LEGE nr. 25 din 27 decembrie 1967privind amnistierea unor infracţiuni, graţierea şi reducerea unor pedepse
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 113 din 28 decembrie 1967    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se amnistiaza: a) infracţiunile pentru care Codul penal sau legi speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau pedeapsa amenzii corecţionale; b) infracţiunile de trecere frauduloasă a frontierei; c) infracţiunile prevăzute de Codul penal sau de legi speciale, săvîrşite de cetăţenii sau foştii cetăţeni români care, la data adoptării prezentei legi, sînt stabiliţi în străinătate.  +  Articolul 2Se gratiaza: a) cei condamnaţi la pedepse privative de libertate pînă la 5 ani inclusiv sau la amenda corecţională; b) cei care au împlinit vîrsta de 60 ani, femeile gravide sau cu copii pînă la 5 ani şi minorii, condamnaţi la pedepse pînă la 10 ani inclusiv; c) cei condamnaţi pentru infracţiuni neintentionate.  +  Articolul 3Se reduc: a) cu 1/2 pedepsele între 5 şi 8 ani inclusiv; b) cu 1/3 pedepsele între 8 şi 12 ani inclusiv; c) cu 2/3 pedepsele mai mari de 10 ani la care au fost condamnaţi cei prevăzuţi în art. 2 lit b; d) cu 1/4 pedepsele aplicate celor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului.  +  Articolul 4Se comuta pedepsele celor condamnaţi la munca silnica pe viaţa în 25 ani munca silnica.  +  Articolul 5Sancţiunile cu închisoare sau amenda pentru contravenţiile săvîrşite pînă la data adoptării prezentei legi, în măsura în care n-au fost executate, nu se mai executa.  +  Articolul 6În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată la data adoptării prezentei legi privind infracţiunile care nu sînt amnistiate potrivit art. 1, procesul penal va continua, iar după pronunţarea pedepsei se va face aplicarea, după caz, a dispoziţiilor din art. 2 şi 3, tinindu-se seama de excepţiile prevăzute în art. 8 şi 9.  +  Articolul 7Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pedepselor reduse ca efect al unor gratieri anterioare.  +  Articolul 8Sînt exceptate de la prevederile art. 1 lit. a şi c, infracţiunile prin care s-a adus o paguba avutului obştesc şi ultrajul cu violenta, iar de la prevederile art. 1 lit. c, şi infracţiunile de omor intentionat, precum şi infracţiunile contra păcii şi umanităţii.Nu beneficiază de prevederile art. 2 şi 3 cei care au savirsit omor intentionat, omor fără voie a doua sau mai multe persoane, infracţiuni intenţionate în dăuna avutului obştesc prin care s-a produs o paguba mai mare de 3.000 lei, infracţiuni neintentionate prin care s-au produs pagube avutului obştesc mai mari de 50.000 lei, viol, luare de mită şi tilharie.  +  Articolul 9Recidivistii şi cei care nu au început executarea pedepsei deoarece s-au sustras de la aceasta nu beneficiază de amnistie, graţiere sau reducere de pedeapsa.  +  Articolul 10Prin săvîrşirea infracţiunii, în sensul prezentei legi, se înţelege comiterea, pînă la data adoptării acesteia, a oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativa, precum şi participarea la săvîrşirea acestora ca autor, instigator sau complice.  +  Articolul 11Amnistia prevăzută în art. 1 are efecte asupra confiscării averii celui condamnat numai în măsuri în care aceasta pedeapsa nu a fost executată.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 27 decembrie 1967, intrunind din cele 443 voturi exprimate 442 voturi pentru şi 1 vot împotriva.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITEC----------