DECIZIE nr. 268 din 29 octombrie 2019privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 29 octombrie 2019  Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 114.719 din 24 octombrie 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/17.981/TG din 24 octombrie 2019, în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (2) Domnul Constantin Ilie Aprodu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 29 octombrie 2019.Nr. 268.-----