LEGE nr. 14 din 14 ianuarie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap. Notă
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020, care proroga intrarea în vigoare a art. I pct. 1 din prezenta lege, a fost respinsă prin LEGEA nr. 160 din 30 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 680 din 30 iulie 2020.
  2. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cuantumurile alocației de stat pentru copii, prevăzute la alin. (1), se majorează anual prin hotărâre a Guvernului.
   +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 14 ianuarie 2020.Nr. 14.-----