ORDIN nr. 985 din 29 noiembrie 2019privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 4 decembrie 2019    În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării de Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței pus în aplicare prin prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 8, 16, art. 17 alin. (2), art. 23 și 32 și a anexei nr. 1 la regulament, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 29 noiembrie 2019.Nr. 985.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Consiliului Concurenței