HOTĂRÂRE nr. 965 din 18 decembrie 2019pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 20 decembrie 2019  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Florin Nicolae Creț
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 decembrie 2019.Nr. 965.  +  ANEXĂMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEIOperatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureștiCod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----