LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2020  Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor acestei ordonanțe de urgență.
  Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor acestei ordonanțe de urgență.
  Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor acestei ordonanțe de urgență.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2020.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-13.541
  000203I. VENITURI CURENTE-6.055.917
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-6.050.341
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR12.574
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori26.097
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale-13.523
  2103CONTRIBUTIILE ASIGURAȚILOR-6.062.915
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-6.241.051
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-66.841
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)611.567
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-4.333
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent144
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă-2.386
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor-356.377
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-3.638
  290003C.VENITURI NEFISCALE-5.576
  300003Cl.VENITURI DIN PROPRIETATE-57
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-57
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat-39
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-18
  330003C2.VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-5.519
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-14
  08Venituri din prestări de servicii-14
  3603DIVERSE VENITURI-5.505
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-461
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-2.060
  50Alte venituri-2.984
  410003IV. SUBVENȚII6.042.376
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE6.042.376
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT6.042.376
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat6.042.376
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale-13.541
  9903EXCEDENT/DEFICIT-13.541
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă si boli profesionale-13.541
  Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  ANEXA nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-6.823.015
  000203I. VENITURI CURENTE-427.076
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-385.221
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-9.085
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-5.874
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale-3.211
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-376.136
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-1.050.577
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)205.565
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică17.810
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent253
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor600.813
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-150.000
  290003C. VENITURI NEFISCALE-41.855
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE3.228
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI3.228
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat17
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale3.211
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-45.083
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-50.375
  08Venituri din prestări de servicii-38
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă-50.337
  3603DIVERSE VENITURI5.292
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive1.885
  50Alte venituri3.407
  410003IV. SUBVENȚII-6.395.939
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-6.395.939
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT-6.395.939
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-6.395.939
  490301Venituri sistem public de pensii-6.823.015
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.826.015
  II. Credite bugetare-6.826.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-30.000
  II. Credite bugetare-30.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.823.015
  II. Credite bugetare-6.823.015
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-6.823.015
  II. Credite bugetare-6.823.015
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-6.000
  II. Credite bugetare-6.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-29.000
  II. Credite bugetare-29.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament11.985
  II. Credite bugetare11.985
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-6.800.000
  II. Credite bugetare-6.800.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-3.000
  II. Credite bugetare-3.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare-1.000
  9903EXCEDENT/DEFICIT3.000
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale3.000
  Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  ANEXA nr. 1
   +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii lei. (3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/03. Notă
  Art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, prevede:
  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.042.376 mii lei, subvenția acordată de la bugetul de stat majorându-se cu aceeași sumă.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 13.541 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă.
  Notă
  Art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, prevede:
  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.823.015 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 427.076 mii lei și a subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 6.395.939 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare cu suma de 6.823.015 mii lei.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la cheltuieli cu suma de 3.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
  Notă
  Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020, prevede:
  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 1.827.792 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 337.569 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.490.223 mii lei, iar la cheltuieli se majorează atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare cu suma de 1.827.792 mii lei.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la cheltuieli cu suma de 8.413 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. Notă
  Art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, prevede:
  Articolul 4
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolPararafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL1.342.947
  000204I. VENITURI CURENTE-118.264
  200004B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-116.013
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-116.013
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj-114.941
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plată creanțelor salariale-1.072
  290004C.VENITURI NEFISCALE-2.251
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI-2.251
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI-2.251
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale-2.251
  410004IV.SUBVENȚII9.211
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE9.211
  4204SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT9.211
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj9.211
  4604ALTE SUME PRIMITE DE LA UE1.452.000
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-20201.452.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj1.346.270
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale-3.323
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  Il.Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament5.591.500
  II. Credite bugetare5.591.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.592.000
  II. Credite bugetare5.592.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  6504INVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-8.000
  II. Credite bugetare-8.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.099.500
  II. Credite bugetare4.099.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.100.000
  II. Credite bugetare4.100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000.000
  II. Credite bugetare4.000.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-500
  II. Credite bugetare-500
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament4.091.500
  II. Credite bugetare4.091.500
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament1.500.000
  II. Credite bugetare1.500.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT-4.248.553
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj-2.745.230
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale-1.503.323
  Notă
  Art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, prevede:
  Articolul 4
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  ANEXA nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2020
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL3.058.833
  000204I. VENITURI CURENTE80.236
  200004B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI80.541
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR80.541
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru șomaj-27.292
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale107.833
  290004C. VENITURI NEFISCALE-305
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI-822
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI-822
  03Alte venituri din dobânzi-822
  360004C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII517
  3604DIVERSE VENITURI517
  50Alte venituri517
  410004IV. SUBVENȚII2.978.597
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.978.597
  4204SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT2.978.597
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj2.978.597
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj2.951.000
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale107.833
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.651.000
  II. Credite bugetare1.651.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament3.000.000
  II. Credite bugetare3.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament1.451.000
  II. Credite bugetare1.451.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.451.000
  II. Credite bugetare1.451.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.800.000
  II. Credite bugetare2.800.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.751.000
  II. Credite bugetare2.751.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.751.000
  II. Credite bugetare2.751.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.000
  II. Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-50.000
  II. Credite bugetare-50.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.800.000
  II. Credite bugetare2.800.000
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament200.000
  II. Credite bugetare200.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament2.951.000
  II. Credite bugetare2.951.000
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariate
  I. Credite de angajament-1.300.000
  II. Credite bugetare-1.300.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT1.407.833
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale1.407.833
  Notă
  Articolul 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020. prevede:
  Articolul 4
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  ANEXA nr. 2
   +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.900.864 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei. (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.247.192 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04. Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, prevede:
  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 1.346.270 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.091.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.
  (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 3.323 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.500.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.
  (3) Sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un deficit de 256.131 mii lei.
  Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, prevede:
  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 2.951.000 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu aceeași sumă atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.
  (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 107.833 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.300.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.
  (3) Sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un excedent de 1.151.702 mii lei.
  Notă
  Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020. prevede:
  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 100.000 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu aceeași sumă la credite bugetare, iar la credite de angajament cu suma de 98.500 mii lei.
  (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 200.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1). Notă
  Art. 6-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, prevăd:
  Articolul 6
  (1) Deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile înregistrate de acest sistem în anii precedenți.
  (2) Deficitul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se acoperă din disponibilitățile înregistrate în anii precedenți, conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.
  Articolul 7
  (1) Influența de 1.500.000 mii lei prevăzută la cap. 64.04 „Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, este aferentă plății indemnizației prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Pentru angajatorii care nu sunt instituții publice, plata sumelor aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se realizează în conturi deschise la instituții de credit.
  (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj să introducă în cursul anului 2020 la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ titlul 30 „Dobânzi“ și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la alte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol.
  Articolul 8
  Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.
  Articolul 9
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:
  a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.629 milioane lei;
  b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de -2.744,4 milioane lei;
  c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 10,9 milioane lei.
  Notă
  Art. 6-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 18 august 2020, prevăd:
  Articolul 6
  Deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile înregistrate de acest sistem în anii precedenți.
  Articolul 7
  Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.
  Articolul 8
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul 9
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:
  a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 80.639 milioane lei, din care 362 milioane lei cheltuieli de personal.
  b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.828 milioane lei;
  c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de 1.151,7 milioane lei;
  d) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 13,9 milioane lei.
  Notă
  Articolele 6 si 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020, prevăd:Articolul 6Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 82.458,3 milioane lei;b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.828 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de –1.136,6 milioane lei;d) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 22,3 milioane lei.
   +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) În anul 2020 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare. (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute per total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate. (5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.  +  Articolul 17În anul 2020 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41.  +  Articolul 18În anul 2020, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 20Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, ca la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 23(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24Anexele nr. 1/03-6/03*) și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 23 decembrie 2019.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 6 ianuarie 2020.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2020-2023
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări 2023
  AB1234
  000103VENITURI - TOTAL87.489.458104.551.317112.123.283120.884.144
  000203I. VENITURI CURENTE76.179.76482.295.50490.047.31198.104.914
  200003B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI76.006.33382.117.04289.863.85097.916.684
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR538.284592.343641.352693.207
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori389.716425.869457.840491.074
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale148.568166.474183.512202.133
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR75.468.04981.524.69989.222.49897.223.477
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați80.371.47186.929.79895.161.579103.719.704
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare267.365278.595290.296301.907
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-9.378.382-10.293.880-11.264.999-12.274.473
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală17.33119.02320.81722.683
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în bază contractelor de activitate sportivă27.05029.69032.49135.403
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor3.745.6364.111.2784.499.1334.902.308
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice417.578450.195483.181515.945
  290003C.VENITURI NEFISCALE173.431178.462183.461188.230
  300003C1.VENITURI DIN PROPRIETATE13.81114.21114.80715.399
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI13.81114.21114.80715.399
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat42434445
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale13.76914.16814.76315.354
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII159.620164.251168.654172.831
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI87.81290.35993.90595.304
  08Venituri din prestări de servicii145150154158
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă87.66790.20993.75195.146
  3603DIVERSE VENITURI71.80873.89274.74977.527
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive9.2269.61410.01810.418
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite20.60321.46922.37123.265
  50Alte venituri41.97942.80942.36043.844
  410003IV.SUBVENȚII11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  490301Venituri sistem public de pensii87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale162.337180.642198.275217.487
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI1.020
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.020
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)1.020
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament87.466.001104.539.377112.109.896120.857.439
  II. Credite bugetare87.466.001104.539.377112.109.896120.857.439
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament87.453.401104.534.377112.104.896120.852.439
  II. Credite bugetare87.453.401104.534.377112.104.896120.852.439
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
  II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
  II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12
  II. Credite bugetare12
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.180
  II. Credite bugetare3.180
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
  II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
  II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
  II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12
  II. Credite bugetare12
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.160
  II. Credite bugetare2.160
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
  II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
  II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
  II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12
  II. Credite bugetare12
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.160
  II. Credite bugetare2.160
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
  II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
  II. Credite bugetare87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
  II. Credite bugetare87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament355.211384.112420.356420.356
  II. Credite bugetare355.211384.112420.356420.356
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament570.375646.795696.761746.761
  II. Credite bugetare570.375646.795696.761746.761
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
  II. Credite bugetare86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.160
  II. Credite bugetare2.160
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.8681.9331.9842.037
  II. Credite bugetare1.8681.9331.9842.037
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
  II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
  II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament137.860168.702184.888190.782
  II. Credite bugetare137.860168.702184.888190.782
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament137.760168.602184.788190.682
  II. Credite bugetare137.760168.602184.788190.682
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament14.78922.88827.34427.344
  II. Credite bugetare14.78922.88827.34427.344
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.5543.2053.2393.239
  II. Credite bugetare2.5543.2053.2393.239
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12
  II. Credite bugetare12
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament120.180142.284153.980159.874
  II. Credite bugetare120.180142.284153.980159.874
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament220220220220
  II. Credite bugetare220220220220
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  9903EXCEDENT/DEFICIT24.47711.94013.38726.705
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale24.47711.94013.38726.705
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.020
  II. Credite bugetare1.020
   +  Anexa nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate
  pe anii 2020-2023
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări 2023
  AB1234
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
  II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare356.078
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare292.961
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare33.300
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare2.600
  12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
  II. Credite bugetare610
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare727
  17Indemnizații de hrana
  II. Credite bugetare11.970
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare13.910
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare5.080
  04Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
  II. Credite bugetare20
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare5.060
  03Contribuții
  II. Credite bugetare8.842
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare830
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare74
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare310
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare33
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare135
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare7.450
  08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
  II. Credite bugetare10
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
  II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare44.751
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare5.082
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare173
  03Încălzit, iluminat și forță motrică
  II. Credite bugetare7.230
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare827
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare770
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare442
  07Transport
  II. Credite bugetare10
  08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare8.390
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
  II. Credite bugetare407
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare21.420
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare981
  03Hrana
  II. Credite bugetare210
  01Hrana pentru oameni
  II. Credite bugetare210
  04Medicamente și materiale sanitare
  II. Credite bugetare610
  01Medicamente
  II. Credite bugetare100
  02Materiale sanitare
  II. Credite bugetare150
  03Reactivi
  II. Credite bugetare300
  04Dezinfectanți
  II. Credite bugetare60
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare882
  03Lenjerie și accesorii de pat
  II. Credite bugetare50
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare832
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare518
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare172
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare346
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare84
  12Consultanță și expertiză
  II. Credite bugetare8
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare222
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare151
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare11.337
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare513.175
  01Reclama și publicitate
  II. Credite bugetare39
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare116
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare313
  04Chirii
  II. Credite bugetare2.480
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare509.951
  09Executarea silită a creanțelor bugetare
  II. Credite bugetare10
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare266
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5.005
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12
  II. Credite bugetare12
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare12
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare11
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare1
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare187
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare84.911.136
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.588.864
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.202.920
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare385.944
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.160
  II. Credite bugetare2.160
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare2.160
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare680
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.020
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare460
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
  II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare510
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.578
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  01Active fixe
  II. Credite bugetare10.100
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport