ANEXĂ din 16 decembrie 2010 (*republicată*)privind concordanțele*1) între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene*2)
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 bis din 10 februarie 2020  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, republicat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.
  *1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări. *2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  Plan de conturi nou (prevăzut de reglementările contabile conforme cu IFRS) Plan de conturi vechi(prevăzut de reglementările contabile conforme cu directivele europene) Observații
  101Casa 101Casa
  102Numerar în ATM-uri și ASV-uri 102Numerar în ATM-uri și ASV-uri
  109Alte valori 109Alte valori
  111 Cont curent și depozite la Banca Națională a României 111 Cont curent la Banca Națională a României
  1111 Cont curent la Banca Națională a României 1111 Cont curent la Banca Națională a României Preia parțial conținutul contului 1111.
  1112 Depozite la vedere la Banca Națională a României 1112 Depozite la vedere la Banca Națională a României
  1113 Depozite la termen la Banca Națională a României 1113 Depozite la termen la Banca Națională a României
  1114 Depozite colaterale la Banca Națională a României 1114 Depozite colaterale la Banca Națională a României
  1115 Depozite la Banca Națională a României rambursabile după notificare 1111 Cont curent la Banca Națională a României Cont nouPreia parțial conținutul contului 1111.
  112 Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României 112 Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României
  1121 Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare 1121 Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
  1122 Împrumuturi lombard 1122 Împrumuturi lombard
  1123 Alte împrumuturi 1123 Alte împrumuturi
  117 Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat 117 Creanțe și datori atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1171 Creanțe atașate și sume de amortizat 1171 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  11711 Creanțe atașate 1171 Creanțe atașate Cont nou
  11712 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  1172 Datorii atașate și sume de amortizat 1172 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  11721 Datorii atașate 1172 Datorii atașate Cont nou
  11722 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nou Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  121 Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) 121 Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) Preia parțial conținutul contului 121.
  122 Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro) 122 Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro) Preia parțial conținutul contului 122.
  127 Creanțe și datorii atașate 127 Creanțe și datorii atașate Preia parțial conținutul contului 127.
  1271 Creanțe atașate 1271 Creanțe atașate Preia parțial conținutul contului 1271.
  1272 Datorii atașate 1272 Datorii atașate Preia parțial conținutul contului 1272.
  131 Depozite la instituții de credit 131 Depozite la instituții de credit Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1311 Depozite la vedere la instituții de credit 1311 Depozite la vedere la instituții de credit
  1312 Depozite la termen la instituții de credit 1312 Depozite la termen la instituții de credit
  1313 Depozite colaterale la instituții de credit 1313 Depozite colaterale la instituții de credit
  1314 Depozite la instituții de credit rambursabile după notificare 121 Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) Cont nouPreia parțial conținutul contului 121.
  1317 Creanțe atașate și sume de amortizat 1317 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 1271, 376, respectiv 375.
  1271 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  13171 Creanțe atașate 1271 Creanțe atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 1271
  1317Creanțe atașate
  13172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  132 Depozite ale instituțiilor de credit 132 Depozite ale instituțiilor de credit Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  1321 Depozite la vedere ale instituțiilor de credit 1321 Depozite la vedere ale instituțiilor de credit
  1322 Depozite la termen ale instituțiilor de credit 1322 Depozite la termen ale instituțiilor de credit
  1323 Depozite colaterale ale instituțiilor de credit 1323 Depozite colaterale ale instituțiilor de credit
  1324 Depozite ale instituțiilor de credit rambursabile după notificare 122 Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro) Cont nouPreia parțial conținutul contului 122.
  1327 Datorii atașate și sume de amortizat 1272 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 1272, 375, respectiv 376.
  1327 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  13271 Datorii atașate 1272 Datorii atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 1272.
  1327Datorii atașate
  13272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  141 Credite acordate instituțiilor de credit 141 Credite acordate instituțiilor de credit Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1411 Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit
  1412 Credite la termen acordate instituțiilor de credit 1412 Credite la termen acordate instituțiilor de credit
  1417 Creanțe atașate și sume de amortizat 1417 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  14171 Creanțe atașate 1417 Creanțe atașate Cont nou
  14172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avansCont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  142 Împrumuturi primite de la instituții de credit 142 Împrumuturi primite de la instituții de credit Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  1421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit 1421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit
  1422 Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit 1422 Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit
  1427 Datorii atașate și sume de amortizat 1427 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  14271 Datorii atașate 1427 Datorii atașate Cont nou
  14272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  151 Operațiuni repo și titluri date cu împrumut 152 Valori date în pensiune Preia parțial conținutul conturilor 3012, 376, respectiv 375.
  3012 Titluri date în pensiune livrată
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1511 Operațiuni repo de pe o zi pe alta1521 Valori date în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 30121
  30121Titluri date în pensiune livrată
  1512 Operațiuni repo la termen 1522 Valori date în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 30121
  30121 Titluri date în pensiune livrată
  1513 Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  1514 Titluri date cu împrumut la termen Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  1517 Datorii atașate și sume de amortizat 1527 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 30127, 376, respectiv 375.
  30127 Datorii atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  15171 Datorii atașate 1527 Datorii atașate Preia parțial conținutul contului 30127
  30127Datorii atașate
  15172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  152 Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut 151 Valori primite în pensiune Preia parțial conținutul conturilor 3011, 375, respectiv 376.
  3011 Titluri primite în pensiune livrată
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  1521 Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta 1511 Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 30111
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  1522 Operațiuni reverse repo la termen 1512 Valori primite în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 30111
  30111 Titluri primite în pensiune livrată
  1523 Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  1524 Titluri luate cu împrumut la termen Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  1527 Creanțe atașate și sume de amortizat 1517 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 30117, 375, respectiv 376.
  30117 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  15271 Creanțe atașate 1517 Creanțe atașate Preia parțial conținutul contului 30117
  30117Creanțe atașate
  15272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  161 Valori de recuperat 161 Valori de recuperat Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  1611 Valori de recuperat 1611 Valori de recuperat
  1617 Creanțe atașate și sume de amortizat 1617 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  16171 Creanțe atașate 1617 Creanțe atașate Cont nou
  16172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  162 Alte sume datorate 162 Alte sume datorate Preia parțial conținutul conturilor 2521, 2527, 375, respectiv 376.
  2521Conturi de factoring
  2527 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  1621 Alte sume datorate 1621 Alte sume datorate Preia parțial conținutul contului 2521.
  2521Conturi de factoring
  1627 Datorii atașate și sume de amortizat 1627 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 2527, 375, respectiv 376.
  2527 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  16271 Datorii atașate 1627 Datorii atașateCont nouPreia parțial conținutul contului 2527.
  2527Datorii atașate
  16272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  171 Conturi curente 171 Conturi curente
  1711 Cont curent la casa centrală 1711 Cont curent la casa centrală Preia parțial conținutul contului 1711.
  1712 Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate 1712 Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate Preia parțial conținutul contului 1712.
  1717 Creanțe și datorii atașate 1717 Creanțe și datorii atașate Preia parțial conținutul contului 1717.
  17171 Creanțe atașate 17171 Creanțe atașate Preia parțial conținutul contului 17171.
  17172 Datorii atașate 17172 Datorii atașate Preia parțial conținutul contului 17172.
  173 Depozite între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1711 Cont curent la casa centrală Preia parțial conținutul conturilor 1711, 376, respectiv 375.
  173 Depozite între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1731 Depozite la casa centrală 1711 Cont curent la casa centrală Preia parțial conținutul conturilor 1711, 376, respectiv 375.
  1731Depozite la casa centrală
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  17311 Depozite la vedere la casa centrală 17311 Depozite la vedere la casa centrală
  17312 Depozite la termen la casa centrală 17312 Depozite la termen la casa centrală
  17313 Depozite colaterale la casa centrală 17313 Depozite colaterale la casa centrală
  17314 Depozite la casa centrală rambursabile după notificare 1711 Cont curent la casa centrală Cont nouPreia parțial conținutul contului 1711.
  17317 Creanțe atașate și sume de amortizat 17171 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 17171, 376, respectiv 375.
  17317 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1732 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate 1712 Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate Preia parțial conținutul conturilor 1712, 375, respectiv 376.
  1732 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  17321 Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate 17321 Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
  17322 Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate 17322 Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
  17323 Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate 17323 Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
  17324 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare 1712 Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate Cont nouPreia parțial conținutul contului 1712.
  17327 Datorii atașate și sume de amortizat 17172 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 17172, 375, respectiv 376.
  17327 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  174 Credite și împrumuturi între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 174 Credite și împrumuturi între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1741 Credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1741 Credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  17411 Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17411 Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17412 Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17412 Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17417 Creanțe atașate și sume de amortizat 17417 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1742 Împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1742 Împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  17421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17422 Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17422 Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17427 Datorii atașate și sume de amortizat 17427 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  176 Valori de recuperat și alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 176 Valori de recuperat și alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1761 Valori de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1761 Valori de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  17611 Valori de recuperat 17611 Valori de recuperat
  17617 Creanțe atașate și sume de amortizat 17617 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1762 Alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1762 Alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei Preia parțial conținutul conturilor 375 și 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  17621 Alte sume datorate 17621 Alte sume datorate
  17627 Datorii atașate și sume de amortizat 17627 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375 și 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  178 Creanțe restante și creanțe depreciate privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 178 Creanțe restante și îndoielnice privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1781 Creanțe restante nedepreciate 1781 Creanțe restante privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1781, 1782, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  1782 Creanțe îndoielnice privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  376 Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  17811 Creanțe restante nedepreciate 17811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 17811 și 17821, precum și al conturilor de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  17821 Creanțe îndoielnice
  17817 Creanțe atașate și sume de amortizat 17812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 17812, 17817, 17822, 17827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  17817 Creanțe atașate
  17822 Dobânzi îndoielnice
  17827 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  1782 Creanțe depreciate 1781 Creanțe restante privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1781, 1782, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  1782 Creanțe îndoielnice privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  17821 Creanțe depreciate 17811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 17811 și 17821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  17821Creanțe îndoielnice
  17827 Creanțe atașate și sume de amortizat 17812 Dobânzi restante Preia parțial conținutul conturilor 17812, 17817, 17822, 17827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  17817 Creanțe atașate
  17822 Dobânzi îndoielnice
  17827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  181 Creanțe restante nedepreciate 181 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 181, 182, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  182 Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  1811 Creanțe restante nedepreciate 1811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1811 și 1821, precum și al conturilor de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  1821 Creanțe îndoielnice
  1817 Creanțe atașate și sume de amortizat 1812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1812, 1817, 1822, 1827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  1817 Creanțe atașate
  1822 Dobânzi îndoielnice
  1827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  18171 Creanțe atașate 1812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1812, 1817, 1822 și 1827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  1817 Creanțe atașate
  1822 Dobânzi îndoielnice
  1827Creanțe atașate
  18172 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  182 Creanțe depreciate 181 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 181, 182, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  182Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  1821 Creanțe depreciate 1811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1811 și 1821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  1821Creanțe îndoielnice
  1827 Creanțe atașate și sume de amortizat 1812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1812, 1817, 1822, 1827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  1817 Creanțe atașate
  1822 Dobânzi îndoielnice
  1827 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  18271Creanțe atașate1812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1812, 1817, 1822 și 1827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  1817 Creanțe atașate
  1822Dobânzi îndoielnice
  1827Creanțe atașate
  18272 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376 și 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  191 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nou - preia parțial conținutul conturilor 1911, 1912
  192 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1911, 1912.
  193 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 1911, 1912.
  201 Creanțe comerciale 201 Creanțe comerciale Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2011 Creanțe comerciale 2011 Creanțe comerciale
  20111 Scont 20111 Scont
  20112 Factoring cu recurs 20112 Factoring cu recurs
  20113 Forfetare 20113 Forfetare
  20114 Factoring fără recurs 20114 Factoring fără recurs
  20119 Alte creanțe comerciale 20119 Alte creanțe comerciale
  2017 Creanțe atașate și sume de amortizat 2017 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20171 Creanțe atașate 2017 Creanțe atașate Cont nou
  20172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  202 Credite de trezorerie 202 Credite de trezorerie Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2021 Credite de trezorerie 2021 Credite de trezorerie
  20211 Utilizări din deschideri de credite permanente 20211 Utilizări din deschideri de credite permanente
  20212 Credit global de exploatare 20212 Credit global de exploatare
  20213 Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor 20213 Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
  20219 Alte credite de trezorerie 20219 Alte credite de trezorerie
  2027 Creanțe atașate și sume de amortizat 2027 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20271 Creanțe atașate 2027 Creanțe atașate Cont nou
  20272 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  203 Credite de consum și vânzări în rate 203 Credite de consum și vânzări în rate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2031 Credite de consum 2031 Credite de consum
  20311 Credite de consum pentru nevoi personale 20311 Credite de consum pentru nevoi personale
  20312 Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri 20312 Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri
  2032 Vânzări în rate 2032 Vânzări în rate
  2037 Creanțe atașate și sume de amortizat 2037 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20371 Creanțe atașate 2037 Creanțe atașate Cont nou
  20372 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  204 Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior 204 Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2041 Credite pentru import 2041 Credite pentru import
  2042 Credite pentru export 2042 Credite pentru export
  2047 Creanțe atașate și sume de amortizat 2047 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20471 Creanțe atașate 2047 Creanțe atașate Cont nou
  20472 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  205 Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente 205 Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2051 Credite pentru finanțarea stocurilor 2051 Credite pentru finanțarea stocurilor
  2052 Credite pentru echipamente 2052 Credite pentru echipamente
  2057 Creanțe atașate și sume de amortizat 2057 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20571 Creanțe atașate 2057 Creanțe atașate Cont nou
  20572 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  206 Credite pentru investiții imobiliare 206 Credite pentru investiții imobiliare Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2061 Credite pentru investiții imobiliare 2061 Credite pentru investiții imobiliare
  20611 Credite ipotecare 20611 Credite ipotecare
  20619 Alte credite pentru investiții imobiliare 20619 Alte credite pentru investiții imobiliare
  2067 Creanțe atașate și sume de amortizat 2067 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20671 Creanțe atașate 2067 Creanțe atașate Cont nou
  20672 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  209 Alte credite acordate clientelei 209 Alte credite acordate clientelei Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2091 Alte credite acordate clientelei 2091 Alte credite acordate clientelei
  2097 Creanțe atașate și sume de amortizat 2097 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  20971 Creanțe atașate 2097 Creanțe atașate Cont nou
  20972 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  231 Credite acordate instituțiilor financiare 231 Credite acordate instituțiilor financiare Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2311 Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare
  2312 Credite la termen acordate instituțiilor financiare 2312 Credite la termen acordate instituțiilor financiare
  2317 Creanțe atașate și sume de amortizat 2317 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  23171 Creanțe atașate 2317 Creanțe atașate Cont nou
  23172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  232 Împrumuturi primite de la instituțiile financiare 232 Împrumuturi primite de la instituțiile financiare Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  2321 Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare 2321 Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare
  2322 Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare 2322 Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare
  2327 Datorii atașate și sume de amortizat 2327 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  23271 Datorii atașate 2327 Datorii atașate Cont nou
  23272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  241 Operațiuni repo și titluri date cu împrumut 243 Valori date în pensiune Preia parțial conținutul conturilor 3012, 376, respectiv 375.
  3012 Titluri date în pensiune livrată
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  2411 Operațiuni repo de pe o zi pe alta 2431 Valori date în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 30121
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2412 Operațiuni repo la termen 2432 Valori date în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 30121
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2413 Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  2414 Titluri date cu împrumut la termen Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  2417 Datorii atașate și sume de amortizat 2437 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 30127, 376, respectiv 375.
  30127 Datorii atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  24171 Datorii atașate 2437 Datorii atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 30127
  30127Datorii atașate
  24172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  243 Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut 241 Valori primite în pensiune Preia parțial conținutul conturilor 3011, 375, respectiv 376.
  3011 Titluri primite în pensiune livrată
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  2431 Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta 2411 Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 30111
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2432 Operațiuni reverse repo la termen 2412 Valori primite în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 30111
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2433 Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  2434 Titluri luate cu împrumut la termen Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  2437 Creanțe atașate și sume de amortizat 2417 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  30117 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  24371 Creanțe atașate 2417 Creanțe atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 30117
  30117Creanțe atașate
  24372 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  251 Conturi curente 251 Conturi curente Preia parțial conținutul conturilor 251, 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2511 Conturi curente 2511 Conturi curente Preia parțial conținutul conturilor 2511, 2521.
  2521Conturi de factoring
  2517 Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat 2517 Creanțe și datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 2517, 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  25171 Creanțe atașate și sume de amortizat 25171 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  25172 Datorii atașate și sume de amortizat 25172 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 25172, 376, respectiv 375.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  253 Conturi de depozite 253 Conturi de depozite Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2531 Depozite la vedere 2531 Depozite la vedere
  2532 Depozite la termen 2532 Depozite la termen
  2533 Depozite colaterale 2533 Depozite colaterale
  25331 Depozite pentru deschiderea de acreditive 25331 Depozite pentru deschiderea de acreditive
  25332 Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție 25332 Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție
  25333 Depozite pentru cecuri certificate 25333 Depozite pentru cecuri certificate
  25335 Depozite pentru garanții gestionari 25335 Depozite pentru garanții gestionari
  25336 Alte depozite colaterale 25336 Alte depozite colaterale
  25334 Depozite pentru ordine de plată cu scadență
  2534 Depozite rambursabile după notificare 2511 Conturi curente Cont nouPreia parțial conținutul contului 2511.
  2537 Datorii atașate și sume de amortizat 25172 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 25172, 375, respectiv 376.
  2537 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  25371 Datorii atașate 25172 Datorii atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 25172.
  2537Datorii atașate
  25372 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  254 Certificate de depozit, carnete și librete de economii 254 Certificate de depozit, carnete și librete de economii Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  2541 Certificate de depozit 2541 Certificate de depozit
  2542 Carnete și librete de economii 2542 Carnete și librete de economii
  2547 Datorii atașate și sume de amortizat 2547 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  25471 Datorii atașate 2547 Datorii atașate Cont nou
  25472 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avansCont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  261 Valori de recuperat 261 Valori de recuperat Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2611 Valori de recuperat 2611 Valori de recuperat
  2617 Creanțe atașate și sume de amortizat 2617 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  26171 Creanțe atașate 2617 Creanțe atașate Cont nou
  26172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  262 Alte sume datorate 262 Alte sume datorate Preia parțial conținutul conturilor 2521, 2527, 375 și 376.
  2521Conturi de factoring
  2527Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2621 Alte sume datorate 2621 Alte sume datorate Preia parțial conținutul contului 2521.
  2521Conturi de factoring
  2627 Datorii atașate și sume de amortizat 2627 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 2527, 375 și 376.
  2527 Datorii atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  26271 Datorii atașate 2627 Datorii atașate Cont nouPreia parțial conținutul contului 2527.
  2527Datorii atașate
  26272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  281 Creanțe restante nedepreciate 281 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 281, 282, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  282 Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  2811 Creanțe restante nedepreciate 2811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2811 și 2821, precum și al conturilor de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2821 Creanțe îndoielnice
  2817 Creanțe atașate și sume de amortizat 2812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2812, 2817, 2822, 2827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817 Creanțe atașate
  2822 Dobânzi îndoielnice
  2827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  28171 Creanțe atașate 2812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2812, 2817, 2822, 2827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817 Creanțe atașate
  2822 Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  28172 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  282 Creanțe depreciate 281 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 281, 282 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  282Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2821 Creanțe depreciate 2811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2811, 2812, precum și al conturilor de creanțe curente.
  2821Creanțe îndoielnice
  2827 Creanțe atașate și sume de amortizat 2812 Dobânzi restante Preia parțial conținutul conturilor 2812, 2817, 2822, 2827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  2817 Creanțe atașate
  2822 Dobânzi îndoielnice
  2827 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  28271 Creanțe atașate 2812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2812, 2817, 2822 și 2827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  2817 Creanțe atașate
  2822Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  28272 Sume de amortizat 376Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  291 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 2911 Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2911, 2912.
  2912 Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  292 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare 2911 Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2911, 2912.
  2912 Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  293 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate 2911 Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 2911, 2912.
  2912 Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  301 Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  3011 Active financiare deținute în vederea tranzacționării Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30111 Instrumente de capitaluri proprii 30213 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 30213 și 30253.
  30253Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30112 Instrumente de datorie 30211 Efecte publice și valori asimilate
  30212 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30251 Efecte publice și valori asimilate
  30252Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30113 Credite și creanțe Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de credite și creanțe din clasele 1, 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele deținute în vederea tranzacționării.
  3012 Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de datorii financiare, respectiv datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30121 Poziții scurte 30272 Alte datorii privind titlurile Cont nou
  30122 Depozite Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de depozite, respectiv depozitele deținute în vederea tranzacționării.
  30123 Datorii constituite prin titluri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de datorii constituite prin titluri, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  30129 Alte datorii financiare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de alte datorii financiare, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  302 Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active și datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3021 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active financiare, respectiv activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30211 Instrumente de capitaluri proprii 30313 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 30313, 30353, 30373, 413 și 415, respectiv instrumentele de capitaluri proprii desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30353 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30373 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  30212 Instrumente de datorie 30311 Efecte publice și valori asimilate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 30311, 30312, 30351, 30352, 30371, 30372, 3041, 3045 și 3047, respectiv instrumentele de datorie desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30312 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351 Efecte publice și valori asimilate
  30352 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30371 Efecte publice și valori asimilate
  30372 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  3041Titluri de investiții
  3045Titluri date cu împrumut
  3047Creanțe atașate
  30213 Credite și creanțe Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de credite și creanțe din clasele 1, 2 ,3 și 4, respectiv creditele și creanțele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3022 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de datorii financiare, respectiv datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30221 Depozite Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de depozite, respectiv depozitele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30222 Datorii constituite prin titluri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de datorii constituite prin titluri, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30229 Alte datorii financiare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de alte datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3026 Titluri luate cu împrumut Se închide prin contul 30271 „Datorii privind titlurile luate cu împrumut"
  303 Active financiare disponibile în vederea vânzării Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active financiare, respectiv cele disponibile în vederea vânzării, precum și conținutul conturilor de ajustări pentru depreciere aferente.
