Almașu Mare3. Arieșeni4. Avram Iancu5. Baia de Arieș6. Bistra7. Buciumi8. Ciuruleasa9. Girda de Sus10. Horea11. Intregalde12. Lupșa13. Mogoș14. Ocoliș15. Poiana Vadului16. Ponor17. Posaga18. Rîmeț19. Roșia Montană20. Sălciua21. Scărișoara22. Sohodol23. Vadul Moților24. VidraJUDEȚUL ARADOrașe1. SebișComune1. Almaș2. Brazii3. Buteni4. Chisindia5. Dezna6. Dieci7. Gurahonț8. Hălmagiu9. Hălmăgel10. Ignești11. Moneasa12. Pleșcuța13. VârfurileJUDEȚUL BIHOROrașe1. Nucet2. Dr. Petru Groza3. VașcăuComune1. Budureasa2. Bulz3. Bunțești4. Carpinet5. Cîmpani6. Cristioru de Jos7. Dragănești8. Lazuri de Beiuș9. Lunca10. Pietroasa11. Rieni12. TărcaiaJUDEȚUL CLUJComune1. Băișoara2. Beliș3. Calatele4. Ciucea5. Iara6. Măguri-Răcătău7. Manăstireni8. Mărgău9. Mărișel10. Poieni11. Risca12. Săcuieu13. Valea Ierii14. Negreni (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) 15. Căpușu Mare (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) JUDEȚUL HUNEDOARAOrașe1. Brad2. Geoagiu (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) Comune1. Baia de Criș2. Balșa3. Băița4. Blăjeni5. Buceș6. Bucuresci7. Bulzeștii de Sus8. Certeju de Sus (parțial)9. Crișcior10. Abrogat. (la 06-05-2020, Punctul 10. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) 11. Luncoiu de Jos12. Ribița13. Tomești14. Vata de Jos15. Vălișoara  +  Anexa nr. 2.
  PROGRAMUL SPECIAL
  pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din zona
  Munților Apuseni
  Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din zona Munților Apuseni cuprinde următoarele direcții principale de acțiune:– scoaterea din izolare a unor localități prin îmbunătățirea echipării tehnice și integrarea zonei în rețelele de infrastructura majoră (cai de transport rutier, feroviar și aerian, alimentare cu energie electrica, comunicații);– stabilizarea populației prin asigurarea unui cadru de viața comparabil cu alte zone ale tarii;– valorificarea superioară a potențialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea și diversificarea activităților economice, stimularea întreprinderilor mici și mijlocii cu capital privat;– protejarea patrimoniului natural și construit, în vederea dezvoltării durabile a zonei și a turismului rural performant.  +  Capitolul I Programul-cadru de investiții publice și de cheltuieli pentru refaceri în urma inundațiilor - valori estimative -
  U.M. - mld. lei prețuri la 1 ianuarie 1996
  Nr. crt.Domeniul de activitateNr. de obiective (acțiuni)TOTALdin care:
  19961997-20002001-2004după 2004
  01234567
  TOTAL PROGRAM, din care:8.000,0189,02.294,02.605,02.912,0
  1.Refaceri în urma inundațiilor12120,054,066,0--
  2.Investiții pentru derularea programului7307.885,0135,02.228,02.605,02.912,0
  din care:
  2.1Infrastructura majoră2106.379,1100,91.298,02.363,22.612,0
  ▪ energetică (inclusiv electrificări)1691.8123,314,52,21.787,0
  ▪ transporturi84.290,086,61.161,42.300,0742,0
  ▪ comunicații19150,3-68,342,040,0
  ▪ gospodărirea apelor și protecția mediului14126,811,053,819,043,0
  2.2Agricultură, alimentație, agroturism19142,83,618,049,771,5
  ▪ agroturism24,00,10,81,02,1
  2.3Silvicultură9126,50,727,034,064,8
  2.4Industrie19249,717,483,726,3122,3
  ▪ industria extractivă15235,315,771,026,3122,3
  ▪ industria prelucrătoare11,6-1,6--
  ▪ protecția și reabilitarea mediului în unități industriale312,81,711,1--
  2.5Turism2455,50,116,225,114,1
  2.6Infrastructura socială202187,02,2121,456,76,7
  ▪ sănătate4857,80,846,011,0-
  ▪ învățământ6373,11,329,238,14,5
  ▪ cultură4349,8-41,07,11,7
  ▪ muncă și protecție socială174,7-4,7--
  ▪ culte301,5-0,50,50,5
  ▪ construcții administrative10,090,080,01--
  2.7Infrastructura edilitară a localităților247731,39,4653,647,720,6
  ▪ alimentări cu apă, canalizări și stații de tratare și epurare a apelor70109,11,998,65,43,2
  ▪ drumuri și poduri locale, străzi, pasaje denivelate153548,75,6483,442,317,4
  ▪ rețele termice, centrale și puncte termice827,70,926,8--
  ▪ introducere de gaze naturale616,4-16,4--
  ▪ transport urban de călători31,00,10,9--
  ▪ colectarea, incinerarea, valorificarea deșeurilor menajere325,8-25,8--
  ▪ lucrări tehnico-edilitare aferente ansamblurilor de locuințe42,60,91,7--
  2.8Locuințe304 apartamente13,10,710,12,3-
  În termen de 60 de zile Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiții care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, județe, localități și investitori și le va transmite ministerelor, instituțiilor asimilate acestora, prefecturilor, consiliilor județene și locale.Pe baza listelor de investiții astfel detaliate se vor elabora și adopta documentațiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.Eșalonarea realizării obiectivelor de investiții se va face în funcție de asigurarea surselor financiare.Valorile obiectivelor prevăzute la capitolele II și III sunt cuprinse la poziția 1 și, respectiv, 2.1.
