DECIZIE nr. 223 din 27 aprilie 2020privind înființarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 27 aprilie 2020  Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autoritățile române și Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019“, în temeiul art. 29 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri, denumit în continuare Comitetul. (2) Coordonarea Comitetului va fi asigurată de Ministerul Fondurilor Europene.(3) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(4) Instituțiile publice sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de secretar de stat, iar organizațiile de către reprezentanții acestora, desemnați în acest sens.  +  Articolul 2(1) Comitetul are rol consultativ în elaborarea și implementarea programelor operaționale aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.(2) Ministerul Fondurilor Europene prezintă Guvernului lunar sau ori de câte ori este necesar informări cu privire la îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene sau a oricărui membru.(2) La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților publice centrale, respectiv ai structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care sunt relevante pentru subiectele supuse consultării.(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Ministerul Fondurilor Europene.(4) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 27 aprilie 2020.Nr. 223.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri
  1. Ministerul Fondurilor Europene - coordonator2. Cancelaria Prim-Ministrului - membru3. Secretariatul General al Guvernului - membru4. Academia Română - membru5. Alianța Română a Universităților Tehnice - membru6. Academia de Studii Economice din București (ASE) - membru7. Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) - membru8. Parteneriatul Auto Român - membru9. Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES) - membru10. Asociația Clusterelor din România - membru11. Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) - membru12. Asociația Întreprinderilor care Activează în Domeniul Cercetării-Dezvoltării - membru13. Asociația Română a Băncilor (ARB) - membru14. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România ANAT - membru15. Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) - membru16. Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene - membru17. Asociația Societăților de Servicii Energetice din România (ESCOROM) - membru18. Camera de Comerț și Industrie a României - membru19. Camera Franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER) - membru20. Camera de Comerț Americană în România (AmCham) - membru21. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) - membru22. Fundația Romanian Business Leaders (RBL) - membru23. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - membru24. Consiliul Investitorilor Străini (CIS) - membru25. Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) - membru26. Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) - membru27. Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) - membru28. Blocul Național Sindical (BNS) - membru29. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) - membru30. Confederația Patronală din Industria României (CONPIROM) - membru31. Consiliul Patronatelor Bancare din România - membru32. Uniunea Națională a Patronatului Român - membru33. Patronatul Român din Cercetare și Proiectare - KOMPASS - membru34. Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) - membru35. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK) - membru36. Camera de Comerț Italo-Română - membru37. Camera de dialog a comunității oamenilor din comerț și afaceri AuCham România-Austria - membru38. British Romanian Chamber of Commerce (BRCC) - membru39. Confederația Patronală CONCORDIA - membru40. Federația Națională PRO AGRO - membru41. Federația AGROSTAR - membru42. Confederația Patronală UPR BUSINESS ROMÂNIA - membru43. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) - membru44. Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) - membru45. Organizația Patronală Mamaia-Constanța - membru46. Patronatul Societăților din Construcții (PSC) - membru47. Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) - membru48. Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții (ARACO) - membru49. Patronatul Drumarilor din România - membru50. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA“ - membru51. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - CNSLR FRĂȚIA - membru52. Confederația Sindicală Națională Meridian - membru53. Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) - membru54. Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) - membru55. Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) - membru56. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) - membru57. Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente - membru58. Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) - membru59. Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) - membru60. Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA) - membru61. Asociația Investitorilor în Real Estate (AIRE) - membru62. Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) - membru63. Organizația Națională Interprofesională Viticolă (ONIV) - membru (la 07-08-2020, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 300 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 07 august 2020 )
  ----