ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 2(1) Se înființează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) Sub autoritatea Guvernului și în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcționează Institutul European din România ca instituție publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 3Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Concurentei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, condus de șeful oficiului, a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcție este asimilată celei de subsecretar de stat.  +  Articolul 5Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 12(1) Se înființează Ministerul Culturii și Cultelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii și a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desființează.(2) Abrogat. (la 19-01-2001, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost abrogat de Articolul 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001 ) (3) Se înființează Centrul Național al Cinematografiei ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Național al Cinematografiei care se desființează. Centrul Național al Cinematografiei este condus de un președinte și de un vicepreședinte, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor. (la 22-05-2001, Alineatul (3) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 233 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 22 mai 2001 ) (4) Abrogat. (la 19-01-2001, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost abrogat de Articolul 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 14Se înființează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenția Naționala pentru Comunicații și Informatica se desființează.  +  Articolul 15Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 16(1) Se înființează Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor care se desființează.(2) Abrogat. (la 29-06-2003, Alineatul (2) din Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 18 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 19(1) Ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la unele societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului.(2) Nominalizarea societăților comerciale menționate la alin. (1) și organele de specialitate ale administrației publice centrale care preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Abrogat. (la 29-06-2003, Articolul 20 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 21(1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență:a) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) b) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) c) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) d) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) e) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) f) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) g) Ministerul Culturii și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii și Cultelor;h) Abrogată. (la 29-06-2003, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 21 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) i) Agenția Naționala pentru Comunicații și Informatica, cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei;j) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.(2) Abrogat. (la 29-06-2003, Alineatul (2) din Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 ) (3) Abrogat. (la 29-06-2003, Alineatul (3) din Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 )  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum și orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
  Guvernului,
  Petru Șerban Mihăilescu
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Acsinte Gașpar
  -------------