   +  Capitolul II Obiectivele prevăzute pentru refacere în urma inundațiilor din decembrie 1995 - ianuarie 1996
  Nr. crt.Sectorul (subsectorul) Denumirea obiectivului (acțiunii)Valoarea totală estimată (mil. lei la 1 ianuarie 1996)Observații
  0123
  1.CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI
  JUDEȚUL ALBA
  1. Orașul Abrud- 53 locuințe afectate11,5
  - 112 anexe gospodărești afectate11,0
  2. Orașul Câmpeni- 125 locuințe afectate42,2
  - 155 anexe gospodărești afectate44,3
  3. Comuna Albac- 22 anexe gospodărești afectate7,5
  4. Comuna Avram Iancu- 3 locuințe afectate4,6
  - 3 anexe gospodărești afectate1,6
  5. Comuna Baia de Arieș- 62 locuințe afectate37,0
  - 85 anexe gospodărești afectate6,4
  6. Comuna Bistra- 96 locuințe afectate40,1
  - 130 anexe gospodărești afectate14,0
  7. Comuna Bucium- 3 locuințe afectate1,0
  - 11 anexe gospodărești afectate1,2
  8. Comuna Ciuruleasa- 2 locuințe afectate0,6
  - 22 anexe gospodărești afectate2,0
  9. Comuna Gârda de Sus- 18 locuințe afectate5,5
  - 61 anexe gospodărești afectate10,4
  10. Comuna Întregalde- 4 anexe gospodărești afectate0,5
  11. Comuna Lupșa- 21 locuințe afectate11,2
  - 62 anexe gospodărești afectate13,4
  12. Comuna Ocoliș- 1 locuință afectată1,2
  - 10 anexe gospodărești afectate1,9
  13. Comuna Poșaga- 48 locuințe afectate25,6
  - 64 anexe gospodărești afectate13,1
  14. Comuna Roșia Montană- 30 locuințe afectate15,4
  - 24 anexe gospodărești afectate13,1
  15. Comuna Sălciua- 4 locuințe afectate3,5
  - 10 anexe gospodărești afectate8,6
  16. Comuna Scărișoara- 10 locuințe afectate6,0
  - 5 anexe gospodărești afectate0,6
  17. Comuna Sohodol- 35 locuințe afectate7,9
  - 83 anexe gospodărești afectate9,3
  18. Comuna Vadu Moților- 8 locuințe afectate4,7
  - 22 anexe gospodărești afectate4,7
  19. Comuna Vidra- 11 locuințe afectate2,8
  - 42 anexe gospodărești afectate5,3
  TOTAL JUDEȚ ALBA389,7
  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Dieci+)2,0
  2. Comuna Hălmagiu14,0
  3. Comuna Moneasa+)2,2
  4. Comuna Vârfurile+)4,0
  5. Comuna Gurahonț+)450,8
  TOTAL JUDEȚ ARAD473,0
  JUDEȚUL BIHOR
  1. Comuna Cărpinet, satul Ponoarele0,3- distrugeri la două locuințe prin alunecări de teren
  2. Orașul Vașcău7,0- distrugere tencuieli
  TOTAL JUDEȚ BIHOR7,3
  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Măguri-Răcătău- 2 locuințe afectate+)30,0- distrugere
  - 4 anexe gospodărești afectate+)80,0completă, inclusiv infrastructură
  2. Comuna Mărgău- 2 locuințe afectate+)70,0- distrugere
  - 3 anexe gospodărești afectate+)3,0completă
  TOTAL JUDEȚ CLUJ183,0
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Comuna Blăjeni- 10 gospodării afectate14,0
  2. Comuna Buceș- 1 gospodărie afectată+)1,5
  3. Comuna Crișcior- 179 gospodării afectate+)133,5
  4. Comuna Vața de Jos- 49 gospodării afectate33,4
  5. Municipiul Brad- 28 gospodării afectate+)17,8
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA200,2
  TOTAL CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI1.253,2
  2.LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
  JUDEȚUL ALBA
  1. Alimentarea cu apăOrașul Abrud120,0
  Orașul Câmpeni122,0
  Comuna Baia de Arieș87,5
  Comuna Vadu Moților6,1
  Comuna Roșia Montană0,7
  Comuna Vidra6,3
  Comuna Horea3,6
  Comuna Bistra88,0
  Comuna Lupșa7,0
  Comuna Poșaga54,0
  2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajereOrașul Abrud12,7
  Orașul Câmpeni255,6
  Comuna Baia de Arieș40,0
  Comuna Vadu Moților0,2
  Comuna Bistra36,6
  3. Rețele și centrale termiceOrașul Abrud50,7
  Orașul Câmpeni52,9
  Comuna Baia de Arieș4,2
  4. Imobile proprietatea primăriei și în regieOrașul Abrud9,4
  Comuna Baia de Arieș7,8
  5. Străzi și drumuri pe localități componenteAbrud, Câmpeni, Baia de Arieș, Vadu Moților, Roșia Montană, Vidra, Horea, Bistra, Lupșa, Zlatna, Feneș, Valea Mică, Albac, Scărișoara, Ciuruleasa, Sohodol, Bucium, Mogoș, Avram Iancu, Sălciua, Ocoliș, Poiana Vadului2.174,0
  TOTAL JUDEȚ ALBA3.139,3
  JUDEȚUL ARAD
  1. Alimentare cu apăOrașul Sebiș+)10,0
  2. Canalizare și epurare ape uzateOrașul Sebiș+)10,0
  Comuna Hălmagiu70,0
  TOTAL JUDEȚ ARAD90,0
  JUDEȚUL BIHOR
  1. Alimentare cu apăOrașul Vașcău+)3,0- conducta de aducțiune apă în oraș distrusă (torsionată, picioare de susținere distruse, decopertate)
  2. Străzi și drumuriComuna Tărcaia25,0- spălat structură străzi
  TOTAL JUDEȚ BIHOR28,0
  JUDEȚUL CLUJ
  1. Alimentarea cu apăComuna Poieni+)2,4- avariat planul de susținere și conducta de alimentare pe 0,1 km
  2. Străzi afectate înComuna Măguri-Răcătău - 2,3 km+)900,0- distrus corpul drumurilor
  Comuna Mărgău-0,04km+)860,0- distrus complet drumul și zidul de sprijin (Răchitele)
  TOTAL JUDEȚ CLUJ1762,4
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Alimentarea cu apă- refacere terasament conductă de alimentare și subtraversare peste Râul Crișul Alb în municipiul Brad+)144,7
  - decolmatare puțuri, refacere priză de apă de suprafață, refacere terasament aducțiune și împrejmuire la uzina de apă în comuna Crișcior+)114,0
  - decolmatare puțuri, refacere împrejmuiri și repunere în funcțiune a stației de captare și tratare a apei din comuna Vața de Jos+)22,6
  2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajereMunicipiul Brad:
  - decolmatarea canalizării și refacerea colectorului distrus până la stația de epurare+)1.332,0
  - refacerea digului de protecție și repunerea în funcțiune a stației de epurare+)60,1
  Comuna Crișcior:
  - refacerea canalizării din zona centrală colmatată și parțial dislocată+)340,3
  Comuna Vața de Jos:
  - repunerea în funcțiune a canalizării colmatate și dislocate+)60,0
  3. TermoficareMunicipiul Brad:
  - refacerea termoizolației în subsoluri și canale termice106,5
  Comuna Crișcior:
  - repunerea în funcțiune a PT-UGB inundat complet80,7
  4. StrăziComuna Vața de Jos:
  - refacerea infrastructurii și suprastructurii străzilor+)60,0
  5. Rampa de gunoiMunicipiul Brad:
  - refacerea drumului de acces și împrejmuire39,7
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA2.360,6
  TOTAL LUCRĂRI EDILITARE7.380,3
  3.DRUMURI NAȚIONALE, JUDEȚENE, COMUNALE ȘI CĂI FERATE
  JUDEȚUL ALBA
  - DN 74: ziduri de sprijin 230 m, rupturi în corpul drumului 230 m1.610,0Zlatna-Abrud
  - DN 74A: ziduri de sprijin 40 m, rupturi în corpul drumului 40 m147,5Abrud-Câmpeni limitele
  - DN 75: ziduri de sprijin 630 m, rupturi în corpul drumului 1,8 km57.000,0*)județelor Bihor și Cluj
  *) din care: 9.000 mil. lei în anul 1996;
  48.000 mil. lei în anul 1997-1998.
