HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 noiembrie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 5 noiembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naționale răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 noiembrie 2019.Nr. 781.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“
  Titular: Ministerul Apărării NaționaleBeneficiar: Direcția domenii și infrastructuri - pentru perioada realizării investițieiBeneficiar final: Statul Major al Forțelor AerieneAmplasament: str. Tudor Vladimirescu nr. 1, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
  Indicatorii tehnico-economici
  1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri valabile la data de 18.06.2019; 1 euro = 4,7249 lei),mii lei12.173.337
  din care:
  - construcții-montajmii lei7.399.398
  2. Eșalonarea investiției: INV/C + M- Anul IINVmii lei385.287
  C + Mmii lei0
  - Anul IIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul IIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul IVINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul VINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul VIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul VIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul VIIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul IXINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XIIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XIVINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XVINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XVIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XVIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XVIIIINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XIXINVmii lei620.400
  C + Mmii lei390.000
  - Anul XXINVmii lei620.850
  C + Mmii lei379.398
  3. Capacități (în unități fizice):
  - construcțiisuprafața construită desfășuratămpAcd297.651
  - drumuri, parcări, platformesuprafața construitămpAc2.972.111
  - împrejmuirilungimem75.800
  4. Durata de execuție a obiectivului de investițieluni240
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ------