LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene.  +  Articolul 2(1) Sărbătorirea Zilei limbii, alfabetului și culturii armene poate fi organizată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de către instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum și de către societatea civilă, persoane fizice și persoane juridice, prin organizarea și/sau participarea la programe și manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific, consacrate promovării limbii, alfabetului și culturii armene.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii, în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocațiilor bugetare aprobate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 10 octombrie 2019.Nr. 181.-----