ORDIN nr. 1.398 din 10 octombrie 2019privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 pentru anul 2019
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 octombrie 2019    Având în vedere:– Referatul Direcției transport feroviar nr. 37.591 din data de 27.09.2019; – Hotărârea Consiliului de administrație al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 23.09.2019,ținând cont de prevederile:– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;– cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., cu modificările ulterioare;– Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 și 186 bis din 8 martie 2019, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru-Răzvan Cuc
    București, 10 octombrie 2019.Nr. 1.398.  +  ANEXĂACT ADIȚIONAL nr. 2pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinulministrului transporturilor nr. 562/2019