HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și al Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 1 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 2 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 3 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 4 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 5 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 6 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 7 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 8 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 9 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 10 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 11 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 12 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 13 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 14 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 15 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 16 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 17 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 18 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 19 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 28-01-2020, Articolul 20 a fost abrogat de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Articolul 21 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine este de 1.925.  +  Articolul 22 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și structurile teritoriale ale GNM este de 809.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Ministrul muncii
  și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat
  pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 12 ianuarie 2017. Nr. 19.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 28-01-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată implicit prin abrogarea articolelor 1-20, din prezenta hotărâre, care conțineau referiri la anexele nr. 1-3, de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 28-01-2020, Anexa nr. 2 a fost abrogată implicit prin abrogarea articolelor 1-20, din prezenta hotărâre, care conțineau referiri la anexele nr. 1-3, de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 28-01-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată implicit prin abrogarea articolelor 1-20, din prezenta hotărâre, care conțineau referiri la anexele nr. 1-3, de Litera a), Articolul 20 din HOTĂRÂREA nr. 43 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020 ) ----