ORDIN nr. 2.621 din 12 februarie 2020privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Național al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 2 martie 2020  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 16 și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, republicată,în aplicarea prevederilor art. 2 din Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.495/2010, în baza Referatului de aprobare înregistrat la Direcția patrimoniu cultural nr. 8.646(2019) din 31.01.2020,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tariful de 700 lei perceput de către Institutul Național al Patrimoniului pentru analizarea dosarelor de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tariful perceput de către Institutul Național al Patrimoniului pentru analizarea dosarelor angajaților Ministerului Culturii, instituțiilor publice subordonate și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia este de 350 lei.(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică exclusiv pentru analizarea dosarelor pentru care Comisia de atestare în domeniul monumentelor istorice, în baza legislației în vigoare, a propus acordarea atestării.(4) Acordarea atestării, eliberarea certificatului de atestare, înscrierea în Registrul specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice și înscrierea în Registrul experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice se realizează după plata tarifelor prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează orice alte prevederi contrare.(2) Institutul Național al Patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 12 februarie 2020.Nr. 2.621.-----