NORME din 28 iulie 2015privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.69 din 28 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 7 august 2015.
  Notă
  Art. V din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020, prevede:
  ”Articolul V
  (1) Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.
  (2) Procesul de selecție pentru încadrarea posturilor permanente în străinătate început până la data de 31 iulie 2020 se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data demarării acestuia.”
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează selecția cadrelor militare pentru evoluția în carieră, în vederea:a) promovării în funcții și/sau înaintării în grad a cadrelor militare pe baza performanțelor profesionale obținute de-a lungul carierei, a experienței profesionale acumulate, a nivelului de studii dobândite, precum și a competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale;b) creării cadrului procedural care să permită intrarea în competiție a tuturor candidaților eligibili, în condițiile prevăzute de actele normative, și ierarhizarea acestora în vederea promovării în funcții, în condiții de transparență și egalitate de șanse;c) trecerii maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcție se înțelege:a) eliberarea cadrelor militare din funcțiile deținute și numirea în funcții de execuție sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcțiilor din care au fost eliberate;b) eliberarea cadrelor militare din funcțiile în care sunt încadrate și numirea în funcții cu coeficienți superiori sau situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleași grade;c) eliberarea cadrelor militare din funcții cu atribuții de execuție și numirea în funcții cu atribuții de comandă/conducere.(2) Comisiile de selecție analizează, ierarhizează și selecționează inclusiv cadrele militare care optează să fie numite în funcții vacante, publicate în vederea încadrării, echivalente sau inferioare celor deținute din punctul de vedere al gradului, coeficienților și al nivelului ierarhic.(3) În sensul prezentelor norme, noțiunea de «funcții» este aceeași cu cea de «post (la 23-01-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Capitolul II Organizarea sistemului de ierarhizare și selecție  +  Articolul 3Structurile implicate în procesul de ierarhizare și selecție a cadrelor militare în vederea promovării în funcții și/sau înaintării în grad sunt:a) comisiile de selecție;b) secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție;c) structurile de resurse umane de la toate eșaloanele;d) comisiile de interviu.  +  Articolul 4(1) Comisiile de selecție au competențele generale stabilite prin Ghidul carierei militare și competențele specifice stabilite prin prezentele norme.(2) Competențele specifice ale comisiilor de selecție reprezintă limitele în care acestea pot emite hotărâri privind promovarea în funcții și/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, potrivit corpului profesional din care fac parte, avizarea candidaților în vederea participării la concursuri/examene organizate conform prevederilor legislației naționale pentru încadrarea unor funcții, precum și trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor.(3) Comisiile de selecție și competențele specifice ale acestora sunt următoarele:a) Comisia de selecție nr. 1 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar; de a analiza și aviza ofițerii propuși să li se acorde gradul de general de brigadă/similar - cu o stea, precum și generali/similari propuși pentru înaintare în gradul următor; (la 23-01-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) b) Comisia de selecție nr. 2 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor; de a analiza și aviza ofițerii care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul de colonel/comandor;c) Comisia de selecție nr. 3 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Statului Major al Apărării și structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puțin ale statelor majore ale categoriilor de forțe și comandamentelor de sprijin și ale structurilor subordonate acestora, cu excepția Comandamentului Apărării Cibernetice; de a analiza și aviza cadrele militare din cadrul Statului Major al Apărării și al structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puțin statele majore ale categoriilor de forțe și comandamentelor de sprijin și ale structurilor subordonate acestora, cu excepția Comandamentului Apărării Cibernetice, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; (la 27-05-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) d) Comisia de selecție nr. 4 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor centrale, ale celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și ale structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General; de a analiza și aviza cadrele militare din cadrul structurilor centrale, al celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și al structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;e) Comisia de selecție nr. 5 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Terestre, cu excepția funcțiilor prevăzute în statele de organizare cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, din cadrul diviziilor și al structurilor subordonate acestora; de a analiza și aviza ofițerii din Forțele Terestre, cu excepția celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul diviziilor și al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;f) Comisia de selecție nr. 6 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Aeriene; de a analiza și aviza ofițerii din Forțele Aeriene, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;g) Comisia de selecție nr. 7 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Navale, cu excepția funcțiilor prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Flotei; de a analiza și aviza ofițerii din Forțele Navale, cu excepția celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul Flotei, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;h) Comisia de selecție nr. 8 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Terestre, cu excepția diviziilor și a structurilor subordonate acestora; de a analiza și aviza maiștrii militari și subofițerii din cadrul Forțelor Terestre, cu excepția celor din cadrul diviziilor și al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor;i) Comisia de selecție nr. 9 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Aeriene; de a analiza și aviza maiștrii militari și subofițerii din cadrul Forțelor Aeriene, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor;j) Comisia de selecție nr. 10 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forțele Navale, cu excepția Flotei; de a analiza și aviza maiștrii militari și subofițerii din cadrul Forțelor Navale, cu excepția celor din cadrul Flotei, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor;k) Comisia de selecție nr. 11 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul logistic întrunit; de a analiza și aviza cadrele militare din Comandamentul logistic întrunit, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;l) Comisia de selecție nr. 12 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul comunicațiilor și informaticii; de a analiza și aviza cadrele militare din Comandamentul comunicațiilor și informaticii, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;m) Comisia de selecție nr. 13 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 2 Infanterie; de a analiza și aviza cadrele militare din Divizia 2 Infanterie, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;n) Comisia de selecție nr. 14 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 4 Infanterie; de a analiza și aviza cadrele militare din Divizia 4 Infanterie care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;o) Comisia de selecție nr. 15 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din cadrul Flotei; de a analiza și aviza cadrele militare din cadrul Flotei care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;p) Comisia de selecție nr. 16 are competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru promovarea în funcții de consilieri juridici prevăzute în statele de organizare, cu grade de până la colonel, inclusiv;q) Comisia de selecție nr. 17 are competența de a analiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate. (la 10-04-2018, Litera q) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) r) Comisia de selecție nr. 18 are următoarele competențe: de a analiza, ierarhiza și selecționa cadrele militare în vederea promovării în funcții prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul forțelor pentru operații speciale; de a analiza și aviza cadrele militare din Comandamentul forțelor pentru operații speciale, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv. (la 27-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3^1) Comisia de selecție nr. 1 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de general/similar, în cadrul structurilor naționale dislocate în afara teritoriului statului român, precum și a funcțiilor prevăzute cu grade de general/similar alocate Ministerului Apărării Naționale în cadrul structurilor internaționale, indiferent de dislocarea acestora. (la 23-01-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (4) Comisia de selecție nr. 2 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de colonel/comandor, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român.(5) Comisia de selecție nr. 5 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa ofițerii pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor inclusiv, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepția celor din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E». (la 23-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (6) Comisia de selecție nr. 8 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa maiștrii militari și subofițerii pentru încadrarea funcțiilor alocate României, din cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepția celor din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E (la 23-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (6^1) Comisia de selecție nr. 12 are și competența de a analiza, ierarhiza și selecționa cadre militare pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor inclusiv, alocate României, din cadrul Modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM «E», structură militară internațională dislocată pe teritoriul statului român. (la 23-01-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (7) Comisiile de selecție menționate la alin. (3^1)-(6^1) au și competența de a analiza și aviza cadrele militare încadrate în funcțiile alocate României în cadrul structurilor militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român, care îndeplinesc condițiile pentru înaintarea în gradul următor. (la 23-01-2020, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 5Componența comisiilor de selecție și structurile care asigură secretariatele tehnice ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Secretariatele tehnice sunt entități organizaționale permanente care se constituie la nivelul structurilor pe lângă care funcționează comisiile de selecție și au rolul de a susține activitatea acestora.  +  Articolul 7În cazul în care președinții sau membrii titulari din comisiile de selecție se află în misiuni ordonate în afara garnizoanei sau în străinătate, internați în spital, în concedii medicale sau de odihnă ori în alte activități ordonate, la comisii se prezintă înlocuitorii legali.  +  Capitolul III Funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție  +  Secţiunea 1 Ierarhizarea și selecția cadrelor militare în vederea promovării în funcții  +  Articolul 8Ierarhizarea și selecția cadrelor militare în vederea promovării în funcții se realizează prin procedură normală sau prin procedură de urgență.  +  Articolul 9Procedura normală cuprinde următoarele activități:a) transmiterea tabelului cu funcțiile vacante, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, de către structurile centrale la Secretariatul general, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru a fi publicat în luna următoare în Buletinul Informativ al Armatei și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general;b) postarea tematicii și bibliografiei pentru interviu, după caz, în rețeaua INTRAMAN, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare; (la 27-05-2019, Litera b) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) c) întocmirea și depunerea rapoartelor personale de către cadrele militare până în ultima zi lucrătoare, inclusiv, a lunii în care s-au publicat funcțiile vacante;d) transmiterea de către comandanți/șefi, direct la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție în competența cărora se află analiza funcțiilor vacante, a tabelului centralizator cu candidații care au solicitat să fie analizați de comisia de selecție, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțit de rapoartele personale ale cadrelor militare și memoriile originale ale acestora; documentele se transmit în primele 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, iar tabelul centralizator cu candidații care au solicitat să fie analizați de comisia de selecție se transmite și prin rețeaua INTRAMAN;e) întocmirea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție a documentelor prevăzute la art. 29 lit. b), d), e) și f) conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;f) desfășurarea ședințelor comisiilor de selecție în termen de 15 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, conform algoritmului specificat la art. 15-25;g) elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, și a hotărârii comisiei de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 17 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;h) transmiterea hotărârii comisiei de selecție comandanților/șefilor care au competențe de numire în funcții, în termen de 18 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;i) transmiterea de către secretariatele tehnice a listei candidaților care întrunesc condițiile pentru a participa la interviu la structurile militare unde se organizează interviul și la structurile militare unde sunt încadrați candidații, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;j) desfășurarea probelor de interviu în termen de 27 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;k) transmiterea proceselor-verbale cu rezultatele probelor de interviu de către structurile militare care le-au organizat la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;l) întocmirea tabelului centralizator cu ierarhia finală a candidaților, rezultată după analiza în comisia de selecție și după desfășurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;m) emiterea hotărârii comisiei de selecție, pentru funcțiile prevăzute cu interviu, în prima ședință după desfășurarea interviului, în termen de 35 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;n) transmiterea hotărârii comisiei de selecție comandanților/ șefilor care au competențe de numire în funcții, în termen de 36 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor.  +  Articolul 10(1) Procedura de urgență se aplică în situația în care neîncadrarea unor funcții afectează starea de operaționalizare și/sau funcționarea eficientă a structurilor militare.(2) Inițierea procedurii de urgență pentru promovarea cadrelor militare în funcții vacante se face la inițiativa sau cu aprobarea ministrului apărării naționale, la propunerea comandanților/șefilor structurilor centrale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), șeful Statului Major General poate iniția sau aproba procedura de urgență, la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare, pentru promovarea cadrelor militare în funcții vacante din cadrul Statului Major General și al structurilor subordonate acestuia, mai puțin pentru cele prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similar.(4) Rapoartele prin care se solicită inițierea procedurii de urgență vor fi însoțite de tabele cu elementele de identificare ale funcțiilor vacante și candidații pentru fiecare funcție vacantă, care se întocmesc, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 9^1 și 9^2. (la 27-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (5) Propunerile specificate la alin. (2) se avizează de către șeful Direcției management resurse umane.  +  Articolul 11Selecționarea cadrelor militare pentru promovarea în funcții prin procedura de urgență se face fără interviu.  +  Articolul 12Procedura de urgență cuprinde următoarele activități:a) transmiterea de către șeful structurii care a solicitat inițierea procedurii de urgență a raportului cu aprobarea ministrului apărării naționale sau a șefului Statului Major al Apărării, după caz, și a memoriilor originale la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție care au competența selecționării candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante; documentele se transmit în termen de două zile lucrătoare de la data obținerii aprobării; (la 27-05-2019, Litera a) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) b) desfășurarea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție a activităților prevăzute la art. 29 lit. b), d) și e), în termen de 3 zile lucrătoare de la data obținerii aprobării;c) desfășurarea ședințelor comisiilor de selecție, în termen de 6 zile lucrătoare de la data obținerii aprobării, conform algoritmului specificat la art. 16, art. 17 alin. (1) și art. 22 și 23;d) elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, și a hotărârii comisiei de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 7 zile lucrătoare de la data obținerii aprobării;e) transmiterea hotărârii comisiei de selecție comandanților/ șefilor care au competențe de numire în funcții, în termen de 8 zile lucrătoare de la data obținerii aprobării.  +  Secţiunea a 2-a Analizarea cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor  +  Articolul 13Cadrele militare care sunt analizate pentru a fi promovate în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute și au împlinit stagiul minim în grad sunt analizate și pentru înaintarea în gradul următor.  +  Articolul 14(1) Cadrele militare numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute sunt analizate în comisiile de selecție, astfel încât înaintarea în gradul următor să se facă la împlinirea stagiului minim în grad.(2) Activitățile desfășurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:a) înaintarea, ierarhic, de către structurile de resurse umane a listei cu cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, cu cel puțin 75 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;b) analizarea cadrelor militare în ședințele comisiilor de selecție cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;c) trimiterea de către secretariatele tehnice a hotărârilor comisiilor de selecție la comandanții/șefii care au competențe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței comisiei de selecție.  +  Secţiunea a 2^1-a Avizarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate (la 10-04-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 14^1(1) Avizarea maiștrilor militari și subofițerilor în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate pe filieră indirectă se desfășoară, de regulă, într-o singură sesiune anuală, în luna aprilie. (la 27-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 14^1 , Sectiunea a 2^1-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ședințele Comisiei de selecție nr. 17 pentru avizarea maiștrilor militari și a subofițerilor în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate pot avea loc ori de câte ori situația o impune, la ordinul președintelui comisiei de selecție. (la 27-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 14^1 , Sectiunea a 2^1-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3) În vederea avizării maiștrilor militari și subofițerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare prevăzute la art. 14 alin. (3) din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-04-2018, Secțiunea a 2^1-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 14^2În perioada 1-31 martie a fiecărui an se desfășoară următoarele activități:a) maiștrii militari și subofițerii interesați întocmesc rapoarte personale, adresate comandanților/șefilor unităților militare din care fac parte, până la data de 20 martie a fiecărui an, prin care își exprimă opțiunea de a participa la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate;b) maiștrii militari și subofițerii prevăzuți la lit. a) furnizează, din proprie inițiativă sau la solicitarea prealabilă a structurilor de resurse umane, datele necesare pentru actualizarea memoriului original și a fișei de evidență din aplicația RESMIL și specifică în raportul de participare la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate faptul că au verificat corectitudinea datelor personale înscrise în fișa de evidență din aplicația RESMIL, iar acestea sunt consemnate corect;c) comandanții/șefii dispun structurilor de resurse umane măsurile necesare privind promovarea rapoartelor cadrelor militare pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate direct la secretariatul tehnic al Comisiei de selecție nr. 17, până cel mai târziu în ultima zi a lunii martie;d) structurile de resurse umane transmit secretariatului tehnic al Comisiei de selecție nr. 17 următoarele documente: tabelul nominal cu maiștrii militari și subofițerii care au solicitat să participe la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, rapoartele personale ale cadrelor militare, fișele cu principalele date validate din aplicația RESMIL și memoriile originale ale acestora; tabelul nominal cu maiștrii militari și subofițerii care au solicitat să participe la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate și fișele cu principalele date se transmit și în format electronic, editabil, respectiv needitabil, utilizându-se rețeaua INTRAMAN. (la 10-04-2018, Sectiunea a 2^1-a din Capitolul III a fost completata de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 14^3În perioada 1-30 aprilie a fiecărui an se desfășoară următoarele activități:a) secretariatul tehnic al Comisiei de selecție nr. 17 întocmește tabelul cu maiștrii militari și subofițerii propuși pentru a fi avizați în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate;b) președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 desfășoară ședința comisiei de selecție în cadrul căreia analizează toți maiștrii militari și subofițerii pentru care au primit propuneri prin intermediul secretariatelor tehnice privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege cu privire la participarea acestora la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate;c) secretariatul tehnic al Comisiei de selecție nr. 17 redactează hotărârea comisiei și procesul-verbal al ședinței acesteia, la care se anexează tabelul cu maiștrii militari și subofițerii avizați pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate;d) secretariatul tehnic al Comisiei de selecție nr. 17 transmite structurilor militare în care sunt încadrați maiștrii militari și subofițerii care au solicitat participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate avizul favorabil al comisiei de selecție pentru fiecare dintre cei care îndeplinesc în totalitate criteriile prevăzute la art. 14^1 alin. (3), precum și tabelele cu cei care nu au fost avizați favorabil, cu specificarea condițiilor legale care nu sunt îndeplinite; avizul este parte componentă a dosarului de candidat, întocmit de către biroul informare-recrutare pentru participarea acestora la concurs. (la 10-04-2018, Sectiunea a 2^1-a din Capitolul III a fost completata de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Desfășurarea ședințelor comisiilor de selecție  +  Articolul 15(1) Ședințele comisiilor de selecție se desfășoară la ordinul președintelui comisiei de selecție în perioadele prevăzute la art. 9 lit. f) și la art. 12 lit. c), cu excepția ședinței Comisiei de selecție nr. 17, care se desfășoară la nevoie.