HOTĂRÂRE nr. 107 din 4 februarie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 10 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, în anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2020, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2020, sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2020, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 387 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», în anul 2020, sunt prevăzute în anexa nr. 5.4. Anexele nr. 2 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 februarie 2020.Nr. 107.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2020
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi20184052443140524431
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi20207431743174317431
  3Învățământ primarzi24184663555554566500
  3.1Învățământ primar integrat*zi  7926792692749274
  4Învățământ primar „step-by-step“zi24247431743186958695
  5Învățământ primar „A doua șansă“-15123594432742055063
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24205867701667368055
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi242410389103891142811428
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi  5115511551155115
  8Învățământ gimnazialzi25206111702869858034
  8.1Învățământ gimnazial integrat*zi  10389103891187511875
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15124070488946535589
  10Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi25207334837382889462
  10.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi  1223122312231223
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi252512834128341411814118
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi  6111611161116111
  12Învățământ gimnazialFR22222475293428293354
  13Învățământ liceal teoreticzi28286111611168456845
  14Învățământ liceal teoreticseral28284529452950735073
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28286319631970787078
  16Învățământ liceal tehnologicseral28284926492655185518
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi28288067806790369036
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi282817111171111916519165
  19Învățământ licealFR28282384238426712671
  19.1Învățământ liceal integrat*zi  10389103891187511875
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/ Învățământ dualzi28286692669273627362
  21Învățământ postliceal/maiștrizi28286692669266926692
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral28284926492655185518
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-  2420242024202420
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2020
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță415419427440452465
  Școală gimnazială/Primară398402410422434446
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual452456465479492506
  Școală postliceală310313319328338347
  301-800Grădiniță417421429442454467
  Școală gimnazială400404412424436448
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual454458467481495508
  Școală postliceală312315321331340349
  peste 800Grădiniță421425434446459472
  Școală gimnazială404408416428441453
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual458463472485499513
  Școală postliceală316319326335345354
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  ----