ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 10 octombrie 2019pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 octombrie 2019  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.398 din 10 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 octombrie 2019.
  Încheiat între :Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,șiSocietatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual partea și în mod colectiv părțilePărțile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 7 la contract, după cum urmează:1. anexa nr. 1 „Program de transport al Operatorului“ se înlocuiește cu anexa nr. 1 (anexele 1.1 și 1.2*) la prezentul act adițional;* Anexa 1.2 rămâne neschimbată.2. anexa nr. 2 „Programul de investiții“ se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional;3. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei“ se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul act adițional.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  METROREX - S.A.
  Director general,
  Marin Aldea
   +  Anexa nr. 1la Actul adițional nr. 2/2019(Anexa nr. 1 la contract)
  Program de transport al Operatorului
  Descrie programele de transport pentru diferite perioade din cursul anului, astfel:I. Program cu grafic normal de circulație (desfășurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioadele: 1.01-30.06 și 1.09-31.12* ale fiecărui an calendaristic al contractului și cuprinde programul de transport în condiții normale de circulație prin utilizarea unui număr de trenuri care să asigure preluarea cererii de transport la o capacitate de maximum 6 călători/m^2 în perioadele de vârf de trafic**.*Aceste perioade se pot modifica, fără acordul autorității contractante, în funcție de perioada vacanței de vară pentru elevi/studenți, stabilită pentru fiecare an școlar de către instituțiile abilitate ale statului.** Prin perioade de vârf de trafic se înțelege intervalul/intervalele orare din cursul unei zile când se înregistrează vârfuri ale cererii de transport, fiind necesară micșorarea intervalului de circulație între trenuri astfel încât capacitatea maximă de încărcare a trenurilor de metrou să nu depășească 6 călători/mp.II. Programul cu grafic redus de circulație (desfășurat în intervalul orar 05,00-23,00) se va asigura în perioada 1.07-31.08 a fiecărui an calendaristic al contractului și cuprinde programul de transport în condiții de flux redus de călători, respectiv în perioada în care sunt concedii de odihnă și vacanțe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populației comparativ cu perioadele normale din an. III. Programul de circulație de noapte - cuprinde programul de circulație suplimentar care se asigură pentru intervalul orar cuprins între orele 23,00-05,00 (număr limitat de ore/întreaga noapte) când programul de circulație normal este întrerupt și este compus din:• program de circulație pentru sărbători - cuprinde programul de circulație care se asigură pentru întreaga noapte, la intervale de succesiune a trenurilor de 10-20 de minute, în nopțile de Paști și Revelion;• program de circulație pentru evenimente speciale - se aplică pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, denumite evenimente speciale la care este preconizată participarea a peste 25.000 de oameni, la solicitarea directă a unei unități administrative centrale (Guvern, minister) sau locale (Primăria Municipiului București, primării de sector), federații/ligi sportive naționale, instituții de cultură naționale, și cuprinde programul de circulație care se asigură pentru un număr definit de ore cu încadrarea în numărul de kilometri planificați (fără costuri suplimentare din partea solicitanților). Dacă prin astfel de acțiuni se ajunge să se depășească numărul de kilometri planificați, autoritatea contractantă va aproba orice solicitare care excedează plafonului stabilit;• program de circulație solicitat - cuprinde programul de circulație care se asigură pentru cel puțin o oră (sau multiplu de o oră), ca urmare a achitării de către solicitant a prestației conform tarifului aprobat și afișat pe site-ul Operatorului.IV. La solicitarea expresă a unei autorități centrale abilitate, cu avizul autorității contractante, circulația trenurilor de metrou poate fi suspendată total sau parțial pentru anumite stații magistrale, secțiuni sau stații de metrou.  +  Anexa nr. 1.1.Programul de transport al Operatorului
  Programul anual de transport al Operatorului
  Magistralakm estimați
   2019
  Pantelimon-Dristor 23.009.110
  Berceni-Pipera2.654.370
  Anghel Saligny-Preciziei2.138.461
  Gara de Nord-Parc Bazilescu-
  Gara de Nord-Străulești593.956
  Râul Doamnei-Eroilor54.817**
  km planificați8.450.714
  Total km* = km planificați x 1,0218.628.179
  * 1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ține seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanței, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulație de noapte, evenimente speciale.** S-a ținut cont de faptul că punerea în funcțiune a Magistralei 5, secțiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv stația Valea Ialomiței, este estimată pentru finele trimestrului IV 2019.
   +  Anexa nr. 2la Actul adițional nr. 2/2019(Anexa nr. 2 la contract)
  Programul de investiții
  milioane lei cu TVA
  milioane lei cu TVA
  Nr. crt.Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/Valoarea respectivăTermen20182019Sursa de finanțare
   Alocat conf. BVCRectificat conf. OUG nr. 101/2018 Suplimentare/DiminuareBuget cf. H.G. nr. 430/2019Buget cf. O.G. nr. 12/2019
  ÎnceputFinalizare
  012345678910
  1Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu-Străulești2,24 km linie dublă, 2 stații, 1 depou1 an/318201431.03.2017 - stațiile Laminorului și Străulești 2018 - depou și terminal Străulești45,095,437,138,2POIM Buget de stat
  2Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon - secțiunea 1Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței - secțiunea 2 Eroilor-Iancului - secțiunea 3 Iancului-Pantelimon16,2 km linie dublă, 22 stații, 2 depouri 7 km, 10 stații, 1 depou 5,4 km, 6 stații 3,8 km, 6 stații, 1 depou2 ani/1.814 8 ani/2.908 13 ani/2.9892013 2018 20232019 orizont 2023 orizont 2030627,0 616,0 11,0 0294,8 288,0 6,8 0445,0 434,0 11,0 0445,0 434,0 11,0 0POIM Credite externe Buget de stat
  3Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă H.G. nr. 930/201614,2 km linie dublă, 12 stații4 ani/5.8992019202371,0138,8430,0430,0POIM JICA Buget de stat
  4Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II - cale de rulare pe Magistrala 2 - acces nou la stația Tineretului - achiziție material rulant Magistrala 218 km linie dublă, 14 stații, 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16+8 trenuri5 ani/544 5 ani/523 1an/21 -2014 2018 2016 20142022 2023 2018 Finalizat 201617,0 0 17,0 -10,5 0 10,5 -113,0 106,7 6,3 -113,0 106,7 6,3 -POIM Buget de stat finalizat
  5Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL. Instalații de control acces41 de stații-2016201818,09,30,20,2POIM Buget de stat
  6Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara ProgresuSPF, SF2 ani/43201720193,03,930,028,3Grant Elveția
  7Magistrala 4. Tronson Gara de Nord-Gara Progresu12 stații5 ani/1.200202020250000Buget de stat POIM
  8Achiziție material rulant Magistrala 5, S 113 trenuri2 ani/487201820201,00,01138,457,5BEI IV Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI și MFP Amendament nr. 2 - H.G. nr. 233/2018. Împrumut rambursabil
  9Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedereDotarea a 63 de stații de metrou cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă a stațiilor de metrou și montarea de panouri de semnalistică Braille1,2 ani/25201920200000Buget de stat POIM
  10Modernizarea stațiilor de metrou din rețeaua existentă51 de stații6 ani/2.852202020260000Buget de stat POIM
  11Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL. Rest de implementat. Instalații de ventilație35 de stații 30 de interstații3 ani/224201920230000Buget de stat POIM
  12Extensia Magistralei 2 Berceni-Pipera4 stații4 ani/1.600201920220000Buget de stat POIM
  13Extensia Magistralei 1 - Păcii4 stații4 ani/1.600201920220000Buget de stat POIM
  14Modernizarea instalațiilor pe Magistrala 4. Instalații de control acces10 stații2 ani/30201920200000Buget de stat POIM
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la Actul adițional nr. 2/2019(Anexa nr. 7 la contract)
  Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei
  -----