  3031 Instrumente de capitaluri proprii 30313 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nou Preia parțial conținutul conturilor 30313, 30353, 375, 376, 39113, 413, 415 și 491.
  30353 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  39113 Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și a altor titluri cu venit variabil
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  3032 Instrumente de datorie 30311 Efecte publice și valori asimilate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 30311, 30312, 30351, 30352, 375, 376, 39111 și 39112.
  30312 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351 Efecte publice și valori asimilate
  30352 Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  39111 Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39112 Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  3033 Credite și creanțe Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de credite și creanțe din clasele 1, 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele disponibile în vederea vânzării, precum și conținutul conturilor de ajustări pentru depreciere aferente.
  3037 Creanțe atașate 3037 Creanțe atașate Preia parțial conținutul contului 3037, precum și parțial conținutul conturilor de creanțe atașate în care erau înregistrate sumele aferente creditelor și creanțelor reclasificate drept active financiare disponibile în vederea vânzării.
  304 Investiții păstrate până la scadență Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de active financiare, respectiv investițiile păstrate până la scadență.
  3041 Instrumente de datorie 3041Titluri de investiții Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3041, 3045, 375 și 376.
  3045Titluri date cu împrumut
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3042 Credite și creanțe Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de credite și creanțe din clasele 1,2,3 și 4, respectiv creditele și creanțele clasificate ca investiții păstrate până la scadență.
  3047 Creanțe atașate 3047 Creanțe atașate Preia parțial conținutul contului 3047, precum și parțial conținutul conturilor de creanțe atașate în care erau înregistrate sumele aferente creditelor și creanțelor reclasificate drept investiții păstrate până la scadență.
  305 Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost 30213 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 30213, 30253, 30313, 30353, 413 și 415, respectiv instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost.
  30253 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30313 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30353 Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  311 Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 311 Instrumente financiare derivate ferme Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 311, 312, 313 și 319.
  312 Instrumente financiare derivate condiționale cumpărate
  313 Instrumente financiare derivate condiționale vândute
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3111 Instrumente derivate pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31111 Swap pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul contului 3113.
  31112 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31113 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31114 Opțiuni pe piețe organizate 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31115 Alte instrumente pe piețe organizate 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3112 Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  31121 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31122 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31123 Opțiuni pe piețe organizate 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31124 Alte instrumente pe piețe organizate 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  3113 Instrumente derivate pe cursul de schimb 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31131 Operațiuni ferme de schimb la termen 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul contului 3111.
  31132 Swap financiar de valute 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul contului 3112.
  31133 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31134 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31135 Opțiuni pe piețe organizate 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31136 Alte instrumente pe piețe organizate 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319Alte instrumente financiare derivate
  3114 Instrumente derivate pe riscul de credit 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31141 Credit default swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31142 Credit spread option 3129 Alte instrumente financiare derivateCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente financiare derivate
  31143 Total return swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31144 Alte instrumente 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  3115 Instrumente derivate pe mărfuri 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3116 Alte instrumente derivate 3119 Alte instrumente financiare derivateCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  312 Instrumente derivate de acoperire a valorii juste 311 Instrumente financiare derivate ferme Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 311, 312, 313 și 319.
  312 Instrumente financiare derivate condiționale cumpărate
  313 Instrumente financiare derivate condiționale vândute
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3121 Instrumente derivate pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31211 Swap pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul contului 3113.
  31212 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31213 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31214 Opțiuni pe piețe organizate 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31215 Alte instrumente pe piețe organizate 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319Alte instrumente financiare derivate
  3122 Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31221 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31222 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  31223 Opțiuni pe piețe organizate 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31224 Alte instrumente pe piețe organizate 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3123 Instrumente derivate pe cursul de schimb 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31231 Operațiuni ferme de schimb la termen 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul contului 3111.
  31232 Swap financiar de valute 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul contului 3112.
  31233 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31234 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31235 Opțiuni pe piețe organizate 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31236 Alte instrumente pe piețe organizate 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3124 Instrumente derivate pe riscul de credit 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31241 Credit default swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31242 Credit spread option 3129 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente financiare derivate
  31243 Total return swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31244 Alte instrumente 3119Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  3125 Instrumente derivate pe mărfuri 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3126 Alte instrumente derivate 3119Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  313 Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie 311 Instrumente financiare derivate ferme Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 311, 312, 313 și 319.
  312 Instrumente financiare derivate condiționale cumpărate
  313 Instrumente financiare derivate condiționale vândute
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3131 Instrumente derivate pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31311 Swap pe rata dobânzii 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul contului 3113.
  31312 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31313 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31314 Opțiuni pe piețe organizate 3122 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3122 și 3132.
  3132 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
  31315 Alte instrumente pe piețe organizate 3113 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3113 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3132 Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31321 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31322 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31323 Opțiuni pe piețe organizate 3123 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  31324 Alte instrumente pe piețe organizate 3114 Instrumente financiare derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3114, 3119 și 319.
  3119 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3133 Instrumente derivate pe cursul de schimb 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31331 Operațiuni ferme de schimb la termen 3111 Operațiuni ferme de schimb la termen Cont nouPreia parțial conținutul contului 3111.
  31332 Swap financiar de valute 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul contului 3112.
  31333 Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31334 Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31335 Opțiuni pe piețe organizate 3121 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3121 și 3131.
  3131 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
  31336 Alte instrumente pe piețe organizate 3112 Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3112 și 319.
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3134 Instrumente derivate pe riscul de credit 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  31341 Credit default swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31342 Credit spread option 3129 Alte instrumente financiare derivateCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente financiare derivate
  31343 Total return swap 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3119.
  31344 Alte instrumente 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  3135 Instrumente derivate pe mărfuri 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319 Alte instrumente financiare derivate
  3136 Alte instrumente derivate 3119 Alte instrumente financiare derivate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129 Alte instrumente financiare derivate
  3139 Alte instrumente financiare derivate
  319Alte instrumente financiare derivate
  314 Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 311 Instrumente financiare derivate ferme Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 311, 312, 313 și 319.
  312 Instrumente financiare derivate condiționale cumpărate
  313 Instrumente financiare derivate condiționale vândute
  319 Alte instrumente financiare derivate
  315 Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 311 Instrumente financiare derivate ferme Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 311, 312, 313 și 319.
  312 Instrumente financiare derivate condiționale cumpărate
  313 Instrumente financiare derivate condiționale vândute
  319 Alte instrumente financiare derivate
  316 Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii Cont nou
  321 Certificate de depozit 321 Titluri de piață interbancară Preia parțial conținutul conturilor 321, 322, 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  322 Titluri de creanțe negociabile
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3211 Certificate de depozit 3211 Titluri de piață interbancară Preia parțial conținutul conturilor 3211 și 3221.
  3221 Titluri de creanțe negociabile
  3217 Datorii atașate și sume de amortizat 3217 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 3217, 3227, 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3227 Datorii atașate
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  32171 Datorii atașate 3217 Datorii atașateCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3217 și 3227.
  3227Datorii atașate
  32172 Sume de amortizat 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  322 Carnete și librete de economii 321 Titluri de piață interbancară Preia parțial conținutul conturilor 321, 322, 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  322 Titluri de creanțe negociabile
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  3221 Carnete și librete de economii 3211 Titluri de piață interbancară Preia parțial conținutul conturilor 3211 și 3221.
  3221 Titluri de creanțe negociabile
  3227 Datorii atașate și sume de amortizat 3217 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 3217 și 3227, 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3227 Datorii atașate
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  32271 Datorii atașate 3217 Datorii atașateCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3217 și 3227.
