ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 26 martie 2020privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020  Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea COVID-19, efectele acesteia asupra economiei românești și în special asupra turismului,luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 10 din 14 martie 2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,având în vedere prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,întrucât au fost emise ordonanțele militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, și nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social ar putea aduce prejudicii beneficiarilor voucherelor de vacanță,dat fiind că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privindacordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 26 martie 2020.Nr. 35.----