ORDIN nr. 74.534 din 28 martie 2020privind stabilirea modului de detașare/delegare a personalului medical și auxiliar pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  www.cnscbt.ro
  COMANDANTUL ACȚIUNII
  Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență
  Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere importantă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, atât prin circulația virusului pe teritoriul național cât și prin importarea acestuia odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate, Luând în considerare necesitatea asigurării unei capacități medicale adecvate pentru gestionarea cazurilor de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul unităților sanitare, în temeiul art. 5 alin. 1 din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență coroborat cu art. 14 din H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc și al art. 7^1 din O.U.G. nr. 11 din 11.02.20201 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 1 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20 din 17.03.2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ORDIN:  +  Articolul 1(1) Începând cu data prezentului ordin, personalul medical de specialitate (medici primari, specialiști sau rezidenți), personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar și personalul sanitar cu studii superioare (chimiști, biologi, biochimiști, fizicieni, farmaciști și balneofiziokinetoterapeuți), angajați ai unităților sanitare publice pot fi detașați/delegați la alte unități sanitare publice care înregistrează deficit major de personal.(2) Pe durata stării de urgență, personalul menționat anterior nu poate refuza detașarea/delegarea dispusă în condițiile alineatului precedent, iar dacă detașarea/delegarea se face în alte localități decât cele de domiciliu, unitățile administrativ teritoriale sau cele sanitare unde este detașat/delegat au obligația de a-i asigura cazarea și hrana.(3) Detașarea/delegarea în interiorul județului se dispune prin ordin al prefectului, la propunerea direcției de sănătate publică, pe baza analizei situației de la nivelul unităților sanitare, cu avizul conform al secretarului de stat șef al DSU.(4) Detașarea/delegarea în alt județ decât cel în care își desfășoară activitatea, se realizează prin dispoziție a secretarului de stat desemnat de ministrul sănătății sau prin ordin al comandantului acțiunii, iar în cazul personalului din cadrul unităților/compartimentelor de primiri urgențe și serviciilor de ambulanță prin ordin al comandantului acțiunii, la propunerea direcțiilor de sănătate publică sau a Direcției Generale Management Urgențe Medicale, pe baza analizei situației de la nivelul unităților sanitare.  +  Articolul 2 Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, stabilesc prin ordin comun, modalitatea de plată și pontaj pentru personalul detașat/delegat.  +  Articolul 3 Prezentul ordin se transmite la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea diseminării către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, unitățile sanitare, direcțiile de sănătate publică, instituțiile prefectului și unitățile/compartimentele de primiri urgențe.
  COMANDANTUL ACȚIUNII
  SECRETAR DE STAT
  ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ dr. RAED ARAFAT
  -----