ORDIN nr. 1.733 din 19 august 2015privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 septembrie 2015  Având în vedere art. 128 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire și plată a alocației lunare de plasament acordate în baza prevederilor art. 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală planificare bugetară și management financiar, Direcția politici sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Gabriel Lungu,
  secretar de stat
  București, 19 august 2015.Nr. 1.733.  +  ANEXĂPROCEDURAde stabilire și plată a alocației lunare de plasament