ORDIN nr. 1.353 din 30 septembrie 2019privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 1 pentru anul 2019
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 10 octombrie 2019  Având în vedere prevederile:– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;– cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“- S.A.,– Hotărârea Consiliului de administrație al Metrorex - S.A. nr. 7 din data de 17.07.2019,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 și 186 bis din 8 martie 2019, ca urmare a aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2019, prin încheierea actului adițional nr. 1 pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ionel Minea,
  secretar de stat
  București, 30 septembrie 2019.Nr. 1.353.  +  ANEXĂACT ADITIONAL nr. 1pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinulministrului transporturilor nr. 562/2019