ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 12 decembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezentul ordin nu se aplică procedurilor în curs de soluționare și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Bogdan Gheorghiu
    București, 2 decembrie 2019.Nr. 3.143.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumenteloristorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitareadreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciilepublice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietateapersoanelor fizice sau juridice de drept privat