  3227Datorii atașate
  32272 Sume de amortizat 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  325 Obligațiuni 325 Obligațiuni Preia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  3251 Obligațiuni 3251 Obligațiuni
  3257 Datorii atașate și sume de amortizat 3257 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  32571 Datorii atașate 3257 Datorii atașate Cont nou
  32572 Sume de amortizat 3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fixCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  326 Alte datorii constituite prin titluri 326 Alte datorii constituite prin titluri Preia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  3261 Alte datorii constituite prin titluri 3261 Alte datorii constituite prin titluri
  3267 Datorii atașate și sume de amortizat 3267 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  32671 Datorii atașate 3267 Datorii atașate Cont nou
  32672 Sume de amortizat 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3741, 3742, 3749, precum și al conturilor 375, respectiv 376.
  3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749 Alte cheltuieli de repartizat
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  331 Conturile instituțiilor de credit 331 Conturile instituțiilor de credit
  332 Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM) 332 Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
  333 Conturile societăților de bursă 333 Conturile societăților de bursă
  334 Conturile altor instituții financiare 334 Conturile altor instituții financiare
  335 Conturile clientelei 335 Conturile clientelei
  336 Alte conturi de decontare privind operațiunile cu titluri 336 Alte conturi de decontare privind operațiunile cu titluri
  3361 Alte sume de plătit privind operațiunile cu titluri 3361 Alte sume de plătit privind operațiunile cu titluri
  3362 Alte sume de încasat privind operațiunile cu titluri 3362 Alte sume de încasat privind operațiunile cu titluri
  337 Creanțe și datorii atașate 337 Creanțe și datorii atașate
  3371 Creanțe atașate 3371 Creanțe atașate
  3372 Datorii atașate 3372 Datorii atașate
  341 Decontări intrabancare 341 Decontări intrabancare
  342 Decontări între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 342 Decontări între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  351 Beneficii ale angajaților 351 Personal și conturi asimilate
  3511 Indemnizații și salarii datorate 3511 Personal - salarii datorate Preia parțial conținutul conturilor 3511 și 35191
  35191 Alte datorii în legătură cu personalul
  3512 Absențe pe termen scurt compensate 3511 Personal - salarii datorate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3511, 3512 și 35191
  3512 Personal - ajutoare materiale datorate
  35191 Alte datorii în legătură cu personalul
  3513 Participarea angajaților la profit și prime de plătit 3511 Personal - salarii datorate Preia parțial conținutul conturilor 3511, respectiv 3513
  3513 Prime reprezentând participarea personalului la profit
  3514 Beneficii nemonetare 3512 Personal - ajutoare materiale datorate Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3512 și 35191
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  35141 Angajați ajutoare materiale datorate 3512 Personal - ajutoare materiale datorate Preia parțial conținutul contului 3512
  35149 Alte beneficii nemonetare 35191 Alte datorii în legătură cu personalul Cont nouPreia parțial conținutul contului 35191
  3515 Avansuri acordate angajaților 3514 Avansuri acordate personalului
  3516 Beneficii ale angajaților neridicate 3515 Drepturi de personal neridicate
  3517 Rețineri din salarii datorate terților 3516 Rețineri din salarii datorate terților
  3518 Alte beneficii ale angajaților 35191 Alte datorii în legătură cu personalul Cont nouPreia parțial conținutul contului 35191
  35181 Beneficii postangajare 35191 Alte datorii în legătură cu personalul Cont nouPreia parțial conținutul contului 35191
  35182 Alte beneficii pe termen lung ale angajaților 3513 Prime reprezentând participarea personalului la profit Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3513, respectiv 35191
  35191 Alte datorii în legătură cu personalul
  35183 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă 3511 Personal - salarii datorate Cont nouPreia parțial conținutul contului 3511, respectiv 35191
  35191 Alte datorii în legătură cu personalul
  3519 Alte datorii și creanțe în legătură cu angajații 3519 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul Preia parțial conținutul contului 3519
  35191 Alte datorii în legătură cu angajații 35191 Alte datorii în legătură cu personalul Preia parțial conținutul contului 35191
  35192 Alte creanțe în legătură cu angajații 35192 Alte creanțe în legătură cu personalul
  352 Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate 352 Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate
  3521 Asigurări sociale 3521 Asigurări sociale
  35211 Contribuția unității la asigurările sociale 35211 Contribuția unității la asigurările sociale
  35212 Contribuția angajaților la asigurările sociale 35212 Contribuția personalului la asigurările sociale
  35213 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate 35213 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate
  35214 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 35214 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  3522 Ajutor de șomaj 3522 Ajutor de șomaj
  35221 Contribuția unității la fondul de șomaj 35221 Contribuția unității la fondul de șomaj
  35222 Contribuția angajaților la fondul de șomaj 35222 Contribuția personalului la fondul de șomaj
  3526 Alte datorii și creanțe sociale 3526 Alte datorii și creanțe sociale
  35261 Alte datorii sociale 35261 Alte datorii sociale
  35262 Alte creanțe sociale 35262 Alte creanțe sociale
  353 Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate 353 Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate
  556 Provizioane pentru impozite
  3531 Impozitul pe profit 3531 Impozitul pe profit
  556Provizioane pentru impozite
  35311 Impozitul pe profit curent 3531 Impozitul pe profit
  35312 Impozitul pe profit amânat 556 Provizioane pentru impozite Cont nou
  3532 Taxa pe valoarea adăugată 3532 Taxa pe valoarea adăugată
  35323 TVA de plată 35323 TVA de plată
  35324 TVA de recuperat 35324 TVA de recuperat
  35326 TVA deductibilă 35326 TVA deductibilă
  35327 TVA colectată 35327 TVA colectată
  35328 TVA neexigibilă 35328 TVA neexigibilă
  3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor 3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor
  3534 Subvenții guvernamentale de primit 3534 Subvenții
  3536 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 3536 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  3538 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 3538 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
  3539 Alte datorii și creanțe cu bugetul statului 3539 Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
  35391 Alte datorii față de bugetul statului 35391 Alte datorii față de bugetul statului
  35392 Alte creanțe privind bugetul statului 35392 Alte creanțe privind bugetul statului
  354 Dividende de plată 354 Dividende de plată
  355 Debitori diverși 355 Debitori diverși Preia parțial conținutul conturilor 375, 376, 433 respectiv 434.
  376Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  433 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3551 Depozite de garanții vărsate 3551 Depozite de garanții vărsate
  35511 Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate 35511 Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente financiare derivate
  35512 Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate 35512 Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente financiare derivate
  35516 Alte depozite 35516 Alte depozite
  3552 Debitori din avansuri spre decontare 3552 Debitori din avansuri spre decontare
  3556 Alți debitori diverși +++3556 Alți debitori diverși
  433 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3557 Creanțe atașate și sume de amortizat 3557 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  35571 Creanțe atașate 3557 Creanțe atașate Cont nou
  35572 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  356 Creditori diverși 356Creditori diverși Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  3036 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3561 Depozite de garanții pentru leasing 3561 Depozite de garanții pentru leasing
  3562 Alte depozite de garanții primite 3562 Alte depozite de garanții primite
  3566 Alți creditori diverși 3566Alți creditori diverși
  3036 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3567 Datorii atașate și sume de amortizat 3567 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  35671 Datorii atașate 3567 Datorii atașate Cont nou
  35672 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avansCont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  357 Decontări din operațiuni în asocieri în participație 357 Decontări din operațiuni în asocieri în participație
  3571 Creanțe din operațiuni în asocieri în participație 3571 Creanțe din operațiuni în asocieri în participație
  3572 Datorii din operațiuni în asocieri în participație 3572 Datorii din operațiuni în asocieri în participație
  361 Active deținute în vederea vânzării 361 Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial conținutul conturilor 365, 367 și 368
  365 Stocuri aflate la terți
  367 Alte stocuri și asimilate
  368 Alte bunuri diverse
  3611 Valori din aur, metale și pietre prețioase 361 Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial conținutul contului 365
  365 Stocuri aflate la terți
  3612 Alte active deținute în vederea vânzării 368 Alte bunuri diverse Preia parțial conținutul conturilor 365, 367 și 368
  365 Stocuri aflate la terți
  367 Alte stocuri și asimilate
  3613 Bunuri la valoare justă Cont nouPreia parțial conținutul conturilor de stocuri, respectiv bunurile deținute în calitate de broker-trader
