ORDIN nr. 927 din 6 aprilie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 17 aprilie 2006  Notă
  Prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:
  Articolul 12
  Se înființează Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești prin reorganizarea Ministerului Justiției.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Potrivit pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, în tot cuprinsul actului normativ, sintagma "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Justiției".
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției nr. 32.172 din 31 martie 2006,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 27-07-2012, Art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 2Instituțiile subordonate Ministerului Justiției vor adopta propriile regulamente și vor constitui propriile comisii pentru atribuirea locuințelor de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea lor. (la 27-07-2012, Art. 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  București, 6 aprilie 2006.
  Nr. 927/C.  +  AnexăREGULAMENTprivind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției