LEGE nr. 255 din 24 decembrie 2019privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului.  +  Articolul 2Autoritățile administrației publice centrale și locale pot organiza manifestări cu caracter cultural-științific dedicate sărbătoririi acestei zile sau pot acorda sprijin logistic și/sau financiar organizațiilor neguvernamentale sau altor instituții care organizează astfel de manifestări.  +  Articolul 3Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni și/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 24 decembrie 2019.Nr. 255.----