ORDIN nr. 152 din 20 decembrie 2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2020    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 10 august 2016, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 20 decembrie 2019.Nr. 152.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile