ORDIN nr. 116 din 19 decembrie 2019privind modificarea și completarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008
EMITENT
  • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 10 ianuarie 2020    În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 116/2016*) privind modificarea și completarea Procedurilor Operaționale și elaborarea Procedurilor de Sistem din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, *) Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 116/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere adresele Ministerului Justiției nr. 2/80.881 din 7.11.2014 și nr. 2/93.232 din 18.11.2014,luând în considerare solicitarea Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod nr. 12.190 din 18 decembrie 2019,secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.  +  Articolul IStatutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, se modifică și se completează potrivit anexei**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIStatutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
    Victor Opaschi
    București, 19 decembrie 2019.Nr. 116.  +  ANEXĂANEXAprivind modificări și completări la Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008