(2) Ședințele comisiilor de selecție se pot desfășura cu participarea a cel puțin două treimi din membri.(3) Candidații nu pot participa la ședințele comisiilor de selecție. (la 23-01-2020, Articolul 15 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 15^1(1) Ședințele comisiilor de selecție se pot desfășura în sistem informatizat, cu respectarea condițiilor și a termenelor prevăzute în prezentele norme.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se utilizează un program informatic acreditat și omologat potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Cerințele, procedura de lucru cu programul informatic prevăzut la alin. (1) și detaliile tehnice se stabilesc prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 23-01-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 16(1) La începutul fiecărei ședințe a comisiei de selecție, președintele acesteia face precizări privind principalele obligații și responsabilități prevăzute în prezentele norme și anunță ordinea de zi.(2) După anunțarea ordinii de zi, președintele și membrii comisiei au obligația să verifice documentele prezentate de către secretariatul tehnic și să completeze declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 10.(3) Președintele și membrii comisiei nu participă la ierarhizarea și selecția candidaților pentru ocuparea unei funcții, dacă se află cu unul dintre candidați în una dintre următoarele situații:a) este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cel puțin unuia dintre candidați;b) se află în raporturi de subordonare nemijlocită față de cel puțin unul dintre candidați;c) se află ori s-a aflat în ultimii 5 ani în relații patrimoniale cu oricare dintre candidați;d) se găsește în alte situații de conflict de interese prevăzute de lege.(4) În cazul constatării uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (3), ulterior desfășurării selecției, dar nu mai târziu de data numirii în funcție, rezultatul selecției se recalculează prin eliminarea evaluării membrului comisiei aflat în aceste situații, pentru toți candidații participanți la selecție pentru ocuparea funcției respective.(5) Dacă, în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), nu este asigurată validitatea evaluării de către cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei, ședința pentru încadrarea funcției respective se repetă în termen de două zile lucrătoare, luându-se măsuri de înlocuire a membrilor comisiei de selecție aflați în conflict de interese, prin grija comandanților/șefilor structurilor din care aceștia fac parte, la solicitarea președintelui comisiei.  +  Articolul 17(1) În procesul de analiză, ierarhizare și selecție a candidaților, membrii comisiei studiază memoriile originale, fișele cu principalele date și fișele posturilor vacante, după care completează și semnează fișa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(2) Experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică astfel:a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1, pe o perioadă de minimum 2 ani;b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 2, pe o perioadă de minimum 2 ani;c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 3, pe o perioadă de minimum 2 ani;d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 4, pe o perioadă de minimum 2 ani;e) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani;f) un punct pentru fiecare 12 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuții de instructor asociat;g) două puncte pentru fiecare post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum 2 ani;h) două puncte pentru fiecare funcție îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum 2 ani;i) un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.(3) Candidaților care au absolvit studii de formare profesională inițială în cadrul academiilor categoriilor de forțe/institutelor militare sau al școlilor militare li se acordă un punct dacă au obținut o medie de absolvire cuprinsă între 9,00 și 9,50, respectiv două puncte dacă această medie este mai mare.(4) Candidaților li se acordă două puncte dacă au absolvit cursul de carieră în vederea înaintării în gradul corespunzător funcției vacante; pentru cursul de carieră necesar înaintării în gradul corespunzător funcției vacante absolvit în străinătate se acordă trei puncte.(5) Abrogat. (la 27-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) (6) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu media acordată la evaluarea performanței profesionale în ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.(7) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 15 a sumei punctajelor acordate în fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale. În situația în care candidatul nu are întocmite fișe de apreciere de serviciu anuale pentru fiecare an din ultimii 3 ani calendaristici anteriori celui analizei în cadrul comisiei de selecție, se iau în calcul doar cele existente din acest interval.(8) Fiecare criteriu specificat la lit. g) și h) din secțiunea B a anexei nr. 11 se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.(9) Pentru cuantificarea experienței profesionale, în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuțiile acelorași funcții în cadrul acelorași structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcțiilor au fost modificate ca urmare a modificării statelor de organizare. (la 27-12-2018, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 27-05-2019, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 19(1) Punctajul individual al fiecărui candidat reprezintă media aritmetică a:a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), (6) și (7);b) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante;c) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție pentru compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante.(2) Toate mediile prevăzute la alin. (1) se calculează cu două zecimale.(3) Candidații care nu au obținut cel puțin o medie de 6 puncte la oricare dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție. (la 27-05-2019, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 20(1) Pentru funcțiile pentru care nu se organizează interviu, punctajul individual calculat conform prevederilor art. 19 reprezintă punctajul final acordat candidatului de către comisia de selecție.(2) Pentru funcțiile pentru care se organizează interviu, punctajul final se calculează prin împărțirea la doi a sumei punctajului individual, calculat conform prevederilor art. 19, și a punctajului obținut la interviu.  +  Articolul 21(1) Comisiile de selecție ierarhizează candidații pe baza punctajului final, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al ședinței și care constituie fundamentul elaborării hotărârii.(2) În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul acordat pentru experiența profesională prevăzut la art. 17 alin. (2), calculat prin împărțirea sumei punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecție prezenți. (la 27-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3) Dacă egalitatea se menține și după aplicarea prevederilor alin. (2), departajarea se realizează pe baza punctajului acordat pentru evaluarea adecvării experienței profesionale la cerințele funcției, prevăzut în anexa nr. 11 secțiunea B lit. g), calculat prin împărțirea sumei punctelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecție prezenți. (la 27-12-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 22Membrii comisiei de selecție analizează, individual, îndeplinirea condițiilor de către cadrele militare propuse pentru înaintarea în gradul următor și consemnează prin "da" sau "nu", după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice.  +  Articolul 23Pentru funcțiile vacante care se încadrează prin concurs, organizat conform prevederilor legislației naționale, membrii comisiei de selecție analizează, individual, îndeplinirea condițiilor de către cadrele militare care au solicitat participarea la concurs și consemnează prin "da" sau "nu", după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 24Pentru situațiile specificate la art. 22 și 23, hotărârile comisiilor de selecție se adoptă prin majoritatea simplă a participanților la ședință.  +  Articolul 25(1) Hotărârile comisiilor de selecție sunt definitive și se pun în aplicare de către comandanții/șefii care au competențe în acest sens, pentru emiterea ordinelor de numire în funcții a candidaților clasați pe primul loc în ordinea descrescătoare a punctajelor finale și/sau pentru emiterea ordinelor de înaintare în gradul următor.(2) În situația în care un candidat a participat la selecția pentru încadrarea mai multor funcții vacante și s-a clasat pe primul loc pentru cel puțin două funcții vacante, ordinul de numire se emite numai pentru prima funcție vacantă la care s-a clasat pe primul loc, în ordinea opțiunilor exprimate în raportul personal prin care s-a înscris la selecție, iar pentru celelalte funcții vacante sunt numiți candidații clasați pe locul al doilea.(3) În situația în care candidatul care s-a clasat pe primul loc se retrage/renunță până la data emiterii ordinului de numire, acesta se emite pentru candidatul clasat pe locul următor.(4) În situația în care la selecția pentru încadrarea unei funcții s-a înscris un singur candidat, care a fost selecționat și apoi se retrage/renunță înainte de data emiterii ordinului de numire, funcția se republică.  +  Capitolul IV Responsabilitățile cadrelor militare și ale structurilor implicate în procesul de analiză, ierarhizare și selecție  +  Secţiunea 1 Responsabilitățile cadrelor militare  +  Articolul 26(1) În vederea promovării în funcții, cadrele militare au următoarele responsabilități:a) să se informeze despre funcțiile vacante, elementele specifice ale acestora și datele privind desfășurarea selecției, publicate în mijloacele de informare prevăzute la art. 9 lit. a);b) să întocmească rapoarte personale, adresate comandanților/șefilor unităților militare din care fac parte, prin care să își exprime opțiunea de a participa la selecția organizată pentru încadrarea uneia dintre funcțiile vacante publicate sau pentru trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor, în termenele prevăzute de prezentele norme; cadrele militare specifică în raport faptul că au verificat datele personale înscrise în fișa de evidență și acestea sunt consemnate corect; (la 27-05-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) c) să furnizeze datele necesare pentru actualizarea memoriului original, din proprie inițiativă sau la solicitarea prealabilă a structurilor de resurse umane;d) să verifice și să semneze de luare la cunoștință tabelul centralizator cu candidații care au solicitat să fie analizați de comisia de selecție, prevăzut la art. 9 lit. d);e) să se prezinte la locul, data și ora stabilite pentru susținerea interviului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), cadrele militare pot solicita să candideze pentru încadrarea mai multor funcții numai dacă acestea se analizează în cadrul aceleiași comisii de selecție, prin același tip de procedură și cu susținerea acelorași probe de selecție, urmând să precizeze în rapoartele personale prioritatea de încadrare a acestora. (la 27-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) (3) Rapoartele personale de participare la selecție se înregistrează la compartimentul documente clasificate.  +  Secţiunea a 2-a Responsabilitățile structurilor de resurse umane  +  Articolul 27Structurile de resurse umane au următoarele responsabilități:a) să întocmească tabelul cu funcțiile vacante, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care îl prezintă pentru aprobare comandanților/șefilor ierarhici, în scopul publicării acestora;a^1) să centralizeze tematica și bibliografia pentru interviu și să o posteze pe pagina web din rețeaua INTRAMAN a structurii din care face parte postul vacant; în situația în care structura nu deține o astfel de pagină, tematica și bibliografia se publică prin grija eșalonului superior care deține o astfel de pagină; (la 27-05-2019, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) b) să verifice și să actualizeze memoriile originale și datele personale din aplicația RESMIL ale cadrelor militare care și-au exprimat opțiunea de a participa la selecție;c) să înainteze rapoartele personale și memoriile originale ale cadrelor militare menționate la lit. b) direct către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție în analiza cărora se află funcțiile vacante; (la 27-05-2019, Litera c) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) d) să transmită la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, prin rețeaua INTRAMAN, tabelul centralizator cu candidații care au solicitat să fie analizați de comisia de selecție, conform anexei nr. 3;e) să asigure documentele necesare, în vederea întocmirii dosarelor de candidat, maiștrilor militari și subofițerilor care participă la susținerea probelor de selecție și la concursul/ examenul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, conform reglementărilor specifice stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;f) să întocmească și să înainteze secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecție listele cu cadrele militare care îndeplinesc condițiile de înaintare în gradul următor.  +  Secţiunea a 3-a Responsabilitățile comandanților/șefilor  +  Articolul 28(1) În raport cu competențele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, comandanții/șefii de la toate eșaloanele au următoarele responsabilități:a) să dispună înaintarea pe cale ierarhică, în scris și în format electronic, la structurile centrale și cele subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale a tabelului cu funcțiile vacante din subordine propuse a fi încadrate;b) să dispună informarea cadrelor militare din subordine despre funcțiile vacante publicate, astfel încât să se respecte termenele de întocmire a rapoartelor personale prevăzute de prezentele norme;c) să dispună măsurile necesare pentru înaintarea rapoartelor cadrelor militare direct la secretariatele tehnice care funcționează pe lângă comisiile de selecție;d) să informeze comandanții/șefii ierarhici despre participarea la selecție a cadrelor militare din subordine;e) să asigure transmiterea documentelor prevăzute la art. 27 lit. c)-f) către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție;f) să dispună măsurile necesare pentru a permite prezența cadrelor militare din subordine în vederea susținerii interviului organizat pentru încadrarea funcțiilor pentru care acestea au optat.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), comandanții structurilor subordonate operațional/sub control operațional la Direcția generală de informații a apărării sau la structurile din compunerea/subordinea acesteia nu transmit funcțiile vacante pentru publicare în Buletinul Informativ al Armatei.  +  Secţiunea a 4-a Responsabilitățile secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecție  +  Articolul 29Secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție au următoarele responsabilități:a) să centralizeze documentele prevăzute la art. 27 lit. c)-f);b) să genereze, din aplicația informatică RESMIL, fișele cu principalele date ale cadrelor militare care s-au înscris la selecție;c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) și b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii specificate în anexa nr. 11 secțiunea A, precum și a condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecție;d) să întocmească, pe grade și în ordine alfabetică, tabelul cuprinzând cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile obligatorii, conform modelului specificat în anexa nr. 4, și tabelul cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile obligatorii pentru a fi analizate în cadrul comisiilor de selecție, conform modelului specificat în anexa nr. 5, pe care le prezintă membrilor comisiilor de selecție, însoțite și de opțiunile și datele suplimentare furnizate de comandanții/șefii ierarhici, precum și cele rezultate din memoriile originale;e) să întocmească pentru fiecare candidat fișa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, după caz;f) să întocmească tabelul centralizator cu propunerile pentru înaintarea în gradul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;g) să centralizeze punctajul acordat de către membrii comisiilor de selecție și să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia, în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice obținute de cadrele militare evaluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;h) să redacteze, în urma desfășurării ședințelor comisiilor de selecție, procesul-verbal, conform precizărilor din anexa nr. 7, la care anexează tabelul centralizator prevăzut la lit. g);i) să comunice în scris comandanților/șefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecție, precum și celor care organizează interviul candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la interviu;j) să comunice în scris comandanților/șefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecție candidații care nu au obținut nota minimă la interviu sau nu au fost ierarhizați de comisia de selecție, cu precizarea criteriilor obligatorii neîndeplinite;k) să trimită documentele cadrelor militare înscrise la selecție la structurile cu atribuții în domeniu, în vederea eliberării avizului de specialitate, potrivit legislației specifice, pentru încadrarea funcțiilor care necesită acest aviz, potrivit prevederilor art. 42;l) să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaților, rezultată după analizarea în comisia de selecție și desfășurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;m) să redacteze hotărârea comisiei de selecție în baza procesului-verbal prevăzut la lit. h) și a procesului-verbal al comisiei de interviu, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;n) să întocmească tabelul cu candidații selecționați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, și să îl înainteze, împreună cu copia hotărârii comisiei de selecție sau un extras al acesteia, după caz, comandanților/șefilor care au competența de a emite ordine de numire în funcție/înaintare în grad;o) să informeze în scris structurile care au înaintat rapoartele candidaților despre punctajele obținute și locurile pe care s-au clasat aceștia;p) să păstreze confidențialitatea informațiilor despre candidații evaluați, punctajele acordate și hotărârile adoptate.  +  Articolul 30Secretarii comisiilor de selecție, cu excepția secretarului Comisiei de selecție nr. 1, nu participă la analizarea, ierarhizarea și selecția cadrelor militare. (la 27-12-2018, Articolul 30 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Secţiunea a 5-a Responsabilitățile comisiilor de selecție  +  Articolul 31Responsabilitățile comisiilor de selecție sunt:a) să analizeze toate cadrele militare pentru care au primit propuneri prin intermediul secretariatelor tehnice privind îndeplinirea cerințelor și criteriilor specifice pentru participarea la selecție și să le stabilească pe cele care continuă procesul de selecție;b) să evalueze și să ierarhizeze cadrele militare stabilite conform prevederilor lit. a);c) să analizeze și să avizeze cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor;d) să analizeze și să avizeze cadrele militare care au optat pentru ocuparea funcțiilor vacante care, potrivit legislației naționale, se ocupă numai prin concurs/examen, dacă îndeplinesc criteriile obligatorii;e) să păstreze confidențialitatea informațiilor despre candidații evaluați, punctajele acordate și hotărârile adoptate.  +  Articolul 32Componenților comisiilor de selecție le este interzis să facă parte din comisiile de interviu pentru funcțiile aflate în competența comisiei respective.  +  Capitolul V Organizarea și desfășurarea interviului  +  Articolul 33(1) Interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri.(2) Interviul se desfășoară în cadrul structurii militare în care se regăsește funcția vacantă într-o singură sesiune cu toți candidații care urmează să susțină această probă, potrivit comunicării secretariatului tehnic al comisiei de selecție.(3) Pentru încadrarea funcțiilor vacante de comandanți/șefi de unități/mari unități și de locțiitori ai acestora/similare, precum și a tuturor funcțiilor vacante din structurile militare care nu au în compunere microstructură de resurse umane, interviul se organizează la eșalonul superior.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru încadrarea funcțiilor vacante de comandanți/șefi de unități/mari unități și de locțiitori ai acestora/similare aflate în coordonarea comandantului/șefului altei structuri, interviul se organizează de structura al cărei șef/comandant asigură coordonarea. (la 23-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (5) Pentru participarea cadrelor militare aflate la misiuni temporare/permanente în afara teritoriului național la interviu, acesta poate fi organizat la distanță, în măsura în care se dispune de mijloace de comunicare audiovideo corespunzătoare. Interviul la distanță se poate desfășura la nivelul altor structuri decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care asigură mijloacele tehnice necesare. (la 27-05-2019, Articolul 33 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 34(1) Comisia pentru desfășurarea interviului este desemnată de către comandatul/șeful structurii la care se desfășoară acesta și are în compunere 3-5 membri, ofițeri care sunt încadrați în funcții egale/similare cu funcția vacantă și care au gradul cel puțin egal cu gradul funcției vacante sau gradul cel mai mare al candidaților, după caz; pentru funcțiile vacante prevăzute cu grade de maistru militar sau subofițer, din cadrul comisiei poate face parte și subofițerul de comandă al structurii unde se regăsește funcția vacantă. (la 23-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (2) Președintele comisiei de interviu este ofițerul cu gradul și funcția cea mai mare dintre ofițerii desemnați conform prevederilor alin. (1).(3) Activitatea comisiei este sprijinită de un secretar care se numește, de regulă, din rândul ofițerilor care încadrează structura/modulul de resurse umane al unității militare organizatoare; acesta participă la desfășurarea interviului și întocmește procesul-verbal în care se consemnează rezultatele obținute de candidați, dar nu acordă note, nu se pronunță și nu emite opinii pe perioada interviului.(4) Din comisia de interviu face parte cel puțin un specialist în domeniul funcției vacante.(5) În situația în care structura militară la care se desfășoară interviul nu poate asigura numărul minim de cadre militare care să respecte condițiile prevăzute la alin. (1)-(4), comisia pentru desfășurarea interviului se completează cu ofițeri de la eșalonul superior sau de la alte structuri, la solicitarea comandantului/ șefului structurii organizatoare a acestuia și cu aprobarea comandantului/șefului eșalonului superior.(6) Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de generali/similar din cadrul tuturor structurilor subordonate Statului Major al Apărării, componența comisiei pentru desfășurarea interviului și locul desfășurării acestuia se aprobă de către șeful Statului Major al Apărării, la propunerea șefului statului major al categoriei de forțe sau a comandantului comandamentului în care se află funcția vacantă. În situația în care interviul se organizează în vederea încadrării funcțiilor vacante de șefi ai statelor majore ale categoriilor de forțe sau de comandanți ai comandamentelor, propunerile se înaintează de către șeful Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării.(7) Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și ale celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, componența comisiei pentru desfășurarea interviului și locul desfășurării acestuia se aprobă de către ministrul apărării naționale, la propunerea șefului structurii în care se află funcția vacantă. Pentru structurile aflate în coordonarea altor structuri, propunerile se înaintează de către comandantul/șeful structurii coordonatoare. (la 23-01-2020, Alineatul (7) din Articolul 34 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (7^1) Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari de șefi ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, cu excepția celor de șef al Statului Major al Apărării și director general al Direcției generale de informații a apărării, componența comisiei pentru desfășurarea interviului se aprobă de către ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Direcției generale management resurse umane. (la 23-01-2020, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 ) (8) Prin excepție de la prevederile alin. (1), din compunerea comisiilor de interviu pentru încadrarea funcțiilor vacante pe statul anexă „M“ la Direcția generală management resurse umane pot face parte reprezentanți ai instituțiilor în care se află funcțiile vacante respective. (la 27-05-2019, Articolul 34 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 35(1) Interviul este bazat pe o listă de întrebări cuprinse în fișa de interviu, care se completează de către fiecare membru al comisiei de interviu.(2) Prin interviu se verifică, după caz, măsura în care candidatul deține pregătirea de specialitate, aptitudinile și experiența profesională necesare încadrării funcției respective în raport cu specificul acesteia și se obțin informații suplimentare privind aspirațiile profesionale, motivațiile și alte aspecte privind situația profesională și socială ale acestuia.(3) Prin interviu se pot evidenția și o serie de elemente ale personalității candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea în gândire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emoțional.(4) În cadrul interviului se formulează întrebări ce necesită răspunsuri concrete, întrebări analitice și întrebări bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt:a) date despre candidat, situația sa profesională și socială și motivația care stă la baza opțiunii pentru ocuparea funcției respective, ca aspect al aspirațiilor profesionale; b) cunoștințe militare generale și de specialitate din domeniul de activitate al funcției vacante;c) imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe;d) capacitatea decizională;e) capacitatea de a lucra în echipă;f) rezistența la stres;g) alte abilități necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției pentru ocuparea căreia se organizează interviul, cu accent pe latura creativă, care ar putea îmbunătăți activitatea în domeniul respectiv.(5) Întrebările prevăzute la alin. (4) lit. b) reprezintă cel puțin 60% din numărul întrebărilor care se adresează unui candidat. (la 27-05-2019, Articolul 35 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 36(1) Comisia de interviu se desemnează, prin ordin de zi pe unitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării funcțiilor vacante.(2) Comisia de interviu elaborează tematica și bibliografia și le pune la dispoziția structurilor de resurse umane în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data publicării funcțiilor vacante.(3) Comisia de interviu întocmește planul detaliat de desfășurare a interviului, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru desfășurarea interviului; planul interviului se aprobă de către comandantul/șeful structurii organizatoare sau înlocuitorul legal, în lipsa acestuia.(4) Întrebările concrete care se adresează candidaților se stabilesc cu cel mult o zi lucrătoare înaintea desfășurării interviului; întrebările care vizează verificarea cunoștințelor militare generale și de specialitate se formulează numai pe baza tematicii și bibliografiei publicate. (5) Pe timpul desfășurării interviurilor toți candidații răspund la aceleași întrebări, astfel încât rezultatele acestora să poată fi comparate.(6) Sistemul de punctare se stabilește de către comisia de interviu, astfel încât la finalul interviului, fiecare membru al comisiei să acorde fiecărui candidat un punctaj de la 1 la 10. (7) Punctajul obținut de către candidat în urma desfășurării interviului reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate individual de către fiecare membru al comisiei de interviu, calculată cu două zecimale.(8) Candidații care la interviu nu au obținut cel puțin o medie de 6 puncte sunt declarați respinși de către comisia de selecție.(9) După finalizarea interviului, secretarul comisiei transmite o copie a procesului-verbal cu punctajele obținute de către candidați secretariatului tehnic al comisiei de selecție. (la 27-05-2019, Articolul 36 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 37Membrilor comisiei de interviu le sunt aplicabile prevederile de la art. 16 alin. (3), iar în situația în care un membru al comisiei de interviu se află în stare de incompatibilitate, comandantul structurii organizatoare a interviului ia măsuri pentru înlocuirea acestuia. (la 27-05-2019, Articolul 37 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 38Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data publicării funcțiilor respective.  +  Articolul 39(1) Comandanții/Șefii care au competențe stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale emit ordinul de numire în funcție și/sau de înaintare în grad, în perioada cuprinsă între data primirii hotărârilor comisiilor de selecție și ultima zi lucrătoare a lunii respective, iar prin grija structurilor de resurse umane care contrasemnează aceste ordine informează secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție în care au fost analizate cadrele militare asupra punerii în aplicare a hotărârilor comisiilor de selecție.(2) Numirea cadrelor militare în noile funcții se face, de regulă, începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii hotărârii comisiei de selecție.  +  Articolul 40Funcțiile vacante pentru care nu s-au înscris candidați și funcțiile care nu au fost ocupate deoarece niciunul dintre cei înscriși nu a fost admis la selecție sunt republicate conform prevederilor art. 9 lit. a).  +  Articolul 40^1Prevederile prezentelor norme nu se aplică în situația emiterii ordinelor de numire a personalului în aceeași funcție ca urmare a ieșirii din vigoare a fișelor anexă la statele de organizare prin care au fost modificate temporar prevederile de grad, studii și/sau coeficient, după caz, ale funcțiilor. (la 23-01-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 41(1) Organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea promovării în funcții și/sau înaintării în grad a cadrelor militare din Direcția generală de informații a apărării și structurile subordonate acesteia, în funcții prevăzute cu grade de până la colonel/comandor inclusiv, se reglementează prin norme elaborate de către direcția generală respectivă și aprobate de ministrul apărării naționale.(2) Pentru analiza, ierarhizarea și selecționarea ofițerilor în vederea promovării în funcții din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, nu se folosesc fișele posturilor vacante, ci extrase din fișele posturilor vacante, care conțin elementele de identificare a postului și cerințele specifice ocupării acestora.(3) Prevederile art. 9 lit. b), ale art. 27 lit. a^1) și ale art. 32 nu se aplică în situația analizării încadrării funcțiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia. (la 27-05-2019, Articolul 41 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. M.105 din 21 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 27 mai 2019 ) (la 27-12-2018, Articolul 41 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 42Analizarea, ierarhizarea și selecția cadrelor militare pentru promovarea în funcții din domeniile financiar-contabil, psihologie, audit, relații publice, muzici militare, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și operații speciale se realizează după obținerea avizului de specialitate de la structurile care sunt responsabile de coordonarea profesională a domeniilor respective. (la 23-01-2020, Articolul 42 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 42^1Până la data de 31 decembrie 2017 sunt admiși la selecție pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia și candidații care dețin certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi. (la 14-10-2016, Capitolul VI a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.121 din 10 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016 )  +  Articolul 42^2(1) Cadrele militare detașate la misiuni temporare în afara teritoriului național pot participa la selecție în condiții similare cu cele aflate în țară.(2) Cadrele militare care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcții corespunzătoare pregătirii profesionale și experienței dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 75^1 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea șefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:a) identificarea funcțiilor vacante corespunzătoare;b) solicitarea opțiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcțiile respective;c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcții.(3) În situația în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiași funcții, selecția acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), data numirii în noile funcții a cadrelor militare care finalizează misiunea permanentă este data imediat următoare celei la care se încheie mandatul. (la 23-01-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 42^3Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică 2.2.2.2. conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia sunt admiși la selecție și candidații care dețin certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi. (la 23-01-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 43În situația în care, de la data publicării și până la data desfășurării ședinței comisiilor de selecție sau, după caz, până la data desfășurării primei ședințe a comisiei de selecție, atunci când procedura prevede interviu, intervin schimbări în definirea funcțiilor sau unele elemente de definire a funcțiilor vacante au fost publicate eronat ori încadrarea nu mai este oportună, comandanții/șefii structurilor centrale și cei ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale dispun următoarele măsuri:a) înștiințarea secretariatului tehnic al comisiei de selecție în analiza căreia se află funcțiile vacante privind anularea selecției;b) postarea pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general a anunțului privind anularea selecției;c) republicarea funcției, în situația în care este necesară reluarea procesului de selecție.  +  Articolul 44Direcția management resurse umane analizează periodic modul de desfășurare a procesului de analiză, ierarhizare și selecție și prezintă ministrului apărării naționale concluzii și propuneri de îmbunătățire a activității, precum și de remediere a disfuncționalităților constatate.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  Componența comisiilor de selecție și structurile care asigură secretariatele tehnice
  Nr. crt.ComisiaComponența - Funcția -Structura care asigură secretariatul tehnic
  0123
  1.Comisia de selecție nr. 1- președinte: șeful Statului Major General; - membri: - directorul general al Direcției generale de informații a apărării; - șeful Statului Major al Forțelor Terestre; - șeful Statului Major al Forțelor Aeriene; - șeful Statului Major al Forțelor Navale; - comandantul Comandamentului logistic întrunit; - comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii; - șeful Direcției management resurse umane - este și secretar al comisieiDirecția management resurse umane
  2.Comisia de selecție nr. 2- președinte: locțiitorul șefului Statului Major General; - membri: - locțiitorul șefului Direcției management resurse umane; - comandanții componentelor operaționale și locțiitori ai șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe; - locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii; - locțiitorii șefilor Departamentului pentru politica de apărare și planificare, Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentului pentru armamente, Secretariatului general, Direcției financiar-contabile, Direcției audit intern, Corpului de control și inspecție, Direcției medicale - numai când se analizează candidați pentru încadrarea funcțiilor vacante din structura respectivă;- șeful Direcției personal și mobilizare din Statul Major General; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major General
  3.Comisia de selecție nr. 3- președinte: locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major General; - membri: - șefii direcțiilor din compunerea Statului Major General (mai puțin ai Direcției personal și mobilizare și Direcției informații militare); - locțiitorul șefului Direcției personal și mobilizare din Statul Major General; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major General
  4.Comisia de selecție nr. 4- președinte: locțiitorul șefului Direcției management resurse umane; - membri: - directorul adjunct al Direcției management resurse umane; - șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare și planificare, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentul pentru armamente, Secretariatul general, Direcția financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern, Direcția medicală; - șeful serviciului lucrări specifice resurselor umane ale Ministerului Apărării Naționale; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicDirecția management resurse umane
  5.Comisia de selecție nr. 5- președinte: comandantul Componentei Operaționale Terestre și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; - membri: - locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; - locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; - locțiitorii comandanților de divizie; - locțiitor al comandantului Componentei Operaționale Terestre; - șeful serviciului personal și mobilizare; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Terestre
  6.Comisia de selecție nr. 6- președinte: comandantul Componentei Operaționale Aeriene și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene; - membri: - locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene; - locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene; - locțiitor al comandantului Componentei Operaționale Aeriene; - șeful serviciului personal și mobilizare; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Aeriene
  7.Comisia de selecție nr. 7- președinte: comandantul Componentei Operaționale Navale și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale; - membri: - locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale; - locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Navale; - comandantul Flotilei Fluviale; - locțiitor al comandantului Componentei Operaționale Navale; - șeful serviciului personal și mobilizare; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Navale
  8.Comisia de selecție nr. 8- președinte: locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; - membri: - șeful serviciului personal și mobilizare; - șeful serviciului logistic; - șeful serviciului instrucție și doctrină; - locțiitorii comandanților de brigăzi/similar și regimente/similar din subordinea nemijlocită a Statului Major al Forțelor Terestre, pentru posturile vacante din structurile proprii; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Terestre
  9.Comisia de selecție nr. 9- președinte: locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene; - membri: - șefii statelor majore ale bazelor aeriene și ale brigăzilor; - șeful serviciului personal și mobilizare; - șeful serviciului logistic; - șeful serviciului instrucție și doctrină; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Aeriene
  10.Comisia de selecție nr. 10- președinte: locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale; - membri: - șeful statului major al Flotilei Fluviale; - șeful serviciului personal și mobilizare; - șeful serviciului logistic; - șeful serviciului instrucție și doctrină; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major al Forțelor Navale
  11.Comisia de selecție nr. 11 - președinte: locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - membri: - șeful resurselor; - comandanții bazelor logistice; - șeful serviciului instrucție și doctrină; - șeful oficiului sprijin logistic întrunit; - șeful secției structuri și planificarea înzestrării; - șeful secției personal și mobilizare; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicComandamentul logistic întrunit
  12.Comisia de selecție nr. 12- președinte: locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii; - membri: - șeful de stat major al Comandamentului comunicațiilor și informaticii; - locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului de stat major; - locțiitorul pentru resurse al șefului de stat major; - șeful oficiului comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică; - comandantul bazei logistice pentru comunicații și informatică; - comandantul centrului de instruire pentru comunicații și informatică; - comandanții centrelor de comunicații și informatică de nivel regiment; - șeful personalului; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicComandamentul comunicațiilor și informaticii
  13.Comisia de selecție nr. 13- președinte: locțiitorul comandantului Divizie 2 Infanterie; - membri: - comandanții brigăzilor; - șeful personalului; - șeful operațiilor; - șeful logisticii; - șeful instrucției; - șeful comunicațiilor și informaticii; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicComandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica“
  14.Comisia de selecție nr. 14- președinte: locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie; - membri: - comandanții brigăzilor; - șeful personalului; - șeful operațiilor; - șeful logisticii; - șeful instrucției; - șeful comunicațiilor și informaticii; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicComandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina“
  15.Comisia de selecție nr. 15- președinte: locțiitorul comandantului Flotei; - membri: - comandantul Flotilei 56 Fregate; - șeful personalului; - șeful operațiilor; - șeful logisticii; - șeful instrucției; - șeful comunicațiilor și informaticii; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicComandamentul Flotei
  16.Comisia de selecție nr. 16- președinte: șeful Direcției generale juridice; - membri: - locțiitorul șefului Direcției generale juridice; - directorul (și locțiitor pentru legislație, expertiză juridică și avize) Direcției generale juridice; - șeful serviciului drept internațional și relații juridice; - șeful serviciului procese; - un reprezentant al structurii centrale/structurii subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale/statului major al categoriei de forțe/comandamentului în compunerea/subordinea/coordonarea căruia se află postul vacant; - secretar: persoana desemnată de către șeful Direcției generale juridiceDirecția generală juridică
  17.Comisia de selecție nr. 17- președinte: locțiitorul șefului Statului Major General; - membri: - locțiitorul șefului Direcției management resurse umane; - locțiitorii pentru resurse ai șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe; - locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii; - șeful serviciului personal din Direcția personal și mobilizare a Statului Major General; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnicStatul Major General
  18.Comisia de selecție nr. 18- președinte: locțiitorul comandantului Comandamentului forțelor pentru operații speciale; - membri: - șeful de stat major al Comandamentului forțelor pentru operații speciale; - locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului de stat major; - locțiitorul pentru resurse al șefului de stat major; - șeful personalului; - șeful comunicațiilor și informaticii; - comandanții unităților militare de nivel regiment și batalion din subordinea Comandamentului forțelor pentru operații speciale; - secretar: șeful structurii de secretariat tehnic.Comandamentul forțelor pentru operații speciale
  (la 10-04-2018, Nr. crt. 16 din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (la 14-10-2016, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2 al Articolului I din ORDINUL nr. M.121 din 10 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016 ) (la 27-12-2018, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2 la norme
  - MODEL -
  Clasa/Nivelul de secretizareExemplar nr. ….
