HOTĂRÂRE nr. 254 din 30 martie 2020pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 1 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎn anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după teza finală a punctului I de la litera A se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Începând cu data de 1 aprilie 2020, pe o perioadă de maximum 6 luni, numărul maxim de posturi se suplimentează cu 2.000 de posturi, din care: a) 1.000 de posturi pentru direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;b) 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 30 martie 2020.Nr. 254.-----