  362 Materiale și alte consumabile 362 Materiale Preia parțial conținutul conturilor 363, 365 și 367.
  363 Materiale de natura obiectelor de inventar
  365 Stocuri aflate la terți
  367 Alte stocuri și asimilate
  3621 Materiale 362Materiale Preia parțial conținutul conturilor 365 și 367
  365 Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  3622 Alte consumabile 363Materiale de natura obiectelor de inventar Preia parțial conținutul conturilor 363, 365 și 367
  365 Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  363 Active imobilizate deținute în vederea vânzării 368 Alte bunuri diverse Preia parțial conținutul contului 368
  371 Valori primite la încasare 371 Valori primite la încasare
  372 Conturi de ajustare 372 Conturi de ajustare
  3721 Poziție de schimb 3721 Poziție de schimb
  3722 Contravaloarea poziției de schimb 3722 Contravaloarea poziției de schimb
  3723 Conturi de ajustare valută 3723 Conturi de ajustare devize
  3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului
  375 Cheltuieli înregistrate în avans 375 Cheltuieli înregistrate în avans Preia parțial conținutul contului 375.
  376 Venituri înregistrate în avans 376 Venituri înregistrate în avans Preia parțial conținutul contului 376.
  377 Cheltuieli de plătit 377 Cheltuieli de plătit
  30277Datorii atașate
  378 Venituri de primit 378 Venituri de primit
  30257 Creanțe atașate
  417Creanțe atașate
  379 Subvenții guvernamentale și alte conturi de regularizare 373 Conturi de diferențe
  3799Alte conturi de regularizare
  541 Subvenții pentru investiții
  3791 Subvenții guvernamentale 541 Subvenții pentru investiții
  37911 Subvenții privind activele 37921Subvenții guvernamentale pentru investiții Preia parțial conținutul conturilor 37921, 37923, 37924, respectiv 37929
  37923 Donații pentru investiții
  37924Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  37929 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții
  37912 Subvenții privind veniturile 37929 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții Preia parțial conținutul contului 37929
  37913 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții 37922 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții Preia parțial conținutul contului 37922
  3799 Alte conturi de regularizare 373 Conturi de diferențe
  3799 Alte conturi de regularizare
  381 Creanțe restante nedepreciate 381 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, 375, 381 și 382, precum și al conturilor de creanțe curente.
  382 Creanțe îndoielnice
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  3811 Creanțe restante nedepreciate 3811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3811 și 3821, precum și al conturilor de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3821 Creanțe îndoielnice
  3817 Creanțe atașate și sume de amortizat 3812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, 375, 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817 Creanțe atașate
  3822 Dobânzi îndoielnice
  3827 Creanțe atașate
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  38171 Creanțe atașate 3812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817 Creanțe atașate
  3822 Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  38172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  382 Creanțe depreciate 381 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, 375, 381 și 382, precum și al conturilor de creanțe curente.
  382 Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  3821 Creanțe depreciate 3811 Creanțe restanteCont nouPreia parțial conținutul conturilor 3811 și 3821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  3821Creanțe îndoielnice
  3827 Creanțe atașate și sume de amortizat 3812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, 375, 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  3817 Creanțe atașate
  3822 Dobânzi îndoielnice
  3827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  38271 Creanțe atașate 3812Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  3822 Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  38272 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375 și 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  391 Ajustări pentru deprecierea titlurilor și altor active financiare 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 191, 291, 391, 491, 493 și 499.
  291 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții
  391 Ajustări pentru deprecierea titlurilor
  491 Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar
  499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate
  3911 Ajustări pentru deprecierea investițiilor păstrate până la scadență 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 191, 291, 3912, 493 și 499.
  291 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții
  3912 Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiții
  493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar
  499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate
  39111 Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie 3912 Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiții Cont nou
  39112 Ajustări pentru deprecierea creditelor și creanțelor 191 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni interbancare Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 191, 291, 493 și 499.
  291 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu clientela, operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, precum și între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile de credit, societățile financiare sau alte instituții
  493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar
  499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate
  3912 Ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost 39113 Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și a altor titluri cu venit variabil Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 39113 și 491.
  491 Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  392 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverse 399 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverse Cont nou
  3921 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 399 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverse Cont nouPreia parțial conținutul contului 399
  3922 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare 399 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverse Cont nouPreia parțial conținutul contului 399
  3923 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate 399 Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverse Cont nouPreia parțial conținutul contului 399
  393 Ajustări pentru deprecierea stocurilor și activelor asimilate 393 Ajustări pentru deprecierea stocurilor Preia parțial conținutul contului 393.
  401 Credite subordonate la termen 401 Credite subordonate la termen
  402 Credite subordonate pe durată nedeterminată 402 Credite subordonate pe durată nedeterminată
  407 Creanțe atașate și sume de amortizat 407 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  4071 Creanțe atașate 407 Creanțe atașate Cont nou
  4072 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  411 Titluri contabilizate la cost 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411, 412, 413 și 415.
  412 Titluri de participare
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  4111 Titluri de participare deținute în filiale 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4112 Titluri de participare deținute în entități asociate 412 Titluri de participare Preia parțial conținutul conturilor 412 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4113 Titluri de participare deținute în entități controlate în comun 413 Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conținutul conturilor 413 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  412 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411, 412, 413 și 415.
  412 Titluri de participare
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  4121 Titluri de participare deținute în filiale 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4122 Titluri de participare deținute în entități asociate 412 Titluri de participare Preia parțial conținutul conturilor 412 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4123 Titluri de participare deținute în entități controlate în comun 413 Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conținutul conturilor 413 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  413 Titluri disponibile în vederea vânzării 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411, 412, 413 și 415.
  412 Titluri de participare
  413 Titluri ale activității de portofoliu
  415 Titluri date cu împrumut
  4131 Titluri de participare deținute în filiale 411 Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conținutul conturilor 411 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4132 Titluri de participare deținute în entități asociate 412 Titluri de participare Preia parțial conținutul conturilor 412 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  4133 Titluri de participare deținute în entități controlate în comun 413 Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conținutul conturilor 413 și 415.