  - DJ 762: Baia de Criș-Avram Iancu-DN 75, refacere 23,3 km de drum+)378,9
  - DJ 108: Huedin-Albac, refacere 21,4 km de drum+)345,9
  - DJ 1071: Aiud-Râmeț-Bucium-DN 74, refacere 76,5 km de drum+)427,0
  - DJ 107K: Galda de Jos-Întregalde-Mogoș, refacere 37,5 km de drum+)311,1
  - DC 42 - DN 75: Poșaga de Sus, refacere 3 km de drum+)112,1
  - DC 89 - DN 75: Ocoliș, refacere 4 km de drum+)81,3
  - DC 90: Gura Sohodol-Poiana, refacere 13 km de drum+)505,4
  - DC 91: Avram Iancu-Târșa, refacere 6,4 km de drum+)170,7
  - DC 92: Vidrișoara-Muntele Găina, refacere 4,4 km de drum+)54,5
  - DC 93: Vadu Moților-Poiana Vadului, refacere 11,5 km de drum+)322,5
  - DC 94: Vadu Moților-Lăzărești, refacere 7 km de drum+)100,6
  - DC 96: Câmpeni-Certege, refacere 7 km de drum+)220,6
  - DC 97: Bistra-Poiana, refacere 8,8 km de drum+)226,3
  - DC 129: Sălciua-Valea Largă, refacere 5 km de drum+)78,3
  - DC 149, DJ 1071: Valea Abruzel-Bisericani, refacere 8 km de drum+)84,6
  - DC 150, DJ 1071: Ciuculești, refacere 2 km de drum+)38,4
  - DC 151: Mogoș-Cristești-Bogdănești, refacere 3 km de drum+)47,0
  - DC 152, DJ 1071: Bărbești, refacere 3 km de drum+)68,0
  - DC 153, DJ 1071: Butești, refacere 5 km de drum+)83,0
  - DC 154, DJ 1071: Valea Mlacii, refacere 2 km de drum+)38,0
  - DC 155, DJ 1071: Poienele-Mogoș, refacere 2 km de drum+)36,3
  - DC 88, Lupulești-Poieni-Stânișoara, refacere 6 km de drum+)20,0
  - DC 117, DJ 1071: Muntari-Jurculești, refacere
  7 km de drum+)93,0
  - DC 162, DN 75: Biharia, refacere 5 km de drum+)100,0
  - Drumuri forestiereComuna Arieșeni - 17,2 km85,0
  Comuna Gârda de Sus - 15,3 km138,6
  Comuna Scărișoara - 3,5 km33,6
  Comuna Horia - 9,1 km244,2
  Comuna Poiana Vadului - 5,7 km254,1
  Comuna Avram Iancu - 54 km1.038,5
  Comuna Vidra - 3,9 km58,7
  Comuna Câmpeni - 15,6 km611,1
  Comuna Mogoș - 2 km11,6
  Comuna Bucium - 8,3 km58,6
  Comuna Roșia Montană - 1,3 km42,7
  Comuna Ciuruleasa - 9,3 km191,6
  Comuna Bistra - 12,5 km451,9
  Comuna Lupșa - 16,5 km420,0
  Comuna Baia de Arieș - 9,3 km270,7
  Comuna Sălciua - 9,3 km100,3
  Comuna Poșaga - 18,5 km740,2
  Comuna Întregalde - 9 km128,9
  - Căi ferateOrașul Zlatna - 22 km linia Bărăbanț-Zlatna339,3
  km 12+500-12+600-0,1 km41,7- spălare de terasamente
  km 13+310-13+400-0,1 km33,7- idem
  km 18+800-18+900-0,1 km7,3- idem
  km 27+780-27+800-0,02 km5,5- idem
  km 28+750-28+900-0,15 km114,6- idem
  km 37+400-37+500-0,1 km2,1- idem
  linia Turda-Abrud
  km 23+710-23+790 - 0,08 km100,0- idem
  km 25+423-25+433 - 0,01 km50,0- idem
  km 31+705-31+715 - 0,01 km10,0- idem
  km 33+450-33+490 - 0,04 km5,0- idem
  km 36+179-36+286 - 0,107 km5,0- idem
  km 53+300-53+380 - 0,08 km200,0- idem
  km 55+250-55+300 - 0,05 km1,0- idem
  km 56+520-56+690 - 0,17 km1,0- idem
  km 57+050-57+200 - 0,15 km1,0- idem
  km 58+840-58+950 - 0,09 km1250,0- idem
  km 60+700-60+750 - 0,05 km50,0- idem
  km 62+300-62+500 - 0,2 km450,0- idem
  km 76+650-76+700 - 0,05 km5,0- idem
  km 80+750-80+810 - 0,06 km200,0- idem
  km 80+905-80+985 - 0,08 km400,0- idem
  km 87+050-87+223 - 0,173 km10,0- idem
  km 24+100-24+300 - 0,2 km5,0- terasamente și podețe înnămolite
  km 29+600-30+000 - 0,4 km10,0- idem
  km 30+800-35+500 - 4,7 km117,5- idem
  km 35+700-36+800 - 1,1 km27,5- idem
  km 53+000-55+700 - 2,7 km67,5- idem
  km 56+200-60+300 - 4,1 km102,5- idem
  km 60+500-61+200 - 0,7 km17,5- idem
  km 61+550-62+850 - 1,2 km30,0- idem
  km 67+000-68+000 - 1,0 km25,0- idem
  km 67+350-78+000 - 0,67 km16,3- idem
  TOTAL JUDEȚ ALBA71.282,3
  JUDEȚUL ARAD
  - DN în localitatea Gurahonț228,0
  - DJ 708; Gurahonț-Berindia - 5,1 km25,0
  - DJ 793; Sebiș-Buteni - 0,1 km2,0
  - DC 51; Aciuța-Pleșcuța - 6 km15,0
  - DC 52; Pleșcuța-Budești - 0,3 km25,0
  - DC 41; Avram Iancu-Poiana - 5,3 km12,0
  - DC 42; Vidra-Mermești - 5,0 km20,0
  - DC 45; Hălmagiu-Sârbi - 7,0 km190,0
  - DC 46; Hălmăgel-Luncșoara - 4 km50,0
  - DC 44; Bănești-Brusturi - 6,6 km75,0
  - DC 50; Țărmure-Tisa - 2,9 km32,0
  - DC 59; Chișindia-Păiușeni - 4,7 km45,0
  - DC 38; Gurahonț-Zimbru - 2,5 km15,0
  - DC 34; Almaș-Dieci - 1,5 km38,0
  - DC 22; Slatina de Criș - 0,5 km4,0
  - DF orașul Sebiș - 4,8 km50,0
  - DF ocol Hălmagiu850,0
  - DF comuna Gurahonț - 7,4 km50,0
  TOTAL JUDEȚ ARAD1.726,0
  JUDEȚUL BIHOR
  - DJ 764A Beiuș-Stâna de Vale12,6- șanțuri colmatate 920 m3
  - podețe colmatate 170 m3
  - DJ Sudrigiu-Pietroasa6,1- șanțuri și podețe colmatate
  - DJ 763 Buntești1,4- idem
  - DC 231 Uileacu de Beiuș-Tărcaia-Lunca (drum de interes județean)2,6- șanț colmatat
  - DC comuna Câmpani10,0- spălare parțială
  - DC orașul Nucet120,0- spălare, erodare
  - DC comuna Tărcaia50,0- distrugere pe 300 m
  - DC comuna Drăgănești30,0- spălat suprastructură și deteriorat 3 km
  - DC comuna Rieni20,0- avariat prin spălare 1 km
  - DC comuna Cărpinet22,0- spălare și ruperi la infrastructură 4,5 km
  - DC comuna Lunca20,0- spălare 10 km
  - DC orașul Vașcău50,0- distrugeri în zona de deal prin spălare și alunecare de teren
  - DC comuna Bulz+)11,0- drum distrus
  TOTAL JUDEȚ BIHOR355,7
  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Gilău- DJ 107N și DJ 110A - 8 km+)942,0- dislocat corpul drumului și zidul de sprijin
  2. Comuna Poieni- DJ 764B - 6,2 km+)14,4- erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor
  3. Comuna Măguri-Răcătău- DC 110A și DC 110B - 10,9 km+)13.600,0- drum distrus inclusiv infrastructura și zidul de sprijin
  4. Comuna Mărișel- DC 110A - 7 km+)30,0- erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor
  5. Comuna Mărgău- DC 108C - 30,4 km+)2.086,0- distrus drumul și parțial zidul de sprijin
  6. Comuna Secuieu- DC 128 - 19,1 km+)339,2- dislocat cordonul drumului și distrus parțial zidul de sprijin
  7. Comuna Valea Ierii- DC 108 - 0,06 km+)20,2- distrus drumul și zidul de sprijin
  TOTAL JUDEȚ CLUJ17.031,8*)
  *) din care: 7.031,8 mil. lei în anul 1996;
  10.000 mil. lei în anul 1997.
