LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992privind impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 4 iunie 1992    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 6Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariatul de stat a dreptului de proprietate asupra activelor vîndute de către societățile comerciale cu capital de stat se datorează taxa de timbru prevăzută de lege.  +  Articolul 7Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-01-1995, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 41, Capitolul 7 din ORDONANȚA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 ) Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constituția României.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    MARȚIAN DAN
    -----------------