  415 Titluri date cu împrumut
  421 Dotări pentru unitățile proprii din străinătate 421 Dotări pentru unitățile proprii din străinătate
  431 Imobilizări necorporale în curs 431 Imobilizări necorporale în curs
  432 Imobilizări corporale în curs 432 Imobilizări corporale în curs
  4321 Amenajări de terenuri și construcții 4321 Amenajări de terenuri și construcții
  4322 Instalații tehnice și mijloace de transport 4322 Instalații tehnice și mașini
  4323 Alte imobilizări corporale 4323 Alte imobilizări corporale
  441 Imobilizări necorporale 441 Imobilizări necorporale
  4411Fondul comercial4411 Fondul comercial
  Conturile de cheltuieli corespunzătoare 4412 Cheltuieli de constituire
  4419 Alte imobilizări necorporale 4419 Alte imobilizări necorporale
  442 Imobilizări corporale 442 Imobilizări corporale
  4421 Terenuri și amenajări de terenuri 4421 Terenuri și amenajări de terenuri Preia parțial conținutul contului 4421.
  44211 Terenuri 44211 Terenuri Preia parțial conținutul contului 44211.
  44212 Amenajări de terenuri 44212 Amenajări de terenuri Preia parțial conținutul contului 44212.
  4422 Construcții 4422 Construcții Preia parțial conținutul contului 4422.
  4423 Instalații tehnice și mijloace de transport 4423 Instalații tehnice și mijloace de transport
  4424 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 4424 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale Preia parțial conținutul contului 363.
  363 Materiale de natura obiectelor de inventar
  4425 Investiții imobiliare 4421 Terenuri și amenajări de terenuri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4421 și 4422.
  4422Construcții
  461 Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale 461 Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale
  4611 Amortizarea imobilizărilor necorporale 4611 Amortizarea imobilizărilor necorporale
  4612 Amortizarea imobilizărilor corporale 4612 Amortizarea imobilizărilor corporale
  46121 Amortizarea amenajărilor de terenuri 46121 Amortizarea amenajărilor de terenuri Preia parțial conținutul contului 46121.
  46122 Amortizarea construcțiilor 46122 Amortizarea construcțiilor Preia parțial conținutul contului 46122.
  46123 Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport 46123 Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport
  46124 Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale) 46124 Amortizarea altor active corporale
  46125 Amortizarea investițiilor imobiliare 46121 Amortizarea amenajărilor de terenuri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 46121 și 46122.
  46122Amortizarea construcțiilor
  471 Creanțe din operațiuni de leasing financiar 471 Creanțe din operațiuni de leasing financiar
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  4711 Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale 4711 Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
  4712 Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale 4712 Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
  4713 Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte active Cont nou
  4717 Creanțe atașate și sume de amortizat 4717 Creanțe atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  47171 Creanțe atașate 4717 Creanțe atașate
  47172 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Datorii din operațiuni de leasing financiar 472 Datorii din operațiuni de leasing financiar Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  4721 Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale 4721 Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
  4722 Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale 4722 Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
  4723 Datorii din operațiuni de leasing financiar cu alte active Cont nou
  4727 Datorii atașate și sume de amortizat 4727 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  376 Venituri înregistrate în avans
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  47271 Datorii atașate 4727 Datorii atașate
  47272 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  481 Creanțe restante nedepreciate 481 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 481, 482, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  482 Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  4811 Creanțe restante nedepreciate 4811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4811 și 4821, precum și al conturilor de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4821 Creanțe îndoielnice
  4817 Creanțe atașate și sume de amortizat 4812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4812, 4817, 4822, 4827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817 Creanțe atașate
  4822 Dobânzi îndoielnice
  4827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  48171 Creanțe atașate 4812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4812, 4817, 4822 și 4827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817 Creanțe atașate
  4822 Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  48172 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  482 Creanțe depreciate 481 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 481, 482, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe curente.
  482 Creanțe îndoielnice
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4821 Creanțe depreciate 4811 Creanțe restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4811 și 4821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  4821Creanțe îndoielnice
  4827 Creanțe atașate și sume de amortizat 4812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4812, 4817, 4822, 4827, 376 și 375, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  4817 Creanțe atașate
  4822 Dobânzi îndoielnice
  4827 Creanțe atașate
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376 Venituri înregistrate în avans
  48271 Creanțe atașate 4812 Dobânzi restante Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 4812, 4817, 4822 și 4827, precum și al conturilor de creanțe atașate curente.
  4817 Creanțe atașate
  4822 Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  48272 Sume de amortizat 376 Venituri înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  491 Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun 491 Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu Preia parțial conținutul contului 491.
  492 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 492 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor Preia parțial conținutul contului 393.
  393 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  4921 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs 4921 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
  49211 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs 49211 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
  49212 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs 49212 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
  4922 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 4922 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  49221 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial 49221 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial
  49222 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 49222 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
  4923 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 4923 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale Preia parțial conținutul contului 393.
  393 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  49231 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri 49231 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri Preia parțial conținutul contului 49231.
  49232 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor 49232 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor Preia parțial conținutul contului 49232.
  49233 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport 49233 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport
  49234 Ajustări pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale) 49234 Ajustări pentru deprecierea altor active corporale Preia parțial conținutul contului 393.
  393 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  49235 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare 49231 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 49231 și 49232.
  49232 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
  493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar 493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar
  4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar Cont nouPreia parțial conținutul contului 493
  4932 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare 493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar Cont nouPreia parțial conținutul contului 493
  4933 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate 493 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar Cont nouPreia parțial conținutul contului 493
  494 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizate 499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate Cont nou
  4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate Cont nouPreia parțial conținutul contului 499
  4942 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare 499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate Cont nouPreia parțial conținutul contului 499
  4943 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate 499 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente valorilor imobilizate Cont nouPreia parțial conținutul contului 499
  501 Capital social 501 Capital social
  5011 Capital subscris nevărsat 5011 Capital subscris nevărsat
  5012 Capital subscris vărsat 5012 Capital subscris vărsat
  502 Elemente asimilate capitalului 502 Elemente asimilate capitalului
  503 Acțiuni proprii 503 Acțiuni proprii
  504 Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare Cont nouÎnregistrează diferențe dintre valoarea capitalului social/capitalului de dotare conform IFRS și valoarea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
  508 Acționari sau asociați 508 Acționari sau asociați
  511 Prime de capital 511 Prime de capital
  5111 Prime de emisiune 5111 Prime de emisiune
  5112 Prime de fuziune 5112 Prime de fuziune
  5113 Prime de aport 5113 Prime de aport
  5114 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni 5115 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni
  5119 Alte prime 5119 Alte prime
  512 Rezerve legale 512 Rezerve legale
  5121 Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 5121 Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
  5122 Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit 5122 Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit
  513 Rezerve statutare sau contractuale 513 Rezerve statutare sau contractuale
  514 Rezerve pentru riscuri bancare 514 Rezerve pentru riscuri bancare
  5141 Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 5141 Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
  5142 Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit 5142 Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit
  5143 Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale 5143 Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale
  516 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor 516 Rezerve din reevaluare
  5161 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale Cont nou
  5162 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 5161 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative Cont nou.Preia conținutul conturilor 5161 și 5169.
  5169 Alte rezerve din reevaluări
  517 Rezerve specifice organizațiilor cooperatiste de credit 517 Rezerve specifice organizațiilor cooperatiste de credit
  5171 Rezerva de întrajutorare 5171 Rezerva de întrajutorare
  5172 Rezerva mutuală de garantare 5172 Rezerva mutuală de garantare
  51721 Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 51721 Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
  51722 Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile cooperativelor de credit afiliate 51722 Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile cooperativelor de credit afiliate
  519 Alte rezerve 519 Alte rezerve Preia parțial conținutul contului 519.
  521 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzării 6061 Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6061 și 7061.
  7061 Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută
  522 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării 66311 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 66311 și 76311.
  76311 Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  523 Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) 3791 Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire Cont nouPreia parțial conținutul contului 3791.
  524 Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat Cont nou
  5241 Impozit pe profit curent Cont nou
  5242 Impozit pe profit amânat Cont nou
  525 Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii 519 Alte rezerve Cont nou.Preia parțial conținutul contului 519.
