ORDIN nr. 3.209 din 10 decembrie 2019pentru reacreditarea Muzeului Sportului din București
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 8 ianuarie 2020  În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 7.431 din 26.11.2019,în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se reacreditează Muzeul Sportului, cu sediul în București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 10 decembrie 2019.Nr. 3.209.-----