DECIZIE nr. 260 din 15 octombrie 2019privind numirea doamnei Maria Gabriela Zoană în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 15 octombrie 2019  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Gabriela Zoană se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 15 octombrie 2019.Nr. 260. -----