HOTĂRÂRE nr. 947 din 14 noiembrie 2019pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII SECȚIA PENTRU PROCURORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 140 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
    Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    procuror Nicolae Andrei Solomon
    București, 14 noiembrie 2019.Nr. 947.  +  ANEXĂREGULAMENTde ordine interioară al parchetelor