  TABELUL CU FUNCȚIILE VACANTE
  destinate publicării în Buletinul Informativ al Armatei din luna ….
  Nr. crt.Denumirea funcțieiStructura și nivelul ierarhicElementele de identificare a funcțieiNecesitatea avizului de specialitateLocul, data și ora interviuluiComisia de selecțieObservații
  Arma/Specialitatea militară/Gradul funcțieiC.S./C.I.F.Nivelul studiilorNivelul competenței lingvistice
  1
  2
  3
  4
  5
  (la 27-12-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ........
  - Model -
  TABEL
  centralizator cu candidații care au solicitat
  să fie analizați de comisia de selecție nr. ....
  Nr. crt.Grad, nume, prenume Denumirea unității militare unde este încadrat Unitatea militară Denumirea funcțiilor vacante pentru carecandidează Prioritateala încadrare Observații
  Funcția în care este încadrat
  Data numirii în funcție
  1.
  Șeful structurii de resurse umane .......... (gradul) .............................. (numele, prenumele și semnătura)Candidați: .........................................................
   +  Anexa nr. 4la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ........S.E. ..................
  - Model -
  TABEL
  cu cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile
  obligatorii*) pentru a fi ierarhizate de comisia de selecție
  Nr. crt. Funcția vacantă - Gradul, arma - Numele și prenumele Funcția și unitatea unde este încadrat candidatul Criteriile care nu au fost îndeplinite Observații
  Membrul comisiei de selecție .............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura) Secretarul comisiei de selecție ................. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura)
  Notă
  *) Criteriile obligatorii sunt prevăzute în secțiunea A din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015.
   +  Anexa nr. 5la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. .........
  - Model -
  TABEL
  cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile
  obligatorii pentru a fi ierarhizate în cadrul comisiei de selecție
  Nr. crt. Funcția vacantă - Gradul, arma - Vechimea în grad - Numele și prenumele - Data nașteriiFuncția și unitatea unde este încadrat candidatul - Studii absolvite - Data absolvirii Observații
  1.
  2.
  Membrul comisiei de selecție .............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura) Secretarul comisiei de selecție ............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 6la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ..........
  - Model -
  TABEL
  cu candidații propuși pentru înaintarea în gradul următor sau
  participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor
  legislației naționale sau participarea la
  concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a
  ofițerilor în activitate sau în vederea trecerii în corpul ofițerilor
  Nr. crt.- Gradul - Nume, prenumele tatălui și prenumele - Data înaintării în grad Funcția în care este încadrat Cursul de carieră absolvit/Condițiile prevăzute în fișa postului Calificative acordate pe durata stagiului în gradul actual Voturi membru Observații
  DenumireGrad Nivelul studiilor Da Nu
  1.
  2.
  3.
  Membrul comisiei de selecție .............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura) Secretarul comisiei de selecție ................. (gradul) ................................(numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 7la normeNECLASIFICATExemplar unic- Model -ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEComisia de selecție nr. .......
  PROCES-VERBAL
  nr. ........... din .................
  Încheiat astăzi, ................, în ședința Comisiei de selecție nr. .............. .Președintele comisiei de selecție anunță că la ședință participă un număr de ......... membri, comisia este statutară și declară ședința deschisă cu următoarea ordine de zi:I. Analizarea propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislației naționale sau participarea maiștrilor militari și subofițerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate sau selecția maiștrilor militari și subofițerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofițerilor.II. Analizarea propunerilor privind promovarea în funcții.III. Aprobarea de către președintele comisiei de selecție a tabelului centralizator întocmit conform anexei nr. 9 din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 69/2015, cu ierarhia finală a candidaților pentru numirea/promovarea în funcții prevăzute a fi încadrate cu interviu.1. Se trece la analiza propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislației naționale sau participarea maiștrilor militari și subofițerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate sau selecția maiștrilor militari și subofițerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofițerilor, conform documentelor anexate.Propunerile se aprobă/se resping de către comisie cu .......... de voturi pentru și ......... împotrivă.2. Se trece la analiza propunerilor privind promovarea în funcții, conform documentelor anexate.Rezultatele analizei privind numirea/promovarea în funcții vacante și punctajul acordat fiecărui candidat sunt prezentate în anexă.Ordinea de zi fiind epuizată, președintele comisiei de selecție declară ședința închisă.Pe timpul ședinței, membrii comisiei au respectat întocmai regulile stabilite prin algoritmul de lucru al comisiei.(Dacă nu s-au respectat, se consemnează regulile care s-au încălcat.)Președintele Comisiei de selecție nr. .............Membrii Comisiei de selecție nr. .............Secretarul Comisiei de selecție nr. .........
   +  Anexa nr. 8la normeNECLASIFICATExemplar unic
  - Model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  Comisia de selecție nr. .......
  HOTĂRÂRE
  În temeiul prevederilor art. ........ din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, și ale art. .... din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 69/2015,având în vedere prevederile art. .... din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. ....../.......... privind acordarea gradului de general de brigadă/similar unor colonei/comandori și înaintarea în gradul următor a unor generali/similari din Ministerul Apărării Naționale (paragraf utilizat numai în cazul acordării gradului de general sau înaintării în grad a unor generali),Comisia de selecție nr. ...... emite prezenta hotărâre.Art. nr. ......... - ...............*) cadrele militare selecționate și nominalizate pe primele locuri în tabelul centralizator cu punctajul acordat și clasamentul general, anexa nr. ...... la Procesul-verbal nr. ......sauArticol unic. - Aprobă inițierea demersurilor privind trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în tabelul centralizator, anexa nr. ...... la Procesul-verbal nr. ........
  Președintele Comisiei de selecție nr. .......
  .......................
  (gradul)
  ................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Nr. ........ din ............... Notă
  *) Se înscrie, după caz:
  - Se promovează în funcție;
  - Se promovează în funcție și se avizează pentru înaintarea în gradul următor;
  - Se avizează pentru înaintarea în gradul următor;
  - Se avizează în vederea participării la concursul .........;
  - Se aprobă tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaților pentru numirea/promovarea în funcții prevăzute a fi încadrate cu interviu.
   +  Anexa nr. 9la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ........
  - Model -
  TABEL CENTRALIZATOR
  cu ierarhia finală a candidaților, rezultată după analiza în comisia de
  selecție și desfășurarea interviului,
  pentru promovarea în funcția .................
  Comisia de selecție nr. .....
  2 ..................... 3 ..................... 4 ..................... 5 ..................... Președinte: 1 .................... Membri: 6 .........................7 .........................8 .........................n .........................
  Nr. crt.- Gradul, arma - Numele și prenumele celui evaluat Punctajul acordat de către membrii comisiei de selecțiePunctajul acordat în urma interviuluiPunctajul general
  1 ... n Media
  1.
  2.
  3.
  Președintele Comisiei de selecție nr. ..... ............ (gradul) ....................... (numele, prenumele și semnătura) Secretarul comisiei ............ (gradul) .............................. (numele, prenumele și semnătura
   +  Anexa nr. 9^1la norme
  - MODEL -

  Clasa/Nivelul de secretizare
  Exemplar nr. ……
  Aprob,
  Ministrul apărării naționale,
  ………………….................
  (prenumele și numele)
  Avizat Șeful Direcției generale management resurse umane....(gradul)............................. (prenumele și numele)
  T A B E L
  cu funcțiile vacante propuse a fi încadrate în procedură de urgență
  Nr. crt.Funcții vacanteCandidațiObservații
  Denumirea funcției vacante- Gradul funcției- Arma/specialitatea militară- Clasa de salarizare/CIF- Nivel studii- Nivel competență lingvistică- Gradul, arma- Vechimea în grad- Numele și prenumele (cu prenumele tatălui)- Data nașterii- Funcția în care este încadrat- Data numirii în funcție
  Comisia de selecție nr. 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Comisia de selecție nr. 2
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Șeful ..........(denumirea structurii)..........
  ……………
  (gradul)
  ...............................