  526 Diferențe aferente activelor imobilizate deținute în vederea vânzării Cont nou
  527 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse Cont nou
  529 Alte conturi de capitaluri proprii Cont nou
  531 Datorii subordonate la termen 531 Datorii subordonate la termen
  5311 Titluri subordonate la termen 5311 Titluri subordonate la termen
  5312 Împrumuturi subordonate la termen 5312 Împrumuturi subordonate la termen
  532 Datorii subordonate pe durată nedeterminată 532 Datorii subordonate pe durată nedeterminată
  5321 Titluri subordonate pe durată nedeterminată 5321 Titluri subordonate pe durată nedeterminată
  5322 Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată 5322 Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată
  537 Datorii atașate și sume de amortizat 537 Datorii atașate Preia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  375 Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  5371 Datorii atașate 537 Datorii atașate Cont nou
  5372 Sume de amortizat 375 Cheltuieli înregistrate în avans Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  551 Provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date 551 Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură
  552 Provizioane pentru beneficiile angajaților 552 Provizioane pentru pensii și obligații similare Preia parțial conținutul contului 559
  559 Alte provizioane
  5521 Provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559
  5522 Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit 557 Provizioane pentru prime reprezentând participarea salariaților la profit Cont nouPreia parțial conținutul contului 557
  5523 Provizioane pentru pensii și alte obligații similare 552 Provizioane pentru pensii și obligații similare Cont nou
  5525 Provizioane pentru alte beneficii postangajare 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559
  5526 Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559
  5527 Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559
  5529 Provizioane pentru alte beneficii ale angajaților 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559
  553 Provizioane pentru litigii 559 Alte provizioane Cont nouPreia parțial conținutul contului 559.
  554 Provizioane pentru restructurare 554 Provizioane pentru restructurare
  555 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea 555 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
  559 Alte provizioane 553 Provizioane pentru riscuri de țară Preia parțial conținutul contului 559.
  559Alte provizioane
  581 Rezultatul reportat 581 Rezultatul reportat
  5811 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită 5811 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
  5812 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puțin IAS 29 5812 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29
  5816 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  5813 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 Cont nou
  5814 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor 5814 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  5815 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Cont nou
  5816 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 5815 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  5817 Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilității Cont nou
  591 Profit sau pierdere 591 Profit sau pierdere
  592 Repartizarea profitului 592 Repartizarea profitului
  601 Cheltuieli cu operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare 601 Cheltuieli cu operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare
  6011 Dobânzi la Banca Națională a României 6011 Dobânzi la Banca Națională a României
  6012 Dobânzi la conturile de corespondent 6012 Dobânzi la conturile de corespondent
  6013 Dobânzi la depozitele instituțiilor de credit 6013 Dobânzi la depozitele instituțiilor de credit
  60131 Dobânzi la depozitele la vedere 60131 Dobânzi la depozitele la vedere
  60132 Dobânzi la depozitele la termen 60132 Dobânzi la depozitele la termen
  60133 Dobânzi la depozitele colaterale 60133 Dobânzi la depozitele colaterale
  60134 Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare Cont nou
  6014 Dobânzi la împrumuturile de la instituții de credit 6014 Dobânzi la împrumuturile de la instituții de credit
  60141 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta 60141 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
  60142 Dobânzi la împrumuturile la termen 60142 Dobânzi la împrumuturile la termen
  6015 Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut 6015 Dobânzi la valorile date în pensiune Preia parțial conținutul contului 6031
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60151 Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta 60151 Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 6031
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60152 Dobânzi la operațiunile repo la termen 60152 Dobânzi la valorile date în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 6031
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60153 Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  60154 Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  6016 Cheltuieli cu operațiunile organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 6016 Cheltuieli cu operațiunile organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  60161 Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate 60161 Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
  60162 Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate 60162 Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
  60163 Dobânzi la împrumuturile de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 60163 Dobânzi la împrumuturile de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  60164 Dobânzi privind alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 60164 Dobânzi privind alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  60169 Comisioane 60169 Comisioane
  6017 Alte cheltuieli cu dobânzile 6017 Alte cheltuieli cu dobânzile
  6019 Comisioane 6019 Comisioane
  602 Cheltuieli cu operațiunile cu clientela 602 Cheltuieli cu operațiunile cu clientela
  6022 Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții financiare 6022 Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții financiare Preia parțial conținutul contului 64951.
  64951Dobânzi la împrumuturile primite de la acționari
  60221 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta 60221 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
  60222 Dobânzi la împrumuturile la termen 60222 Dobânzi la împrumuturile la termen
  6023 Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut 6023 Dobânzi la valorile date în pensiune Preia parțial conținutul contului 6031
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60231 Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta 60231 Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta Preia parțial conținutul contului 6031
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60232 Dobânzi la operațiunile repo la termen 60232 Dobânzi la valorile date în pensiune la termen Preia parțial conținutul contului 6031
  60233 Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta Cont nou
  60234 Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen Cont nou
  6024 Dobânzi la conturile curente 6024 Dobânzi la conturile curente
  6025 Dobânzi la conturile de depozite 6025 Dobânzi la conturile de depozite
  60251 Dobânzi la depozitele la vedere 60251 Dobânzi la depozitele la vedere
  60252 Dobânzi la depozitele la termen 60252 Dobânzi la depozitele la termen
  60253 Dobânzi la depozitele colaterale 60253 Dobânzi la depozitele colaterale
  60254 Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare Cont nou
  6026 Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele și libretele de economii 6026 Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele și libretele de economii
  6027 Alte cheltuieli cu dobânzile 6027 Alte cheltuieli cu dobânzile
  6029 Comisioane 6029 Comisioane
  603 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare 603 Cheltuieli pentru operațiunile cu titluri Preia parțial conținutul contului 645, precum și al conturilor de dobânzi/alte cheltuieli/pierderi aferente operațiunilor cu alte instrumente financiare.
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  6031 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării 6032 Pierderi la titlurile de tranzacție Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6032 și 6036, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
  60311 Pierderi din reevaluarea și cesiunea activelor financiare deținute în vederea tranzacționării 60321 Pierderi din reevaluări și cesiune Cont nouPreia parțial conținutul contului 60321, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare deținute în vederea tranzacționării.
  60312 Pierderi din reevaluarea și cesiunea datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării 6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri Cont nouPreia parțial conținutul contului 6036, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  60313 Costuri de tranzacționare 60322 Costuri de tranzacționare Preia parțial conținutul contului 60322.
  6032 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6033, 6034, 6036 și 645, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  6034 Cheltuieli cu titlurile de investiții
  6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  60321 Pierderi din reevaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6033, 6034 și 645, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  6034 Cheltuieli cu titlurile de investiții
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  60322 Pierderi din reevaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri Cont nouPreia parțial conținutul contului 6036, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  60323 Costuri de tranzacționare Cont nou
  6033 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6033, 645 și 66311, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare clasificate ca fiind disponibile în vederea vânzării.
  645 Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  6034 Pierderi din cesiunea investițiilor păstrate până la scadență 60342 Pierderi din cesiune Cont nouPreia parțial conținutul contului 60342, precum și al conturilor de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare clasificate ca investiții păstrate până la scadență.
  60341 Cheltuieli cu amortizarea primelor Cont eliminatModificare tratament contabil: primele vor diminua veniturile din dobânzi aferente investițiilor păstrate până la scadență.
  6035 Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost 6032 Pierderi la titlurile de tranzacție Cont nouPreia parțial conținutul conturilor 6032, 6033 și 645.
  6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri 6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri