ORDIN nr. 1.179/3.269/1.422/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.179 din 17 septembrie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.269 din 10 octombrie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.422 din 24 septembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 15 octombrie 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
   +  ANEXĂMINISTERUL ECONOMIEISocietatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.Cod unic de înregistrare: RO 13652413
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  (la 14-11-2019, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.179 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 14 noiembrie 2019 )
  ----