ORDIN nr. 100 din 19 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2011    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: (la 20-05-2015, Paragraful din preambul a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul administrației și internelor,
    Constantin-Traian Igaș
    București, 19 mai 2011.Nr. 100.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Direcției generale juridice