ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.128/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,având în vedere prevederile art. 5 lit. p) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 2 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 și TP2, precum și a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt permise livrările în afara teritoriului României a materiilor prime fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are în derulare un contract de vânzare-cumpărare valabil încheiat, precum și materiile prime care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României.(3) În situația prevăzută la alin. (2) operatorul economic va prezenta la vamă:a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;b) o declarație pe propria răspundere conform căreia materiile prime livrate nu sunt destinate pieței din România, nu sunt destinate exportului paralel și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare. (la 04-04-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 568 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 04 aprilie 2020 )  +  Articolul 1^1(1) Se exceptează de la prevederile art. 1 produsele biocide fabricate de către producătorii români, precum și de producătorii statelor UE cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și produsele biocide care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României.(2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1), producătorul va prezenta la vamă:a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;b) o declarație pe propria răspundere conform căreia produsele biocide livrate nu sunt destinate pieței din România, nu sunt destinate exportului paralel și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare. (la 04-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 568 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 04 aprilie 2020 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2020.Nr. 499.-----