  (prenumele și numele)
  (la 27-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 9^2la norme
  - MODEL -

  Clasa/Nivelul de secretizare
  Exemplar nr. ….
  Aprob,
  Șeful Statului Major al Apărării
  …..…………
  (gradul)
  ....……………………..
  (prenumele și numele)

  T A B E L
  cu funcțiile vacante propuse a fi încadrate în procedură de urgență
  Nr. crt.Funcții vacanteCandidațiObservații
  Denumirea funcției vacante- Gradul funcției- Arma/Specialitatea militară- Clasa de salarizare/CIF- Nivel studii- Nivel competență lingvistică- Gradul, arma- Vechimea în grad- Numele și prenumele (cu prenumele tatălui)- Data nașterii- Funcția în care este încadrat- Data numirii în funcție
  Comisia de selecție nr. 2
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Comisia de selecție nr. 3
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Șeful Direcției personal și mobilizare
  …....…………
  (gradul)
  ………......……………..
  (prenumele și numele)
  (la 27-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 10la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. .......
  - Model -
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/Subsemnata, .......(grad, nume, prenume)...., având calitatea de membru al Comisiei de selecție/interviu nr. ....... pentru funcțiile de ....................., cunoscând prevederile art. 301 și ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, legat de conflictul de interese și falsul în declarații, precum și prevederile art. 16 alin. (3) din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, declar pe propria răspundere că:[]*) nu mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese în raport cu niciunul dintre candidații ce urmează a fi evaluați/analizați/avizați/intervievați/examinați;[]*) mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, în una dintre următoarele situații**):[] sunt soț/soție, rudă sau afin al unuia/unora dintre candidați;[] mă aflu în raporturi de subordonare nemijlocită față de unul/unii dintre candidați;[] mă aflu/m-am aflat în ultimii 5 ani în relații patrimoniale cu unul/unii dintre candidați;[] mă găsesc în alte situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de legeși mă abțin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru funcțiile:- .......................................................................;- .......................................................................;- .......................................................................;Data:..................Semnătura:................. Notă
  *) Se marchează cu "x" situația care corespunde realității.
  **) Se marchează cu "x" situația de incompatibilitate/conflict de interese în care se află.
   +  Anexa nr. 11la norme
  - MODEL -
  Clasa/Nivelul de secretizareExemplar nr. ….
  FIȘA DE EVALUARE
  a ....(grad, nume, prenume)..... care candidează pentru funcția .....................
  A. Criterii obligatoriiVerificarea îndeplinirii criteriului
  a) candidatul face parte din corpul de cadre militare căruia îi corespunde funcția
  b) deține gradul minim/maxim care permite respectarea principiului subordonării
  c) are aceeași armă sau serviciu și specialitate militară, precum cele prevăzute în specificațiile funcției sau îndeplinește condițiile pentru a fi confirmat în arma sau serviciul și specialitatea militară respectivă*
  d) îndeplinește condiția privind nivelul și specialitatea studiilor din specificațiile funcției
  e) are absolvite/echivalate/asimilate cursurile de carieră necesare înaintării în gradul următor - se verifică numai pentru înaintarea în grad
  f) are experiența și stagiul în funcții anterioare obligatorii, pe niveluri ale structurilor militare, necesare pentru ocuparea funcției conform reglementărilor privind evoluția în cariera militară sau a îndeplinit atribuțiile unei funcții similare, într-o structură de nivel ierarhic similar, prin împuternicire și/sau detașare pe o perioadă de cel puțin un an
  g) deține nivelul minim de cunoaștere a limbilor străine prevăzut în fișa postului
  h) îndeplinește baremul medical specific funcției
  i) deține atestatele sau certificatele necesare încadrării funcției (dacă este cazul)
  j) are vechimea de cel puțin 12 luni în funcția actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecție, cu excepția cazurilor în care a fost numit în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare, ori încadrarea funcției pentru care candidează necesită obținerea avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării
  k) are vechimea de cel puțin 24 de luni în funcția actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecție, cu excepția cazurilor de numire în funcții din cadrul aceleiași structuri**
  l) îndeplinește condițiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează domeniul specific funcției
  m) are gradul cu cel mult două trepte mai mic decât gradul funcției pentru încadrarea căreia candidează, cu excepția situațiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel.
  n) are vechime de cel puțin 48 de luni în cadrul unității militare în care a fost chemat/rechemat în activitate, împlinită în luna analizei în comisia de selecție, cu excepția situațiilor de numire în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare (criteriul se aplică doar cadrelor militare care au declarat pe propria răspundere că își vor desfășura activitatea timp de cel puțin 4 ani în cadrul unității militare în care au fost numite în funcțiile pentru care au concurat și doar în situația în care acestea solicită încadrarea într-o funcție din cadrul altei unități militare)
  Notă

  Art. VI din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020, prevede:
  Articolul VI
  Cadrelor militare chemate în activitate li se aplică regulile privind evoluția în carieră specifice cadrelor militare formate pe filiera indirectă, reglementate prin Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare.
  B. Criterii de selecțiePunctaj acordat în funcție de gradul de îndeplinire a criteriului
  a) experiența profesională dobândită de-a lungul cariereiNivelul structuriiTipul de funcțieNumăr de puncte acordate pentru o vechime de 2 ani într-o funcție Numărul de funcții îndeplinite pe o perioadă de minimum 2 ani***
  Nivelul 1Execuție1
  Comandă/conducere2
  Nivelul 2Execuție2
  Comandă/conducere3
  Nivelul 3Execuție3
  Comandă/conducere4
  Nivelul 4Execuție4
  Comandă/conducere5
  experiență profesională ca instructor3
  experiență profesională ca instructor asociat1
  post permanent în străinătate2
  funcții îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României2
  misiuni temporare și operații în afara teritoriului statului român1
  b) punctaj acordat pentru media obținută la absolvirea academiei categoriei de forțe/institutului militar/școlii militare
  c) punctaj acordat pentru absolvirea cursului de carieră în vederea înaintării în gradul corespunzător funcției vacante
  d) Abrogată.
  e) punctaj acordat pentru evaluarea performanței profesionale
  f) punctaj acordat pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale
  g) compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante
  h) compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante
  Membru al Comisiei de selecție .............................. (gradul) .................................... (numele, prenumele și semnătura) Șeful Secretariatului tehnic ............................ ............................. (numele, prenumele și semnătura)
  * Criteriul nu se verifică pentru funcțiile din domeniile funcționale de sprijin/servicii specializate și apărare cibernetică.** Criteriul se aplică personalului încadrat în funcții din cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României.*** Perioada minimă este de 12 luni în cazul criteriilor „experiență profesională ca instructor asociat“ și 6 luni în cazul „misiuni și operații în afara teritoriului statului român“. (la 23-01-2020, Anexa nr. 11 a fost modificată și completată de Punctele 16 și 17, Articolul I din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 12la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ..........
  - Model -
  TABEL
  cu candidații avizați să participe la
  selecția organizată pentru promovarea în funcții vacante care se
  încadrează prin concurs organizat conform prevederilor legislației naționale
  Nr. crt. Funcția vacantă pentru care se avizează participarea la concurs/examen Candidați Voturi Observații
  - Gradul - Numele și prenumele - Vechimea în grad - Anul nașteriiFuncția în care este încadrat și data numirii în funcție DA/NU
  1.
  2.
  3.
  Membru al comisiei de selecție .............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura) Secretarul comisiei de selecție ................. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 13la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ........S.E. ..............
  - Model -
  TABEL CENTRALIZATOR
  cu ierarhia cadrelor militare evaluate în
  cadrul ședinței Comisiei de selecție nr. ...
  din data de ....................
  Nr. crt. Funcția vacantă - Gradul, arma - Numele și prenumele - Vechimea în grad Funcția și unitatea unde este încadrat Punctajul acordat de membrii comisiei Observații
  1.
  2.
  Membru al Comisiei de selecție nr. ......... .............. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura) Secretarul Comisiei de selecție nr. ......... ................. (gradul) ................................ (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 14la normeClasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. .......
  - Model -
  TABEL
  cu candidații selecționați de Comisia de
  selecție nr. ... pentru*) ........................:
  Nr. crt.Funcția de încadrat/Gradul în care se înaintează - Gradul, arma - Numele și prenumele - Vechimea în grad Funcția și unitatea în care este încadrat Observații
  1.
  2.
  Președintele Comisiei de selecție nr. .... ............ (gradul) ............................... (numele, prenumele și semnătura)
  Notă
  *) Se înscrie, după caz:
  - promovarea în funcție și/sau înaintarea în grad;
  - participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislației naționale;
  - participarea maiștrilor militari și subofițerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate;
  - trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor.
  -------