LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 (*republicată*)privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 31 ianuarie 1996  *) Republicată în temeiul art. 2 din Legea nr. 2 din 30 ianuarie 1996, publicată la pag. 1, dându-se articolelor și alineatelor o noua numerotare.Legea nr 53/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 august 1991, modificată și republicată în temeiul Legii nr. 41/1993, și a mai fost modificată prin Legea nr. 42 din 28 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 30 iunie 1994 și prin Ordonanța Guvernului nr 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 240 din 29 august 1994 aprobată și modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 366 din 30 decembrie 1994.  +  Articolul 1Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 12^1Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 12^1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 12^2Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 12^2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 12-11-2009, Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 49, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 16 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 17 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 18Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5. (la 01-01-2010, Articolul 18 a fost repus în vigoare de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 19 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 20 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 22 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 23 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 24 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 25 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 26 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 27 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 28 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 29 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 30 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 31 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 32 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 33 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 34 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 35 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 36 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 37 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 38 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 39 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 5
  DREPTURILE
  persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
  1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe țara, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcții de execuție de specialitate specifice beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcția de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea și importanța lucrării efectuate.Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cat își desfășoară activitatea.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi și alții), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcția respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator și altele asemenea pot fi plătite și în baza unor contracte de colaborare intervenite între părți.4. Persoanele domiciliate în alte localități decât municipiul București, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariații din unitățile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.
  ------