ORDIN nr. 3.201/543/2020pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.177/660/2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Nr. 3.201 din 7 februarie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Nr. 543 din 21 februarie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 3 martie 2020  În conformitate cu prevederile:– art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România;– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul muncii și protecției sociale emit prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.177/606/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 28 martie 2019, se modifică, după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru calificările prevăzute la art. 4 lit. b), ANC realizează fișa calificării după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și solicită avizul MMPS privind introducerea calificării în RNCP, în maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională.2. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupațional/de pregătire profesională se realizează de drept de către ANC pe baza standardului ocupațional/de pregătire profesională revizuit, în termen de maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională, prin realizarea unei noi fișe după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și solicitarea avizului MMPS.4. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se abrogă.  +  Articolul IIAutoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au obligația de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  ----