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Brad-Buceș- DN 74 - 14 km10,0
  2. Comuna Blăjeni- DC 12 Blăjeni-Criș- Groșuri - 8 km+)2.478,0
  - DF Izvorul Crișului - 8 km315,9
  - DF Purcaru - 2 km40,6
  - DF Valea Albă - 0,8 km102,1
  - DF Valea Orziști - 0,8 km25,0
  3. Comuna Buceș- DC 13 Buceș-După Piatră-Tarnița - 5 km480,0
  - DF Valea Artanului - 3 km54,0
  - DF Pârâul Ludului - 3 km35,6
  - DF Pârâul Făgetului- 1 km10,6
  - DF Valea Stâniju - 1 km21,0
  4. Comuna Baia de Criș- DJ 762 Baia de Criș-Bulzești380,0
  - DF Valea Ciorii - 2 km51,0
  5. Comuna Bucuresci- DF Bucuresci - 2 km54,8
  - DF Valea Carelor - 1,7 km41,0
  - DF Bucuresci-Poduri - 1 km29,5
  6. Comuna Crișcior- DJ 741 Crișcior-Bucuresci -Curechiu - 2 km160,0
  - DC 17 Crișcior-Valea Arsului - 5 km50,0
  7. Comuna Luncoiu de Jos- DF Valea Lungă - 4 km19,1
  8. Comuna Ribița- DC 9 Ribița-Uibărești - 2,02 km210,0
  - DF Murgașu - 8 km197,5
  - DF Tomnatic - 7,5 km221,8
  9. Comuna Balșa- DJ 705 Geoagiu-Balșa - 3 km1.290,0
  10. Comuna Bulzeștii de Sus- DF Valea Bulzului - 0,6 km13,8
  - DF Giurgești - 0,4 km89,0
  11. Comuna Tomești- DF Valea Obârșa - 4,3 km97,2
  12. Comuna Vața de Jos- DJ 704 Vața de Jos-Căzănești - 3 km645,0
  - DC 172 Cărăstău-Birtin- Vața de Jos - 6 km400,0
  - DC 173 Vața de Jos- Ciungani - 3 km300,0
  - DF Valea Birtin - 0,3 km10,3
  - DF Ponor - 0,1 km5,1
  13. Municipiul Brad- DF Cocoșu - 3,5 km33,5
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA7.871,4*)
  TOTAL DRUMURI ȘI CĂI FERATE98.267,2
  *) din care: 3.871,4 mil. lei în anul 1996;
  4.000,0 mil lei în anul 1997.
  4.PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE
  JUDEȚUL ALBA
  1. Orașul Zlatna- 12 poduri212,0
  TOTAL JUDEȚ ALBA212,0
  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Dieci- 5 poduri+)120,0
  2. Comuna Gurahonț- 3 poduri+)4,5
  3. Comuna Hălmagiu- 14 poduri+)217,0
  4. Comuna Moneasa- 4 poduri+)4,5
  TOTAL JUDEȚ ARAD346,0
  JUDEȚUL BIHOR
  1. Comuna Pietroasa- 1 pod+)- distrus 90%
  - 1 pod110,0- distrus culee dreaptă și asigurare protecție
  2. Comuna Drăgănești- 6 poduri150,0
  3. Orașul Nucet- 1 pod38,0- afectat culee și piloni, subspălare
  4. Comuna Tărcaia- 2 poduri+)50,0- distruse
  5. Comuna Rieni- 2 poduri40,0- afectate
  6. Comuna Lunca- 2 poduri10,0- afectate
  7. Comuna Lazuri de Beiuș- 1 pod+)- distrus în întregime peste Râul Crișul Negru
  - 1 podeț100,0- distrus în întregime
  8. Comuna Crișcioru de Jos- 1 pod6,0- spălat sub platforma de susținere
  9. Comuna Bulz- 1 pod12,0- distrus total
  TOTAL JUDEȚ BIHOR516,0
  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Măguri-Răcătău- 2 poduri R.A.D.J.+)1.200,0- distrus complet un pod și consolidare pod
  - 1 pod+)20,0- avariată o culee și pila centrală
  - 15 podețe R.A.D.J.+)1.110,4- distrusă camera de cădere și deversorul
  - 1 podeț+)5,0- distrus parțial cu o deschidere de 15 m
  2. Comuna Beliș- 6 podețe R.A.D.J.+)2,2- colmatate
  3. Comuna Iara- 1 pod R.A.D.J.+)22,6- afectată apărarea de mal
  4. Comuna Mărgău- 14 podețe din comună+)268,6- distruse grinzi din lemn și metal, culee din piatră
  - 3 poduri din comună+)48,0- idem
  5. Comuna Săcuieu- 1 pod R.A.D.J.+)37,0- subspălare culee mal stâng și drept; sfert de con din amonte
  - 2 podețe R.A.D.J.+)3,3- deteriorat și colmatat
  6. Comuna Poieni- 1 pod comună+)25,4- distruse rampe de deviere albie
  7. Podețe R.A.D.J.- 5 podețe1,3- colmatat tuburi Φ 500 mm
  TOTAL JUDEȚ CLUJ2.743,8*)
  *) din care: 1.743,8 mil. lei în anul 1996;
  1.000,0 mil. lei în anul 1997.
