ORDIN nr. M.69 din 28 iulie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015  Notă
  Art. V din ORDINUL nr. M.6 din 20 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020, prevede:
  ”Articolul V
  (1) Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.
  (2) Procesul de selecție pentru încadrarea posturilor permanente în străinătate început până la data de 31 iulie 2020 se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data demarării acestuia.”
  Pentru aplicarea prevederilor art. 75^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare,în scopul asigurării transparenței și șanselor egale de promovare în funcții și al realizării cadrului unitar de selecție pentru valorificarea performanțelor profesionale ale cadrelor militare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 22/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizare în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 19 februarie 2010;b) art . 9 din Instrucțiunile privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  București, 28 iulie 2015.Nr. M.69.  +  ANEXĂNORMEprivind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluțieiîn carieră a cadrelor militare