ORDIN nr. 875 din 10 aprilie 2020pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020  Pentru asigurarea respectării restricțiilor de operare instituite prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (3) lit. e) și h) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de atribuțiile ce revin Autorității Aeronautice Civile Române în domeniul autorizării operațiunilor de transport aerian public efectuate prin curse neregulate spre/dinspre România, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) și o) și art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 13 aprilie 2020.
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2020.Nr. 875.  +  ANEXĂPROCEDURĂ DE AVIZAREa zborurilor care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19