ORDIN nr. 663 din 18 decembrie 2019pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 23 decembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 7, art. 11 și art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: – La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Un mentor poate avea un număr maxim de 5 stagiari sub îndrumare, în funcție de numărul misiunilor de audit.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
    Cristiana Doina Tudor
    București, 18 decembrie 2019.Nr. 663.-----