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Comuna Blăjeni- 2 poduri peste Râul Crișul Alb pe DC 129 (14 m)168,0
  - 6 podețe tubulare pe DC 12 (36 m)90,0
  - 1 pod peste Râul Crișul Alb pe DC 12B (26 m)312,0
  2. Comuna Buceș- 2 poduri peste Valea Stânijei pe DC (24 m)+)230,0
  3. Comuna Crișcior- 3 poduri peste Râul Crișul Alb pe străzi din sat (60 m)360,0
  4. Comuna Ribița- pod peste Valea Ribiței pe (16 m)190,0
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA1.350,0
  TOTAL PODURI ȘI PODEȚE5.167,8
  5.APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI
  JUDEȚUL ALBA
  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu37,5
  - Dig pe Râul Arieș la Lunca Arieșului100,0
  - Zid de sprijin pe Râul Arieș la Mușca7,0
  - Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Bistra83,5
  - Ziduri de sprijin pe Râul Sohodol la Sohodol5,0
  - Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Albac30,0
  - Consolidări de maluri pe Râul Arieș la Albac25,0
  - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud3.657,0
  - Conductă de alimentare cu apă din acumularea Mihoiești cu diametrul de 300 mm, deteriorată pe o lungime de 70 m12,0
  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu53,0
  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Ponoșel16,2
  - Punte hidrometrică la Scărișoara3,5
  - Zid de sprijin pe Râul Neagra la Poiana Vadului32,0
  - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud131,2
  - Zid de sprijin Valea Caselor la Câmpeni29,0
  - Zid de sprijin pe Râul Abrud la Cărpiniș31,0
  - Regularizare pe Râul Ampoi și pe afluenți la Zlatna90,0
  TOTAL JUDEȚ ALBA4.342,9
  JUDEȚUL ARAD
  - Orașul Sebiș - 10.000 m325,0
  - Comuna Hălmăgel - 5,0 km+)350,0
  - Comuna Hălmagiu - 10,0 km+)214,8
  - Comuna Vârfurile - 1,5 km+)40,0
  - Comuna Pleșcuța - 1,0 km+)50,0
  - Comuna Gurahonț - 1,8 km+)170,0
  - Comuna Brazi+)60,0
  - Comuna Chișindia - 5,0 km+)125,0
  - Comuna Moneasa - 0,3 km10,0
  - Comuna Dezna - 1.000 m37,0
  TOTAL JUDEȚ ARAD1.051,8
  JUDEȚUL BIHOR
  - Comuna Drăgănești120,0
  - Comuna Tărcaia50,0
  - Comuna Lunca33,0
  - Comuna Cărpinet12,0
  - Comuna Lazuri de Beiuș100,0
  - Comuna Pietroasa10,0
  TOTAL JUDEȚ BIHOR325,0
  JUDEȚUL CLUJ
  - regularizarea Râului Someșul Rece pe o lungime de 1,2 km în comuna Măguri-Răcătău+)31,2- deteriorat și distrus consolidare de mal din gabioane, inclusiv deviere traseu albie
  - construcție hidrometrică distrusă pe Râul Someș în comuna Măguri-Răcătău+)10,1
  - apărare de mal în Lacul Smida (stație hidrometrică Smida) în comuna Beliș+)2,8- distrus consolidare de mal - pereu din anrocamente (40 m2)
  - apărare de mal în comuna Mărgău- zid de sprijin din piatră rostuită pe Valea Stanciului, zona dispensarului uman și brutăriei; în satul Răchițele (0,1km)+)1,1- deteriorare și dislocare de zid de sprijin din piatră rostuită
  TOTAL JUDEȚ CLUJ45,2
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  - refacerea albiei Râului Crișul Alb și a digului de apărare în comuna Ribița168,6
  - refacerea albiei modificate și a malurilor distruse între orașul Brad și comuna Vața de Jos+)341,8
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA510,4
  TOTAL APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI6.275,3
  6.OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE
  JUDEȚUL ALBA
  1. Învățământ- Grup Școlar Forestier din Câmpeni135,6
  - Școala Generală I-IV Băbărăști-Câmpeni100,0
  - Școala Generală I-VIII Gârda-Câmpeni10,0
  - Școala Generală Valea Merii-Câmpeni37,1
  - Liceul Teoretic Câmpeni8,0
  - Școala Generală I-VIII Ponorel-Câmpeni66,0
  - Grădinița cu Școala Generală I-VIII Vidra-Câmpeni0,6
  - Școala Generală I-VIII Poiana Vadului-Câmpeni5,0
  - Școala Generală Vadu Moților-Câmpeni50,0
  - Școala Generală Avram Iancu-Câmpeni6,8
  - Școala Generală Târșa- Câmpeni20,0
  - Școala Generală Valea Balnii-Abrud3,0
  - Școala Generală Roșia Montană-Abrud8,0
  - Școala Generală și Grădinița Cărpiniș-Abrud2,7
  - Școala Generală Mărtinești-Abrud0,3
  - Liceul din Abrud2,0
  - Școala Generală Abrud13,0
  - Școala Generală Bucium-Centru Abrud3,0
  - Școala Generală Bucium Sat-Abrud4,0
  2. Sănătate- Centrul sanatorial26,5
  Zlatna:
  orașul Zlatna și comuna Almașu Mare
  - Zona Spitalului66,5
  Orășenesc Abrud: orașul
  Abrud și comunele Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Roșia Montană
  - Zona Spitalului Orășenesc110,0
  Câmpeni: orașul Câmpeni
  și comunele Albac, Avram Iancu, Horia, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra
  - Centrul Sanatorial Baia66,5
  de Arieș: comunele Baia
  de Arieș Lupșa, Ocoliș, Poșaga, Sălciua
  TOTAL JUDEȚ ALBA744,6
  JUDEȚUL BIHOR
  - Comuna Cărpinet18,0
  TOTAL JUDEȚ BIHOR18,0
  JUDEȚUL CLUJ
  1. Învățământ- Școala Generală Mărgău din comuna Măguri- Răcătău101,0
  TOTAL JUDEȚ CLUJ101,0
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Învățământ- Liceul Industrial din comuna Crișcior10,5
  - Școala Generală din comuna Vața de Jos+)14,5
  2. Cultură- Biblioteca comunală din Vața de Jos+)20,5
  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA45,5
  TOTAL OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE909,1
  7.TELECOMUNICAȚII
  JUDEȚUL ALBA
  - Linie telefonică interurbană - L.I. 354-2 Avram Iancu (0,3 km)1,2
  - L.I. Câmpeni-Albac (0,6 km)5,7
  - L.I. Albac-Arieșeni (2 km)4,9
  - Linie telefonică rurală - L.R.Vadu Moților (0,6 km)1,1
  - L.R. Avram Iancu - Tohe (0,8 km)1,3
  - Rețea urbană - R.U. Câmpeni - Certeju (1 km)1,5
  - L.I. 3554 bif. A.T. Bucium - Mogoș (0,2 km)0,3
  - L.R. Mogoș - Valea Bernei (0,5 km)1,0
  - L.I. 354 Baia de Arieș-limita județului Cluj (0,3 km)4,4
  - R.U. Baia de Arieș (0,1 km)7,7
  - R.U. Abrud (0,1 km)0,1
  TOTAL JUDEȚ ALBA29,2
  TOTAL TELECOMUNICAȚII29,2
  8.LINII ELECTRICE
  JUDEȚUL ALBA
  - L.E.A. 20 kv Avram Iancu20,04 stâlpi rupți și o fundație afectată
  - L.E.A. 20 kv Câmpeni - Lupșa18,03 stâlpi rupți și o fundație afectată
  - L.E.A. 20 kv Lăpuș - Baia8,0un stâlp rupt și 6 fundații afectate
  - L.E.A. 20 kv Abrud 130,06 stâlpi rupți, 7 fundații afectate și 600 m conductor rupt
  - L.E.A. 20 kv Sohodol5,0un stâlp rupt și o fundație afectată
  - L.E.A. 20 kv Câmpeni 35,0
  - L.E.A. 20 kv Baia de Arieș - stadion10,04 stâlpi afectați
  - L.E.A. 20 kv Bucium Mogoș6,0un stâlp afectat
  - L.E.A. 20 kv Băița-Câmpeni 48100,048 stâlpi afectați
  TOTAL JUDEȚ ALBA202,0
  JUDEȚUL ARAD
  - Orașul Sebiș - microhidrocentrală12,5
  - Comuna Hălmăgel - 2 stâlpi5,0
  - Comuna Hălmagiu5,0
  - Comuna Dieci (Revetiș)12,5
  - Comuna Brazii - stâlpi5,0
  - Comuna Gurahonț: - stâlpi5,0
  - microhidrocentrală Iosășel12,5
  - Comuna Pleșcuța - stâlpi5,0
  TOTAL JUDEȚ ARAD62,5
  TOTAL LINII ELECTRICE264,5
  9.ALIMENTARE CU GAZE
  JUDEȚUL ALBA
  - Remedierea conductei de alimentare cu gaze a orașului Zlatna pe cursul Râului Ampoi:
  ▪ consolidare și deviere laTăuți, ca urmare a dezvelirii conductei pe firul curent al albiei30,0
  ▪ consolidare și apărare de mal la Feneș (traversare aeriană) malul stâng10,0
  ▪ deviere conductă pe malul drept și montare robinet de secționare și refulare la Feneș (traversare aeriană)25,0
  ▪ deviere conductă pe malul stâng și abandonarea vechiului traseu (800 m conductă cu Φ 200mm) la Pătrângeni80,0
  TOTAL JUDEȚ ALBA145,0
  TOTAL ALIMENTARE CU GAZE145,0
  10.AMENAJĂRI PISCICOLE
  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Arieșeni16,0
  2. Comuna Gârda de Sus3,8
  3. Comuna Scărișoara1,5
  4. Comuna Albac2,9
  5. Comuna Vadu Moților0,6
  6. Comuna Poșaga19,4
  TOTAL JUDEȚ ALBA44,2
  TOTAL AMENAJĂRI PISCICOLE44,2
  11.LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR
  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Avram Iancu1,3
  2. Comuna Vidra10,4
  3. Comuna Poșaga3,3
  4. Orașul Zlatna13,6
  TOTAL JUDEȚ ALBA28,6
  TOTAL LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR28,6
  12.ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ
  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Gârda de Sus0,8
  2. Comuna Bistra234,1
  TOTAL JUDEȚ ALBA234,9
  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Hălmagiu - ocol Hălmagiu0,3
  2. Comuna Gurahonț - pepiniera Iosășel0,4
  TOTAL JUDEȚ ARAD0,7
  TOTAL ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ235,6
  TOTAL CHELTUIELI PENTRU REFACERI120.000,0
  +) Lucrări pentru care alocațiile pe anul 1996 sunt asigurate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 239/1996.NOTĂ:Eșalonarea realizării acestor lucrări se va face în timp prin grija proprietarilor, consiliilor locale, consiliilor județene și prefecturilor, în funcție de gradul de afectare, pericol și asigurarea surselor financiare.
   +  Capitolul III Programul de electrificare a gospodariilor și de reabilitare a rețelelor electrice existente
  Nr. crt.ObiectivulValoarea totală estimată la 1 ianuarie 1996 - mil. lei -din care pe etape:Sursa de finanțareObservații
  19961997-20002001-2004după 2004
  012345678
  JUDEȚUL ALBA
  ETAPA I - anul 1996
  1.▪ comuna Poiana Vadului - 42 gospodării130130
  2.▪ comuna Scărișoara - 131 gospodării930100830
  3.▪ comuna Vidra - 101 gospodării600200400
  4.▪ comuna Bistra - 93 gospodării230100130
  5.▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării360100260
  6.▪ comuna Horea - 42 gospodării110110
  7.▪ comuna Gârda de Sus - 213 gospodării1.8002001.600
  8.▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării590200390
  9.▪ comuna Ponor - 82 gospodării200200
  10.▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării290100190
  11.▪ comuna Albac - 134 gospodării34050290
  12.▪ comuna Întregalde - 103 gospodării620100520
  13.▪ comuna Râmeț - 66 gospodării270150120
  14.▪ orașul Zlatna - 77 gospodării510200310
  15.▪ comuna Sălciua - 18 gospodării1005050
  TOTAL AN 1996 1990 mil. lei*)
  ETAPA a II-a 1997-2000Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
  1.▪ comuna Lupșa - 44 gospodării180180
  2.▪ comuna Ocoliș -450450
  3.▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării560560
  4.▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării260260
  5.▪ comuna Sohodol - 49 gospodării200200
  6.▪ comuna Mogoș - 44 gospodării200200
  7.▪ comuna Râmeț - 66 gospodării160160
  8.▪ comuna Bistra - 93 gospodării160160
  9.▪ comuna Baia de Arieș- 32 gospodării130130
  10.▪ comuna Vadu Moților- 7 gospodării200200
  11.▪ orașul Zlatna - 77 gospodării120120
  12.▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării180180
  13.▪ comuna Roșia Montană - 26 gospodării180180
  14.▪ orașul Abrud - 21 gospodării100100
  15.▪ comuna Bucium - 18 gospodării130130
  16.▪ comuna Albac - 134 gospodării130130
  17.▪ comuna Ciuruleasa - 44 gospodării9090
  18.▪ comuna Sălciua - 18 gospodării8090
  TOTAL ETAPA a II-a 3.510 mil. lei
  JUDEȚUL ARAD
  ETAPA I - anul 1996
  1.▪ comuna Chișindia - 101 gospodării800100700
  2.▪ comuna Pleșcuța -18080100
  3.▪ comuna Hălmăgel -200100100
  4.▪ comuna Hălmagiu8080
  TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
  ETAPA a II-a 1997-2000Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
  1.▪ comuna Budureasa - 18 gospodării230230
  2.▪ comuna Bulz - 214 gospodării480350130
  3.▪ comuna Cristuru de Jos - 139 gospodării18030150
  TOTAL ETAPA a II-a 890 mil. lei
  JUDEȚUL CLUJ
  ETAPA I - anul 1996
  1.▪ comuna Băișoara - 21 gospodării230100130
  2.▪ comuna Călățele - 15 gospodării265100165
  3.▪ comuna Măguri-Răcătău - 45 gospodării8080
  4.▪ comuna Ciucea - 22 gospodării360160200
  5.▪ comuna Mărgău - 58 gospodării660100560
  TOTAL AN 1996 540 mil. lei*)
  ETAPA a II-a 1997-2000Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
  1.▪ comuna Beliș - 25 gospodării285285
  2.▪ comuna Iara7070
  3.▪ comuna Mărișel - 49 gospodării4242
  4.▪ comuna Poieni - 40 gospodării710500210
  5.▪ comuna Săcuieni - 98 gospodării1.010100910
  6.▪ comuna Valea Ierii - 59 gospodării830100730
  TOTAL ETAPA a II-a 2.947 mil. lei
  JUDEȚUL HUNEDOARA
  ETAPA I - anul 1996
  1.▪ comuna Balșa - 15 gospodării18030150
  2.▪ comuna Bulzeștii de Sus - 80 gospodării1.750501.400300
  TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
  ETAPA a II-a 1997-2000Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
  1.▪ comuna Tomești - 7 gospodării120120
  2.▪ comuna Vața de Jos- 11 gospodării310310
  3.▪ orașul Brad - 15 gospodării180180
  4.▪ comuna Blăjeni -390200190
  5.▪ comuna Geoagiu - 14 gospodării14040100
  6.▪ comuna Ribița - 14 gospodării14040100
  TOTAL ETAPA a II-a 1.280 mil. lei
  *) Finanțare asigurată din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform anexei nr. 3/19 la bugetul de stat pe anul 1996.
   +  Capitolul IV Reclasarea unor drumuri publice din zona Munților Apuseni
  Nr. crt.Indicativul și denumirea drumuluiSectorul km - kmLungimea (km)Provine de la:Observații
  012345
  ÎN DRUMURI NAȚIONALE
  1.Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997
  2.Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997
  3.Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997
  4.Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997
  ÎN DRUMURI JUDEȚENE
  1.DJ... DN 75-Ordâncușa- Ghețar Scărișoara etapa 19960+000- 18+00018,000DC 65 DN 75-Ordâncușa km 0+000-12+000 (L = 12,000 km) DC 95 Ursoaia-Ghețar Scărișoara km 6+000- 12+000 (L = 6,000 km) Județul Alba-18,000 kmAsigură legătura dintre DN 75 și Ghețarul Scărișoara.
  2.DJ... Vidrișoara-Muntele Găina-Sârbi-Hălmăgel- Hălmagiu etapa 19960+000- 39+80039,800DF 06.6.01. Vidrișoara Obârșie km 0+000-5+300 (L=5,300 km) Drum forestier-Muntele Găina km 0+000-4+400 (L = 4,400 km) DJ 06.6.02. Dobrana km 0+000-5+300 (L = 5,300 km) Drum nou km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 54 Hălmagiu-Sârbi km 0+000-7+300 (L = 7,300 km) DF Sârbi-Muntele Găina km 0+000-15+000 (L = 15,000 km) Județul Alba-17,500 km Județul Arad-22,300 kmAsigură legătura dintre Vidrișoara, Avram Iancu, Muntele Găina și Hălmagiu din județul Hunedoara.
  3.DJ... Gurahonț-Troaș- Săvârșin-limita județului Timiș etapa 1997-20000+000- 16+000 16+000- 17+800 17+800- 24+700 24+700- 38+700 38+700- 40+700 40+700- 44+00016,000 1,800 6,900 14,000 2,000 3,300DJ 708 Gurahonț - Mădrigești DF 156 DF 26 DC 74 DJ 707 A DJ 707 B suprapunere Județul Arad-44,000 km
  4.DJ... Teiuș - Valea Mănăstirii-Râmeț-Ponor - Sălciua0+000- 24+00024,000DC 78 Teiuș-Geoagiu de Sus km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DF 66 Geoagiu de Sus -Valea Mănăstirii km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DC 18 Valea Mănăstirii -Râmeț km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) Județul Alba 24,000 kmAsigură legătura dintre Gara Teiuș și Mănăstirea Râmeț și DJ 107 I.
  5.DJ... DN 75 Poșaga-Schit -Poșaga de Sus0+000- 16+00016,000DC 42 DN 75 Poșaga km 0+000-3+000 (L = 3,000 km) DF 03.5.01. Poșaga de Sus km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-16,000 kmSe suprapune peste DC 42 și face legătura dintre DN 75 și centrul comunelor Poșaga și Schit.
  6.DJ... DN 75 - Ocoliș0+000- 4+0004,000DC 89 DN 75 - Ocoliș km 0+000-4+000 (L = 4,000 km) Județul Alba-4,000 kmSe suprapune peste DC 89 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Ocoliș.
  7.DJ... DN 75 - Sohodol- Poiana Sohodol0+000- 13+00013,000DC 90 Gura Sohodol- Sohodol-Poiana km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-13,000 kmSe suprapune peste DC 90 și face legătura între Câmpeni și centrul comunei Sohodol.
  8.DJ... DN 75 - Poiana Vadului0+000- 11+45011,450DC 93 Vadul Moților- Poiana Vadului km 0+000-11+450 (L = 11,450 km) Județul Alba-11,450 kmSe suprapune peste DC 93 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Poiana Vadului.
  9.DJ... DJ 108 C Gârbău- Căpușu Mare-Dângău- Râșca-Beliș-Bălcești- Dealu Botii DJ 108 C0+000- 52+40552,405DEM Gârbău-Căpușu Mare-DN 1 km 0+000- 18+435 (L=18,435 km) DC 112 Căpușu Mare- Dângău-Mărcești - Râșca - DC 118 km 0+000-18+520 (L = 18,520 km) DEA DC 118 Râșca - Beliș-DJ 108 km 0+000- 7+200 (L = 7,200 km) DC 121 DJ 108 - Beliș - Bălcești km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km) DEA Bălcești - Dealu Botii DC 128B km 0+000 -5+110 (L = 5,110 km) DC 128 B Dealul Botii - DJ 108 C km 0+000- 5+100 (L = 5,100 km) Județul Cluj-52,405 kmSuprapunere de traseu peste DN 1 între km 500+115 și km 501+525 (L= =1,41 km) de la km 9+435 la km 0+845. Suprapunere de traseu peste DC 118 între km 4+850 și km 7+690 (L = 2,840 km) de la km 29+ +365 la 32+205. Suprapunere de traseu peste DJ 108 între km 24+760 și km 25+940 (L = 1,18 km) de la km 39+ +405 la 40+585.
  10.DJ... DN 1 - Bologa- Săcuieu-Scrind- DJ 108 C0+000- 19+25019,250DC 128 DN1-Bologa -Săcuieu-Scrind - DJ 108 C km 0+000-19+250 (L = 19,250 km)
  11.DJ... DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila - DJ 107 L - Filea-Săcel -Băișoara-M. Băișorii -Muntele Mare0+000- 59+35059,350DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila- DJ 107 L - Filea de Jos-Filea de Sus- Săcel - DJ 107 M km 0+000-21+350 (L = 21,350 km) km 0+000-8+000 (L = 8,000 km) DC 100 DJ 107 M - Băișoara - M. Băișorii - Muntele Mare km 0+000-30+000 (L = 30,000 km) Județul Cluj - 59,300 kmPrelungirea DJ 107 R - Cluj- Napoca-Cab. Făget-Sălicea -Ciurila - DJ 1 L km 0+ + 000-21+ + 350. Suprapunere de traseu peste DJ 107 L între km 22+900 și 25+000 (L = + 2,100 km).
  12.DJ... DN 1 F - Viștea- Aghireș - Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele Doda Pili-Ponor-Izbuc- Călineasa-Valea Beliș0+000- 82+550 0+000- 32+300114,850DJ 108 C - DN 1 F- Aghireș-Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele km 0+000-82+550 (L = 82,550) DEF 2091 Doda Pili-Ponor km 0+000-6+300 (L = 6,300 km) DEF 2091 A Izbuc km 0+000-11+800 (L = 11,800) DEF 2108 racord Călineasa km 0+000 - 6+500 (L = 6,500 km) DEF 2107 Valea Belișului- Poiana km 0+000-7+700 (L = 7,700 km) Județul Cluj 114,850 kmPrelungire DJ 108 C - DN 1 F - Viștea- Aghireș- Mănăstireni -Răchițele Doda Pili km 0+000-82+ +550
  13.DJ... DN 74 - Petriș - Vața de Jos - Steia - Tomești-Dobroț-Obârșa0+000- 33+65033,650DJ 707: DN 7 - Vața de Jos (L = 20,000 km) Suprapunere DN 76- 1,000 km DC 2 Steia - Dobroț L = 9,200 km DC5 Râșculița-Obârșa L = 3,450 km Județul Hunedoara 33,650 kmFavorizează legătura dintre DN 7 cu zona limitrofă din județul Arad.
  14.DJ... Șoimuș - Certege - Săcărâmb-Geoagiu Băi0+000- 25+94025,940DJ 761 Șoimuș-Săcărâmb L = 14,940 km DF Săcărâmb-Geoagiu- Băi L = 11,000 km Județul Hunedoara 25,940 kmAsigură legătura dintre localitățile de pe malul drept al Râului Mureș cu Geoagiu-Băi.
  ÎN DRUMURI COMUNALE
  1.DC... DN 75-Gârda Seacă0+000- 6+0006,000DF 08.6.01. Gârda Seacă km 0+000 - 6+000 (L = 6,000 km)Se suprapune peste DF pe o lungime de 6,000 km și face legătura dintre centrul comunei și satul Gârda Seacă.
  2.DC... Ampoița-Lunca Meteșului0+000- 14+00014,000DC 68 Ampoița-Lunca Meteșului km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) DF 75 Ampoița km 0+000-8+000 (L = 8,000 km)Se suprapune peste DC 68 și DF 75 și face legătura dintre DN 74 și satul Lunca Meteșului.
  3.DC... DJ 107 I - Negrileasa-Poiana Narciselor0+000- 5+5005,500DF 369 Negrileasa km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 87 Drum forestier Negrileasa-Poiana Narciselor km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km)Se suprapune peste DF 369 și DC 87 și face legătura dintre Abrud și Poiana Narciselor.
  4.DC... Întregalde - Necrilești-Sfârcea0+000- 14+50014,500DF 68 Întregalde-Necrilești km 0+000-11+200 (L = 11,200 km) DF 11.3.04. Sfârcea km 0+000-3+300 (L = 3,300 km)Se suprapune peste DF 68 și DF 11.3.04 și face legătura dintre centrul comunei și satele aparținătoare.
  5.DC... Ocoliș-Târsa0+000- 4+0004,000DF 03.0.03 Ocoliș-Târsa km 0+000-4+000 km) (L = 4,000 km)Se suprapune peste DF și face legătura dintre centrul comunei Ocoliș și satul Târsa.
  6.DC... Arieșeni-Cobleș0+000- 2+0002,000DF 08.5.01 Cobleș km 0+000-2+000 (L = 2,000 km) Județul Alba-2,000 kmSe suprapune peste DF și face legătura dintre Arieșeni și satul Cobleș.
  7.DC... DN 76 - (Cărpinet) -Izbuc-Ponoare Mănăstirea-Izbuc5+350- 9+0503,700DA 793 km 0+000-3+700 (L = 3,700 km) Județul Bihor - 3,700 kmDrumul propus este o prelungire a DC 246 și asigură legătura dintre DN 76 și Mănăstirea Izbuc.
  8.DC... DN 76 - Ocișor0+000- 1+0001,000Stradă DN 76-Ocișorsat km 0+000-1+000 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 1,000 kmAsigură legătura dintre DN 76 și Ocișor.
  9.DC... Hondol-Bocșa - Voia - DJ 7050+000- 15+00015,000DF: Hondol-Voia - DJ 705 km 0+000-15+000 Județul Hunedoara - 15,000 kmAsigură legătura între bazinul minelor de sus pe DJ 761 cu cele din comuna Balșa.
  10.DC... Săcărâmb-Balșa0+000-11,000 11+000DF: Săcărâmb-Balșa km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) Județul Hunedoara - 11,000 kmAsigură legătura dintre localitățile situate pe DJ 761 cu cele de pe DJ 705, respectiv cu comunele Certeju de Sus și Balșa.
  11.DC... DN 76 - Țebea0+000- 11+00011,000Stradă-DN 76-Țebea Județul Hunedoara - 11,000 kmAsigură accesul la centrul satului Țebea și facilitează organizarea manifestărilor din Panteonul Moților.
  12.DC... Bucuresci-Șesuri cătunul Tebișești0+000- 4+2004,200DC 18: Bucuresci-Șesuri km 0+000-3+200 (L = 3,200 km) Stradă cătunul Tebișești (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 4,200 kmAsigură legătura dintre cătunul Tebișești și centrul comunei Bucuresci.
  13.DC... Bucuresci-Rovina- Merișori centru0+000- 8+1658,165DC 15 Bucuresci- Merișori existent (L = 7,165 km) Stradă în satul Merișori km 7 = 165 - 8+165 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 8,165 kmPrelungirea DC 15 până în centrul comunei Merișori.
  14.DC... Blăieni-Criș- Groșuri - limita județului Alba0+000- 25+42025,420DC 12: DN 74 - Blăjeni -Criș-Groșuri existent km 0+000-14+120 (L = 14,120 km) DF 25: Groșuri-limita județului Alba km 4+120-15+420 (L = 11,300 km) județul Hunedoara - 25,420 kmAsigură legătura dintre DN 74 Abrud-Brad cu localitățile limitrofe din județul Alba.
  15.DC... Blăjeni-Blăjeni Vulcan - limita județului Alba0+000- 13+00013,000DC 12 C: Blăjeni - Blăjeni Vulcan existent km 0+000-5+000 (L = 5,000 km) DF: Blăjeni Vulcan - limita județului Alba km 5+000 - 13+000 (L = 8,000 km) județul Hunedoara - 13,000 kmAsigură legătura dintre comuna Blăjeni și județul Alba.
  16.DC... Buceș-Stănija - limita județului Alba0+000- 13+97013,970DC 14: Buceș-Stănija km 0+000-2+970 (L = 2,970 km) DF: Stănija-limita județului Alba km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) județul Hunedoara - 13,970 kmAsigură legătura dintre zona Buceș și județul Alba.
  ▪ DRUMURI NAȚIONALE288,66 kmJudețul Alba134,600 km
  Județul Arad44,65 km
  Județul Bihor15,960 km
  Județul Cluj58,550 km
  Județul Hunedoara34,900 km
  ▪ DRUMURI JUDEȚENE514,445 kmJudețul Alba103,950 km
  Județul Arad106,100 km
  Județul Cluj245,805 km
  Județul Hunedoara58,590 km
  ▪ DRUMURI COMUNALE151,955 kmJudețul Alba45,500 km
  Județul Bihor3,700 km
  Județul Hunedoara102,755 km
  Capitolul IV a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 42 din 3 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 6 martie 1997, prin abrogarea punctelor 1,2,3 și 4(În drumuri naționale).