LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 18 aprilie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 24 septembrie 1999.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU MIRCEAPREŞEDINTELE SENATULUIIONESCU-QUINTUS-------------