LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992  Notă
  Reproducem nota de la art. 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002:
  *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).
   +  Articolul 1Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice și juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege.  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-06-1994, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-06-1994, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Articolul 4Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992.  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-06-1994, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 01-06-1994, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 ) Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  București, 14 mai 1992Nr. 45.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 26-08-1999, Anexa nr. 1 a fost abrogată de ORDONANȚA nr. 59 din 24 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 26 august 1999 ) Notă
  Întrucât potrivit art. 2 din ORDONANȚA nr. 59 din 24 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 26 august 1999, taxele stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice au fost majorate, considerăm că anexa nr. 1 din Legea 45 din 14 mai 1992 se abrogă în mod implicit.
  Notă
  Reproducem nota de la art. 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002:
  *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 01-06-1994, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 01-06-1994, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 01-06-1994, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 77, Capitolul 11 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 04-10-1999, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul 16, Capitolul 4 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 06 iulie 1999 ) Notă
  Întrucât potrivit art. 16 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 6 iulie 1999, orice alte dispoziții contrare se abrogă, coroborat cu faptul că anexa Legii nr. 117 din 30 iunie 1999 reglementează prin capitolul III taxele pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere, considerăm că se impune abrogarea anexei nr. 5 din Legea 45 din 14 mai 1992.
   +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 29-08-1994, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994 )  +  Anexa nr. 6AAbrogată. (la 29-08-1994, Anexa nr. 6A a fost abrogată de Articolul 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994 )  +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 04-10-1999, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Articolul 16, Capitolul 4 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 06 iulie 1999 ) Notă
  Întrucât potrivit art. 16 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 6 iulie 1999, orice alte dispoziții contrare se abrogă, coroborat cu faptul că anexa Legii nr. 117 din 30 iunie 1999 reglementează prin capitolul I taxele pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice, considerăm că se impune abrogarea anexei nr. 7 din Legea 45 din 14 mai 1992.
   +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 04-10-1999, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Articolul 16, Capitolul 4 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 06 iulie 1999 ) Notă
  Întrucât potrivit art. 16 din LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 6 iulie 1999, orice alte dispoziții contrare se abrogă, coroborat cu faptul că anexa Legii nr. 117 din 30 iunie 1999 reglementează prin capitolul II taxele pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit, considerăm că se impune abrogarea anexei nr. 8 din Legea 45 din 14 mai 1992.
   +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 01-06-1994, Anexa nr. 9 a fost abrogată implicit de Punctul 12, Articolul 34 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 mai 1994 ) Notă
  Întrucât potrivit art. 77 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 24 mai 1994, orice alte dispoziții contrare se abrogă, coroborat cu faptul că art. 34 pct. 12 din LEGEA nr. 27 din 17 mai 1994 reglementează taxele pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel, cu excepția celor din domeniul construcțiilor, precum și viza anuală a acestora, considerăm că se impune abrogarea anexei nr. 9 din Legea 45 din 14 mai 1992.
  Notă
  Reproducem nota de la art. 5 din ORDONANȚA nr. 48 din 12 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 februarie 2002:
  *) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).
  ---------