ORDIN nr. 193 din 11 februarie 2020pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 526 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 5.670/2020 a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii,în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de redistribuire a funcționarilor publici, precum și modalitatea de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
    Ciprian Ciucu
    București, 11 februarie 2020.Nr. 193.  +  ANEXĂPROCEDURĂde redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testăriiprofesionale în vederea redistribuirii