ORDIN nr. 3.063/1.376/1.430/2019pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE nr. 3.063 din 10 septembrie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE nr. 1.376 din 17 septembrie 2019
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 1.430 din 19 septembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 1 octombrie 2019  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 60 pct. 5 lit. d),art. 138^1 alin. (3) și art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8),art. 125 alin. (8)-(9),art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1),art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019.  +  Articolul 7(1) Angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completează și depun formularul disponibil, începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, în următoarele situații:a) angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, atât pentru perioada 1-21.07.2019, cât și pentru perioada 22-31.07.2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, pentru obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, completează și depun formularul disponibil la termenul prevăzut pentru depunerea „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru aplicarea facilităților fiscale pentru angajații pentru care sunt îndeplinite, în ambele perioade, cumulativ, următoarele condiții:– salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;– venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000 și 30.000 lei inclusiv;– desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă;b) angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu obligațiile declarative aferente lunii august 2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, completează și depun formularul disponibil, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru aplicarea facilităților fiscale pentru angajații pentru care sunt îndeplinite, începând cu luna august 2019, cumulativ, următoarele condiții:– salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;– venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000 și 30.000 lei inclusiv;– desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă;c) angajatorii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, atât pentru perioada 1-21.07.2019, cât și pentru perioada 22-31.07.2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, pentru obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, completează și depun formularul disponibil la termenul prevăzut pentru depunerea „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru declararea tuturor asiguraților;d) angajatorii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu obligațiile declarative aferente lunii august 2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, completează și depun formularul disponibil, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru declararea tuturor asiguraților.(2) Angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, pentru aplicarea facilităților fiscale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, completează și depun formularul în conformitate cu prevederile prezentului ordin, după publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019, în următoarele situații:a) angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;b) pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice de la angajatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, pentru care se modifică regimul fiscal începând cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019.(3) Angajatorilor prevăzuți la alin. (2), pentru perioada cuprinsă între termenul prevăzut pentru depunerea „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, și până la publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, le sunt aplicabile prevederile art. 78 „Cazul de forță majoră și cazul fortuit“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. După publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, este obligatorie completarea formularului conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 8Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
   +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 1.1*)*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facimil.
  Anexa angajator
   +  Anexa nr. 1.2^1) ^1)Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.
  Anexa asigurat
   +  Anexa nr. 2
  Nomenclatorul „Creanțe fiscale“
  Nr. crt.Denumire creanță fiscalăTemei legal
  1.Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilorArt. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.1.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați potrivit legii și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) și art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  3.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  4.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  5.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.1.Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  7.Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (1) și art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  8.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  9.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  10.Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  12.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  13.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  14.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  15.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  16.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitățiArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  17.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitățiArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  18.Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (1), art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  19.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  20.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  21.Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017Art. 2 alin. (2) și art. 168 alin. (7), alin. (7^1) și alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 3
  NOMENCLATORUL „TIP ASIGURAT PENTRU ALTE ENTITĂȚI ASIMILATE ANGAJATORULUI“
  ValoareExplicațieContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  2Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului BucureștiDaNuNu
  4Persoane beneficiare de ajutor social NuNuNu
  5Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodareNuNuNu
  6Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 aniNuNuNu
  10Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonateDaNuNu
  11Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, și de către casele sectoriale de pensiiNuNuNu
  13Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat(ă) de unitățile trimițătoareDaNuNu
  14Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoareDaNuNu
  15Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăDaNuNu
  28Pensionarii, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensiiNuDaNu
  17Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  30Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  26Persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătateNuDaNu
  22Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit prevederilor titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  27Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  29Persoane care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitățiNuDaNu
   +  Anexa nr. 4NOMENCLATORUL „TIP ASIGURAT“
  Nr. crt.Tip asiguratContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  1Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)DaDaDa
  1.1.Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaDaDa
  1.2.Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaNu Da
  1.3.Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a GuvernuluiDa DaDa
  1.4.Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioareDaDaDa
  2.Salariat militar, inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condițiile pentru pensionare, precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, conform art. 157 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscalNuDaDa
  3.Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legiiDaDaDa
  3.2. Consilieri locali, consilieri județeni și ai municipiului BucureștiDaDaDa
  3.3. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial DaDaDa
  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de legeDaDaDa
  3.5. Administratori ai societăților și manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unității, potrivit legii sau actului constitutiv, după cazDaDaDa
  3.6. Salariați care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncăDaDaDa
  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizații lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncăNuDaNu
  3.8. Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridiceDaDaDa
  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajatorDaNuDa
  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASSDaNuNu
  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncăNuNuNu
  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale și beneficiază de indemnizație suportată de angajatorNuNuDa
  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legiiDaDaDa
  3.14. Reprezentanți în organisme tripartite, potrivit legiiDaDaNu
  4.Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietariDaDaNu
  5.Persoane fizice disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salariiDaDaNu
  6.Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație; administratorii, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere și comitetului consultativ, precum și reprezentanții statului sau reprezentanții membrilor consiliului de administrație, fie în adunarea generală a acționarilor, fie în consiliul de administrație, după cazDaDaDa
  7.Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activitățiiDaDaDa
  8.Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legiiNuDaDa
  9.Persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioareDaNuNu
  10.Persoanele fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioareDaDaDa
  11.Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilorDa Da Da
  12.Persoane fizice nerezidente care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România și care nu datorează contribuții sociale în RomâniaNuNuNu
   +  Anexa nr. 5
  NOMENCLATORUL „INDICATIV CONDIȚII SPECIALE“
  ValoareExplicație
  1Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  2Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
  3Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
  4Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  5Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  6Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 6
  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
  a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
  Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediu medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2),art. 169 alin. (1) lit. b) și art. 174 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8) și art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.I. Termenul de depunere a declarațieiDeclarația se depune:– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă;– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin. (2),art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8) și art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.ATENȚIE! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/ aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.  +  Organul fiscal central competentOrganul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, potrivit legii.  +  Modul de depunere1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.II. Completarea declarației1. Caseta „Perioada de raportare“:În rubrica „Lună“ se completează cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).În rubrica „An“ pentru care se completează declarația se completează cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).2. Rectificarea declarației2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative. 2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;– modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii și/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și/sau cuantumul indemnizației de șomaj care se calculează în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv pentru situația când a fost omisă unui/unor asigurat/ asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;– modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum și a informațiilor referitoare la certificatele de concediu medical; – corectarea altor informații prevăzute de formular.2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului. Prin excepție, începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019, declarația rectificativă se poate întocmi utilizând un formular actualizat de către Centrul Național de Informații Financiare pentru perioada respectivă. 2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițialăa) Caseta „Declarație rectificativă“ - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului, precum și în situația în care este necesară actualizarea declarației ca urmare a implementării unor modificări/completări ale prevederilor legislative incidente.b) Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii potrivit art. 147 alin. (3) și art. 169 alin. (3) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferențe de salarii și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/executorii, precum și în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane; se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.c) Caseta „Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu“ - se bifează cu X în situația în care declarația se depune în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) „Declarație rectificativă“.În situația în care, ca urmare a inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.d) Caseta „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situația în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condițiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) „Declarație rectificativă“.e) Caseta „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație se completează cu codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a plătitorului“, la rubrica „cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.f) Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11) din Codul fiscal“ - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume reprezentând:– indemnizații de șomaj;– indemnizații de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau indemnizația pe perioada concediului de acomodare;– ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.g) Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii/solde stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (3^1) și art. 169 alin. (3^1) și alin. (3^2) din Codul fiscal“- se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii/solde stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni.În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul și contribuțiile sociale se calculează și se rețin în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și normelor de aplicare a acestuia.  +  Secțiunea „Date de identificare a plătitorului“Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se completează cu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea“ din formular se completează cu „Împuternicit“.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se completează cu codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuță se completează cu prefixul RO.Caseta „Denumire“ - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții sociale.Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.În situația contribuabililor prevăzuți la art. 147 alin. (12), (13) și (15), precum și art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligația depunerii declarației.Caseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activității principale .  +  Secțiunea „Creanțe fiscale“Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție socială prevăzute în Nomenclatorul „Creanțe fiscale“, datorate în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau contribuțiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată“ se completează cu cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din această secțiune, pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse/necuprinse în vectorul fiscal, pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.Coloana „Denumire creanță fiscală“ - se completează cu denumirea obligației de plată conform Nomenclatorului „Creanțe fiscale“, datorată în perioada de raportare.Coloana „Suma“:– Rândul 1 „Suma datorată“ - se completează cu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuții sociale obligatorii datorate în luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, prevăzute la art. 60 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, se vor înscrie ca sume datorate.– Rândul 2 „Suma deductibilă“- se completează cu suma reprezentând impozit pe venit/contribuții sociale obligatorii care este deductibilă în luna de raportare, potrivit legii, după cum urmează: pentru creanța impozit pe venit se completează cu suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susținerea activității unei/unor entități nonprofit/unități de cult și/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă.Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, potrivit legii, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 „Suma deductibilă“ se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj și se deduc de aceasta din creanța fiscală „Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii“ datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.– Rândul 3 „Suma scutită/exceptată“ - se completează cu sumele reprezentând impozit pe venit și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, conform art. 60 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 4 „Suma de plată (rd. 1-rd. 2-rd. 3)“ - se completează cu suma de la rd. 1 sau, după caz, diferența între suma de la rd. 1 și cea de la rd. 2 și/sau rd. 3.– Rândul „Total obligații de plată“ - se completează cu totalul obligațiilor de plată, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 „Suma de plată“.  +  Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator  +  Secţiunea A Alte date de identificare a plătitoruluiCaseta „Număr ordine registrul comerțului“ - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului, de către angajatorii și entitățile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului.Caseta „Adresă sediu social“ - se completează adresa sediului social al plătitorului.Caseta „Casa de asigurări de sănătate angajator“ - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul.Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 din Codul fiscalCaseta „Cod CAEN“ - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul construcțiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.Casetele: – „Cifra de afaceri totală“ realizată în anul fiscal anterior, – „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții“ în anul fiscal anterior, – Ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior,– „Cifra de afaceri totală“ realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,– „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții“ în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare,– Ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent se completează în conformitate cu Metodologia privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, publicată pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, la rubrica „Construcții“.Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, elaborat în temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.În vederea aplicării facilităților fiscale, angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile menționate la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.Facilitățile ce vizează obligațiile fiscale datorate de angajatori, respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă și contribuțiile de asigurări sociale, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau în cazul condițiilor speciale de muncă, se acordă după aprobarea schemei de ajutor.Caseta „Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcții“ se completează cu:"D" - dacă „ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent“, după caz, este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;"N" - dacă „ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent“, după caz, este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.Caseta „aplică facilitățile fiscale începând cu 22 iulie 2019 D“ - se completează cu „D“ dacă se aplică facilitățile fiscale începând cu 22 iulie 2019.NOTĂ:Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, cu privire la obligațiile fiscale datorate de angajatori, respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă și contribuțiile de asigurări sociale, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau în cazul condițiilor speciale de muncă, facilitățile se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor.  +  Secţiunea B Indicatori statistici– Rândul 1 „Număr de asigurați șomaj“ - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj“ = „1“, iar în secțiunea A sau/și subsecțiunea B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă“ = „1 - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.1- Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2 - Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare“, „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ și „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“. Informațiile privind tipul de asigurat se regăsesc în Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată.– Rândul 2 „Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații“ - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația și pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 3 „Număr de asigurați care datorează CAS“ - se completează cu numărul de asigurați care datorează contribuția de asigurări sociale.– Rândul 4 „Total fond de salarii brute“ - se completează cu suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși la rândul 2 (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 5 „Număr salariați“ - se completează cu numărul de salariați care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor (în concordanță cu rândul 4).  +  Secţiunea CC.1. Condiții de muncăSecțiunea C.1 „Condiții de muncă“ conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă.Coloana „Total venit realizat“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale - total venit realizat“ (C1_11) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 2 „Condiții deosebite - total venit realizat“ (C1_21) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 3 „Condiții speciale - total venit realizat“ (C1_31) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 4 „Total“ (C1_T1) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.Coloana „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale“ (C1_12) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 2 „Condiții deosebite“ (C1_22) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 3 „Condiții speciale“ (C1_32) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.Coloana 4 „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare“ (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.Coloana „Scutiri angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Condiții normale - scutiri angajator“ (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții normale de muncă.– Rândul 2 „Condiții deosebite - scutiri angajator“ (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții deosebite de muncă.– Rândul 3 „Condiții speciale - scutiri angajator“ (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții speciale de muncă.– Rândul 4 „Total scutiri angajator“ (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.Coloana „Contribuție CAS angajator“ se completează astfel:– Rândul 4 „Total“ - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiții deosebite și speciale.– Rândul 5 „Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire“ - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporționale cu numărul de zile de șomaj tehnic.– Rândul 6 „Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal“ - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.Coloana „Total zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Total zile prestații pentru risc maternal“ - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Zile prestații suportate de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestații suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată de angajator“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma suportată de angajator aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 „Total sumă suportată din FNUASS“ - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionaleColoana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.Coloana „Sumă totală accidente de muncă“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total“ - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.C.4. Contribuție asiguratorie pentru muncă"Baza de calcul" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat."Cota" - se completează cota contribuției asiguratorii pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal."Sumă" - se completează cu valoarea contribuției datorate în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul.C.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal„Baza de calcul“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.„Cota“ - se completează cota contribuției asiguratorii pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal„Sumă“ - se completează cu valoarea contribuției asiguratorii pentru muncă datorate în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul“.  +  Secţiunea D Indicatori statisticiSe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform anexei nr. 3 „Nomenclatorul «Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului»“ la ordin.– Rândul 1 „Număr de asigurați (concedii și indemnizații)“ - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmește declarația.– Rândul 2 „Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS“ - se completează cu numărul de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.  +  Secţiunea ESe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.E.1. Condiții de muncăSecțiunea E.1 „Condiții de muncă“ conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.Coloana „Total venit realizat“ se completează pentru „Condiții normale de muncă“ (E1_venit) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului»“ la ordin).Coloana „Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare“ se completează pentru „Condiții normale de muncă“ (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului»“ la ordin).E.2. Indemnizații de sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Număr cazuri pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Număr cazuri pentru risc maternal“ - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.Coloana „Total zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Total zile prestații pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Total zile prestații pentru risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Zile prestații suportate din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana „Suma suportată din FNUASS“ se completează astfel:– Rândul 1 „Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 „Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 „Suma suportată din FNUASS pentru sarcină și lăuzie“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 „Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.– Rândul 5 „Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 „Total sumă suportată din FNUASS“ - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 „Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 „Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații“ - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionaleColoana „Număr cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.Coloana „Sumă totală accidente de muncă“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entitățile asimilate angajatorului.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - conține total cuantum prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.Caseta „Ajutoare de deces“– „Număr cazuri“ - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenție județeană/a municipiului București pentru ocuparea forței de muncă.– „Sumă“ - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenție județeană/a municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.Secțiunea F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundareF.1. Sediul principalColoana „Suma datorată“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.Coloana „Suma deductibilă“ - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.Coloana „Suma scutită“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completează și cu alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.Coloana „Suma de plată“ - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum și cu sumele scutite potrivit legii.F.2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar“ - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligații de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.Coloana „Suma datorată“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.Coloana „Suma deductibilă“ - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.Coloana „Suma scutită“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completează și cu alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.Coloana „Suma de plată“ - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum și cu sumele scutite potrivit legii.Secțiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncăSe completează cu persoanele pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:Coloana „Date de identificare persoană decedată“ - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei decedate.Coloana „Certificat de deces“ - se completează cu seria și numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces“ - se completează codul numeric personal al persoanei care primește ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei beneficiare.Coloana „Cuantumul ajutorului de deces“ - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislației în vigoare la data decesului.  +  Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligația declarării, conform legii.  +  Secțiunea „Date de identificare ale asiguratului“1. Caseta „CNP/NIF“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.2. Caseta „CNP/NIF anterior“ - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declarația anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declarațiilor rectificative).2.1. Caseta „CIS“ - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.NOTĂ:Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora.3. Caseta „Nume“ și caseta „Prenume“ - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului.4. Caseta „Nume anterior“ și caseta „Prenume anterior“ - se completează numai în cazul declarațiilor rectificative - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declarația anterioară).5. Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se completează cu data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.6. Caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat“ - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se completează cu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului.Caseta „Data intrării în categoria de asigurat“ și caseta „Data ieșirii din categoria de asigurat“, după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația.NOTĂ:În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândește calitatea de asigurat conform legii, iar obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz.În cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și a primi indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau al persoanelor care se află în concediu și primesc indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii, fiind raportate de angajator prin declarația D112 astfel:a) în luna de raportare în care persoanele mai sus menționate își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta „data ieșirii din categoria de asigurat“ este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creșterea copilului;b) la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creșterea copilului, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta „data intrării în categoria de asigurat“ a datei la care această persoană și-a reluat activitatea, iar caseta „data ieșirii din categoria de asigurat“ nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator.Prevederile lit. a) și b) se aplică și de către angajatorii care detașează angajați la un alt angajator, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătește de către angajatorul la care sunt detașați angajații.7. Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații în funcție de opțiunea acestora și cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul București, _A este AOPSNAJ. Pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.NOTĂ:Caseta „Casa de asigurări de sănătate a asiguratului“ - se completează cu cod= N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).8. Caseta „Asigurat/Neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu persoanele asigurate/neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații în luna de raportare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se completează astfel:„1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, persoanele care în luna de raportare au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indemnizații de șomaj etc.)„2“ - pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcția de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională etc.).9. Caseta „Asigurat/Neasigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj“ - se completează pentru a se evidenția dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:„1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situația în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;„2“ - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare.10. Caseta „Persoană scutită de la plata impozitului pe venit“ - se completează pentru a se evidenția dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:„1“ - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum și pentru venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.„2“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare.„3“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.„4“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an, în luna de raportare.„5“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.„6“ - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii.„7“ - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților de construcții menționate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.„8“ - persoană fizică care desfășoară activitate în domeniul agricol, conform dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.11. Caseta „Persoană care se încadrează în excepțiile prevăzute la art. 146 alin. (5^2) și art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscal“ - se completează în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial pentru a se evidenția dacă persoana care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe țară se află în luna de raportare în una dintre situațiile pentru care nu sunt aplicabile prevederile referitoare la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate la valoarea unui salariu minim brut pe țară. 12. Caseta „Salariat detașat de un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat“ - se completează în cazul în care salariatul român este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea cu care are încheiat raport de muncă/serviciu. 13. Caseta „CUI-ul angajatorului la care este detașat“ - se completează cu CUI-ul entității la care este detașat salariatul.14. Caseta „Salariat detașat de la un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat“ - se completează în cazul în care salariatul este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea la care își desfășoară efectiv activitatea.15. Caseta „CUI-ul angajatorului de la care este detașat“ - se completează cu CUI-ul entității de la care este detașat salariatul.16. Caseta „Salariat detașat din România în alte state membre UE sau din afara UE:“ - se completează în cazul în care salariatul român este detașat în baza unui act de detașare la o entitate dint-un stat membru UE sau din afara UE.17. Caseta „Plătit de angajatorul din România care îl detașează“ - se completează cu „D“ pentru salariatul care este plătit în continuare de către angajatorul care îl detașează.18. Caseta „Plătit de angajatorul la care este detașat“ - se completează cu „D“ pentru salariatul care este plătit de către angajatorul la care este detașat.19. Caseta „Statul unde este detașat“ - se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială. 20. Caseta „Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE“ - se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.NOTĂ:Casetele 12-20 se completează începând cu obligațiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplicația informatică a prezentei declarații.  +  Secțiunea „Detalii coasigurați“Se completează cu coasigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:– CNP coasigurat/„CIS coasigurat“;– Nume coasigurat;– Prenume coasigurat;– Tip coasigurat se completează astfel:S - soț/soție;P - părinte (mamă, tată).NOTĂ:„CIS coasigurat“ reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate și se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.ATENȚIE!Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secțiunile A, B sau/și C, după caz.  +  Secțiunea ASe completează cu datele pentru asigurații care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii și asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează remunerații brute în calitate de zilier se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship în baza Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, se selectează tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin „1 Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.1 Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2. Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4. Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.“ „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, 6 - „Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ sau „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, în situația în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. – Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0“ pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu:– „N“ - pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau– „Pn“ (parțial P1, P2... P7), unde „n“ reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 „Ore normă zilnică a locului de muncă“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii și sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate în lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 „Bază de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale.În cazul zilierilor se completează cu cuantumul remunerației brute realizate.– Rândul 9 „Bază contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări de sănătate. – Rândul 10 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.– Rândul 11 „Contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii.– Rândul 12 „Bază Contribuție asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.– Rândul 13 „Bază de calcul a indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.Notă privind prevederile art. 146 alin. (5^2) și art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscalÎn cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se completează cu cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În aplicarea dispozițiilor art. 146 alin. (5^2) lit. e) din Codul fiscal, în cazul în care în cursul unui an fiscal se utilizează, potrivit legislației în materie, în aceeași perioadă mai multe valori ale salariului minim brut pe țară diferențiat în funcție de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în situația în care un angajat încheie două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp parțial de lucru cu angajatori care nu desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și cu angajatori care desfășoară astfel de activități, salariul minim brut pe țară luat în calcul este cel cu valoarea cea mai mică.Notă privind facilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1,art. 154 alin. (1) lit. r), art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscalFacilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1,art. 154 alin. (1) lit. r), art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal constau în:– scutirea persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și reducerea cotei contribuției de asigurări sociale, după caz;– reducerea cotei contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, precum și scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă. Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1,art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal se acordă tuturor persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, inclusiv persoanelor detașate pe teritoriul României, indiferent de activitatea prestată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Pentru perioada de până la data de 21 iulie 2019 inclusiv, facilitățile fiscale se acordă numai în cazul contractelor individuale de muncă, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal în vigoare în acea perioadă. Condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, privind venitul brut realizat, în vigoare până la data de 21 iulie 2019 inclusiv, se consideră îndeplinită dacă veniturile brute realizate din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sunt cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei lunar, inclusiv.Începând cu data de 22 iulie 2019, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă pentru toate raporturile juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, în vigoare începând cu aceeași dată. În cazul contribuțiilor sociale obligatorii, facilitățile fiscale se acordă numai pentru contractele individuale de muncă, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal în vigoare începând cu data de 22 iulie 2019.Condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul minim, în vigoare începând cu data de 22 iulie 2019, se consideră îndeplinită după cum urmează:– în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectiv salariul minim brut pe țară de 3.000 lei lunar este stabilit pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. Pentru salariații care au încheiate cu angajatorii contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei; – în cazul altor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei;– în cazul contractelor de internship și de ucenicie, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei.Începând cu data de 22 iulie 2019, în cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de până la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depășește plafonul de 30.000 lei nu se acordă facilitățile fiscale. Pentru veniturile lunare din salarii și asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 lei/lună, facilitățile fiscale se acordă dacă este îndeplinită condiția ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, să fie în sumă de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. Exemplu: dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minimum 3.000 lei/lună, dar în luna de raportare a lucrat fracție de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilitățile fiscale pentru venitul realizat.Facilitățile fiscale se acordă și persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detașate desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării. Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.Secțiunea A1 se completează pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori/plătitori ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.Angajatorii/Plătitorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completează și secțiunea A, rândurile 1-7, inclusiv.Secțiunea A1 se completează cu datele pentru asigurații care activează la angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale.În cazul veniturilor aferente lunii iulie 2019, dacă angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, atât pentru perioada 1-21.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare), cât și pentru perioada 22-31.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019), aceștia completează numai coloana „cu acordarea facilităților fiscale“ din secțiunea A1, și doar pentru asigurații pentru care sunt îndeplinite, atât pentru perioada 1-21.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare), cât și pentru perioada 22-31.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019), cumulativ condițiile următoare:– salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei, lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;– venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000-30.000 lei inclusiv;– desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă. În alte situații decât cele de mai sus, cum ar fi: angajatorul aplică facilitățile fiscale începând cu data de 22 iulie 2019, persoana fizică desfășoară activitate în baza unui alt raport juridic decât contractul individual de muncă și beneficiază de facilități fiscale începând cu data de 22 iulie 2019, venitul brut realizat este mai mare de 30.000 lei, se completează secțiunea A1 prin înscrierea datelor cumulate din secțiunile A 1.1 și A1.2 a căror evidență este organizată numai la nivelul angajatorului.Secțiunea A1 se completează și în cazul angajatorilor ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, dar care nu îndeplinesc condițiile privind acordarea facilităților fiscale, atât pentru perioada 1-21.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare), cât și pentru perioada 22-31.07.2019 (conform reglementărilor fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019). În acest caz, datele se completează în coloana „fără acordarea facilităților fiscale“ din secțiunea A1.NOTĂ:La acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor pentru perioada 1-21.07.2019 se au în vedere reglementările din Codul fiscal introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, iar începând cu 22.07.2019, reglementările Codului fiscal modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.Casetele „Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază“ și „Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază“- se completează cu salariul de bază brut lunar, prevăzut în contractul individual de muncă, care nu conține adaosuri, sporuri, prime, pentru salariații care au încheiate cu angajatorii contracte individuale de muncă.Caseta „Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă“ - se completează cu venitul brut asimilat salariului, realizat de persoanele fizice care au încheiat cu plătitorul de venit un alt raport de muncă (de exemplu: contract de mandat, contract de administrare etc).Caseta „Zile lucrate în perioada 1-21.07.2019“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în perioada 1-21.07.2019.Caseta „Zile lucrate în perioada 22-31.07.2019“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în perioada 22-31.07.2019.Suma cumulată a numărului de zile înscrise în cuprinsul celor două casete trebuie să fie egală cu numărul de zile completat la rândul 7 din secțiunea A. Coloana 1 „Cu acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru ambele perioade, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru ambele perioade, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.Coloana 2 - „Fără acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru ambele perioade, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru ambele perioade, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.  +  Secțiunea A.1.1 și secțiunea A.1.2Secțiunile A.1.1 și A.1.2 se completează în funcție de situația existentă în cursul lunii iulie 2019, iar evidența secțiunilor A.1.1 și A.1.2 se organizează numai la nivelul angajatorilor ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează în perioadele 1.07.2019-21.07.2019 și/sau 22.07.2019-31.07.2019 venituri din salarii și asimilate salariilor pentru situații cum ar fi:– angajatorii îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților fiscale începând cu 22.07.2019;– pe parcursul lunii s-a modificat regimul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice;– veniturile brute realizate de persoanele fizice sunt mai mari decât valoarea de 30.000 lei;– veniturile brute realizate de persoanele fizice sunt mai mici decât valoarea de 3.000 lei;– persoanele fizice au lucrat fracții de lună;– alte situații care nu se încadrează în condițiile de la secțiunea A1.ATENȚIE!Completarea secțiunilor A.1.1 și A.1.2 NU SE VA REALIZA în cadrul declarației 112. Evidența secțiunilor A.1.1 și A.1.2 SE ORGANIZEAZĂ NUMAI LA NIVELUL ANGAJATORILOR.Pentru completarea secțiunilor A.1.1 și A.1.2 se va avea în vedere ajustarea plafoanelor veniturilor, în funcție de care se acordă facilitățile fiscale, precum și ajustarea venitului brut realizat în fiecare din cele două perioade.Pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019– referitor la condiția ca veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, să fie cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv, aceste plafoane se ajustează prin raportare la numărul de zile lucrătoare aferente perioadei (15 zile), respectiv veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, să fie cuprinse între 1.957 (3.000 lei x 15/23) și 19.565 lei (30.000 lei x 15/23) lunar inclusiv;– venitul brut realizat ajustat = venitul brut realizat în luna iulie 2019 x 15/23.Pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019– referitor la condiția ca scutirea să se aplice pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice, acest plafon se ajustează prin raportare la numărul de zile lucrătoare aferente perioadei (8 zile), respectiv scutirea să se aplice pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.435 lei (30.000 lei x 8/23); – venitul brut realizat ajustat = venitul brut realizat în luna iulie 2019 x 8/23.Veniturile asimilate salariilor din prime, bonusuri și altele, plătite în cursul lunii iulie 2019, care nu pot fi alocate pe zile, se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.  +  Secțiunea A.1.1Se completează cu datele pentru asigurații care activează la angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal în perioada 1.07.2019- 21.07.2019.Caseta „Zile lucrate în perioada 1.07.2019-21.07.2019“- se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat in perioada 1-21.07.2019.Coloana 1 „Cu acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.Coloana 2 - „Fără acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.  +  Secțiunea A.1.2Se completează cu datele pentru asigurații care activează la angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal în perioada 22.07.2019-31.07.2019.Caseta „Zile lucrate în perioada 22.07.2019-31.07.2019“- se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în perioada 22-31.07.2019.Coloana 1 - „Cu acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.Coloana 2 - „Fără acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate de la rândul 2.– Rândul 4 „Contribuția de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția calculată asupra bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de la rândul 1.– Rândul 5 „Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.NOTE:1. În situația în care este necesară întocmirea secțiunilor A.1.1 și A.1.2, angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, prezintă organului de control evidența secțiunilor A.1.1 și A.1.2 pentru a dovedi realitatea datelor înscrise centralizat în cadrul secțiunii A.2. Începând cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2019, până la publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, pentru aplicarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pot completa secțiunea A, dacă pentru aceste persoane sunt îndeplinite condițiile menționate în prezentele instrucțiuni pentru completarea secțiunii A1.3. De asemenea pot completa secțiunea A, în aceeași perioadă, și angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, și care nu îndeplinesc condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.4. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, pentru care nu sunt îndeplinite condițiile menționate în prezentele instrucțiuni pentru completarea secțiunii A1, fiindu-le aplicabile condițiile menționate pentru completarea secțiunilor A.1.1 și A.1.2, acordarea facilităților fiscale se va efectua după publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor.  +  Secțiunea BSe completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secțiunea A (a avut mai multe contracte de muncă la același angajator sau a avut concedii medicale sau a lucrat în condiții diferite de muncă sau a beneficiat de indemnizații sau de motive de scutire).Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.B.1. Contract/Contracte de muncă sau/și șomaj tehnic beneficiar de scutireÎn situația în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:– Rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ - se completează cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.Pentru asigurații în sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin:Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin „1. - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an sau salariat care desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)“, „1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, inclusiv, cel care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.2 - Salariat în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare“. „3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societăților, companiilor/ societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, „7 - Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“ sau „8 - Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, în situația în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. – Rândul 2 „Pensionar“ - se completează cu „1“ în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0“ pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“.– Rândul 3 „Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru“ - se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parțial P1, P2, ... , P7), unde n reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 „Ore normă zilnică a locului de muncă“ - se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore. Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 „Ore lucrate efectiv în lună“ - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 6 „Ore suspendate lună“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate).Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0“.– Rândul 7 „Din care ore șomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale obligatorii în condițiile legii. Se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare și se completează rândul 1 „Motiv scutire“ din secțiunea B, în caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 8 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 9 „Zile șomaj tehnic beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale potrivit legii. Se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale obligatorii în temeiul prevederilor legale în vigoare și se completează rândul 7 „Din care ore șomaj tehnic în lună, beneficiare de scutire“ și rândul 1 „Motiv scutire“ din secțiunea B, în caz contrar se completează cu cifra „0“.– Rândul 10 „Bază Contribuție asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu suma reprezentând baza de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligația de a plăti contribuția asiguratorie pentru muncă și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.– Rândul 11 „Bază de calcul a indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0“.B.2. C.N.P.P. - Condiții de muncăSe completează pe tipuri de condiții de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiții.– Rândul 1 „Indicativ condiții speciale“ - conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale“ la ordin).– Rândul 2 „Zile lucrate în condiții normale“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.– Rândul 3 „Zile lucrate în condiții deosebite“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.– Rândul 4 „Zile lucrate în condiții speciale“ - se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.– Rândul 5 „Baza contribuției de asigurări sociale - condiții normale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se completează cu cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 6 „Bază contribuție de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se completează cu cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 7 „Bază contribuție de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se completează cu cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. B.2.1. „Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscalSe completează pe tipuri de condiții de muncă: deosebite și speciale.Coloana 1 - „Cu acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1- „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Coloana 2 - „Fără acordarea facilităților fiscale“– Rândul 1 - „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. – Rândul 2 „Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. B.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau prestații conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioareSe completează dacă există în luna de raportare indemnizații de asigurări sociale sau concedii medicale.– Rândul 1 „Zile indemnizații în condiții normale“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate).– Rândul 2 „Zile indemnizații în condiții deosebite“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situații, condițiilor normale de muncă.– Rândul 3 „Zile indemnizații în condiții speciale“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă.Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.– Rândul 4 „Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.– Rândul 5 „Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 6 - „Zile prestații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 7 „Zile de concediu fără plată indemnizație pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri“ - se completează cu numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, după primele 3 nașteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, după primii 3 copii.Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menționat.ATENȚIE!– Rândul 8 „Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat“ - conține suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională și a ajutorului de deces.– Rândul 9 „Sumă prestații de asigurări sociale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat de către angajator.– Rândul 10 „Sumă prestații de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu totalul sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.– Rândul 11 „Total venit asigurat din prestații (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare)“ - conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională. – Rândul 12 „Total indemnizație sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)“ - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 13 „Total indemnizație sănătate suportată din FNUASS“ - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.B.4. CentralizatorSe completează obligatoriu.Se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:– Rândul 1 „Total zile lucrate“ - se completează cu numărul de zile lucrate în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăși numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 2 „Total zile șomaj tehnic beneficiare de scutire“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale potrivit legii.– Rândul 3 „Bază contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția de asigurări de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator sau venitul din salarii și asimilat salariilor exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.– Rândul 4 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii, sau suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pe care ar fi datorat-o persoanele fizice prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal. – Rândul 5 „Bază contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu câștigul brut care constituie baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați, conform legilor în vigoare, și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se completează cu cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. – Rândul 6 „Contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra câștigului bază de calcul CAS și/sau asupra indemnizației sau, după caz, a sumei prevăzute de art. V al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2018, în cazul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 7 „Bază contribuție asiguratorie pentru muncă“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și „0“ dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.– Rândul 8 „Bază de calcul a indemnizației de șomaj“ - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul al indemnizației de șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.  +  Secțiunea B.4.1. - „Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“Secțiunea B.4.1 se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF) pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.Angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completează și secțiunea B, rândurile 1 și 2, inclusiv.Pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor raporturi juridice la același angajator ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilităților fiscale se realizează distinct pentru fiecare raport juridic, după caz.Pentru completarea secțiunilor B.4.1, B.4.1.1 și B.4.1.2 se aplică în mod corespunzător instrucțiunile de completare a secțiunilor A1, A.1.1 și A.1.2. Instrucțiunile din cuprinsul notei privind prevederile art. 146 alin. (5^2) și art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscal și al notei privind facilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor prevăzute la art. 60 pct. 5,art. 138^1,art. 154 alin. (1) lit. r) și art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal din cadrul secțiunii A se aplică și pentru completarea secțiunilor B.4.1, B.4.1.1 și B.4.1.2. NOTE: 1. Secțiunile B.4.1.1 și B.4.1.2 se completează în funcție de situația existentă în cursul lunii iulie 2019, iar evidența secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2 se organizează numai la nivelul angajatorilor ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.ATENȚIE! Completarea secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2 nu se va realiza în cadrul declarației 112. Evidența secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2 se organizează numai la nivelul angajatorilor.2. În situația în care este necesară întocmirea secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2, angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, prezintă organului de control evidența secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2 pentru a dovedi realitatea datelor înscrise centralizat în cadrul secțiunii B.4.1.3. În mod similar, instrucțiunile menționate în nota de la pct. 2-4 de completare a secțiunilor A1, A.1.1 și A.1.2 sunt aplicabile și pentru completarea secțiunilor B.4.1.1 și B.4.1.2.  +  Secțiunea CRaportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatoruluiSe completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin, astfel:– Rândul 1 „Tip asigurat alte entități asimilate“ - se completează conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin.Pentru asigurații din sistemul public de pensii și/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17“ sau „30“, după caz.Pentru persoanele care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II,titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, se va selecta din nomenclator valoarea „22“, „26“, „27“, „29“, după caz.– Rândul 2 „Zile“ - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creșterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.– Rândul 3 „Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de muncă“ - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 5 „Zile prestații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - se completează cu numărul de zile lucrătoare de prestații de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 6 „Venit brut“ - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în vederea calculării contribuțiilor de asigurări sociale sau venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 7 „Prestații pentru accidente de muncă“ - se completează cu suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 „Sumă prestații suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ - conține suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. – Rândul 9 „Bază contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.– Rândul 10 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate“ - se completează cu contribuția de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat și plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.– Rândul 11 „Bază contribuție de asigurări sociale“ - se completează, după caz, cu:– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat „13“ și „14“ așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin;– venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare (tipurile de asigurat „17“ și „30“ așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin);– cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru tipul de asigurat „10“, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin;– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, și/sau cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru tipul de asigurat „2“, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului“ la ordin. – Rândul 12 „Contribuție de asigurări sociale“ - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.  +  Secțiunea DConcedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:– Rândul 1 „Seria certificatului de concediu medical“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical.– Rândul 2 „Numărul certificatului de concediu medical“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.– Rândul 3 „Seria certificatului de concediu medical inițial“ - se completează cu seria certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 4 „Numărul certificatului de concediu medical inițial“ - se completează cu numărul certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 5 „Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)“ - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 5a „Dată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa) - se completează data începerii valabilității concediului medical inițial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 6 „Dată început valabilitate concediu medical“ - se completează data începerii valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 7 „Dată încetare valabilitate concediu medical“ - se completează data încetării valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate“ - se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație „09“.NOTĂ:Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal.– Rândul 9 „Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical“ - se completează cu codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.– Rândul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical“ - se completează cu:"1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;"2" - când certificatul a fost eliberat de spital;"3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;"4" - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate [numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare];"5" - când certificatul a fost eliberat de medicul curant pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară/persoanele asigurate care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate/când certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pentru persoanele care beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară a persoanelor.– Rândul 11 „Cod de urgență medico-chirurgicală“ - se completează codul de urgență medico-chirurgicală care este înscris în certificat.– Rândul 12 „Cod boală infectocontagioasă grupa A“ - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.– Rândul 13 „Numărul avizului medicului expert“ - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.– Rândul 14 „Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator“ - se completează numărul de zile de prestații (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.– Rândul 15 „Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS“ - se completează numărul de zile prestații (zile lucrătoare) suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 16 „Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical“ - se completează numărul total de zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.– Rândul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 18 „Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 19 „Media zilnică a bazei de calcul“ - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor și se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni și numărul total de zile aferente celor 6 luni.– Rândul 20 „Indemnizație sănătate suportată de angajator“ - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 21 „Indemnizație sănătate suportată din FNUASS“ - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 22 „Cod boală“ - se completează conform codului de boală din certificatul medical.  +  Secțiunea E Date privind impozitul pe venitSe completează de către angajatori și entități asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.Notă - pentru angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalÎn cazul veniturilor aferente lunii iulie 2019, angajatorii care desfășoară activități definite la codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru acordarea facilităților fiscale vor avea în vedere reglementările fiscale pentru fiecare din cele două perioade ale lunii, respectiv pentru perioada 1-21.07.2019 reglementările din Codul fiscal introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019, reglementările Codului fiscal modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.Pentru stabilirea impozitului pe venit aferent veniturilor obținute în luna iulie 2019 de persoanele fizice care desfășoară activități la angajatori care îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților fiscale, angajatorii vor proceda astfel:În cazul persoanelor fizice care în cursul lunii iulie îndeplinesc cumulativ condițiile următoare:– salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;– venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000-30.000 lei, inclusiv;– desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă; angajatorii vor determina impozitul pe venit fără a proceda la ajustarea plafoanelor privind condițiile de acordare a facilităților fiscale și a venitului realizat.În cazul celorlalte persoane care în cursul lunii au avut situații atipice (de exemplu: îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților fiscale doar pentru una din perioade 1.07.2019-21.07.2019 sau 22.07.2019-31.07.2019, desfășoară activități prevăzute la codurile CAEN care au fost adăugate la lit. a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019, pe parcursul lunii s-a modificat regimul fiscal al veniturilor realizate, au obținut venituri brute peste 30.000 lei sau sub 3.000 lei, au lucrat fracțiuni de lună), se va avea în vedere ajustarea plafoanelor față de care se face raportarea în vederea acordării facilităților fiscale, precum și ajustarea venitului brut realizat în fiecare din cele două perioade.Pentru ajustarea veniturilor brute realizate în luna iulie 2019, acestea se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei. Se consideră venituri aferente zilelor lucrate și veniturile aferente concediilor de odihnă, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, evenimentele speciale (de exemplu: zilele acordate pentru decesul unui membru al familiei, pentru căsătorie ș.a.). Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele efectiv lucrate aferente perioadei.  +  Ajustarea plafoanelor Pentru perioada 1.07.2019-21.07.2019– referitor la condiția ca veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, să fie cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv, aceste plafoane se ajustează prin raportare la numărul de zile lucrătoare aferente perioadei (15 zile), respectiv veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, să fie cuprinse între 1.957 (3.000 lei x 15/23) și 19.565 lei (30.000 lei x 15/23) lunar inclusiv;– venitul brut realizat ajustat = venitul brut realizat în luna iulie 2019 x 15/23.Pentru perioada 22.07.2019-31.07.2019– referitor la condiția ca scutirea să se aplice pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice, acest plafon se ajustează prin raportare la numărul de zile lucrătoare aferente perioadei (8 zile), respectiv scutirea să se aplice pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.435 lei (30.000 lei x 8/23); – venitul brut realizat ajustat = venitul brut realizat în luna iulie 2019 x 8/23.Determinarea impozitului pe venit aferent venitului scutit se face prin raportare la venitul aferent din perioada în care persoana fizică îndeplinește condițiile de acordare a facilităților fiscale.1. Exemplu pentru luna iulie 2019: CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.Salariu de încadrare: 35.000 leiContravaloare vouchere de vacanță: 2.000 leiVenit brut lunar: 37.000 lei; bază de calcul contribuții sociale obligatorii: 35.000 leiZile lucrate în luna iulie: 23 zile, zile lucrătoare în luna iulie: 23 zileÎntrucât venitul brut este mai mare de 30.000 lei se completează mai întâi secțiunile A1.1 și A 1.2, numai la nivelul angajatorului.Se procedează la ajustarea plafoanelor și a venitului brut recalculat, astfel:pentru perioada 1-21.07.2019 pentru a beneficia de facilități fiscale:Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie cuprins între 1.957 lei și 19.565 lei (3.000 x 15/23 și 30.000 x 15/23)Venitul brut ajustat realizat de angajat: 24.130 lei (37.000 x 15/23)Bază calcul contribuții ajustată: 22.826 lei (35.000 x 15/23)pentru perioada 22-31.07.2019 pentru a beneficia de facilități fiscale:Venitul brut realizat ajustat trebuie să fie de până la 10.435 lei (30.000 x 8/23).Venitul brut ajustat realizat de angajat 12.870 lei (37.000 x 8/23)Bază calcul contribuții ajustată: 12.174 lei (35.000 x 8/23), din care cu acordarea facilităților fiscale suma de 10.435 lei și fără acordarea facilităților suma de 1.739 lei.Secțiunea A.1.1. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  Zile lucrate în perioada 1.07.2019-21.07.201915
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale22.826
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate22.826
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate2.283
  Contribuția de asigurări sociale5.707
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă22.826
  Secțiunea A.1.2. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscalFără acorda
  Zile lucrate în perioada 22.07.2019-31.07.20198
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale10.4351.739
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate10.4351.739
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate1.044174
  Contribuția de asigurări sociale2.217434
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă10.4351.739
  Secțiunea A1. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază35.000
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază
  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Zile lucrate în perioada 1-21.07.201915
  Zile lucrate în perioada 22-31.07.20198
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale10.43524.565
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate10.43524.565
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate1.0442.457
  Contribuția de asigurări sociale2.2176.141
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă10.43524.565
  CAS datorat de angajat: 8.358 lei (2.217 + 6.141)CASS datorat de angajat: 3.501 lei (1.044 lei + 2.457), din care 1.044 lei exceptați de la plată Calcul impozit pe venit Bază de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 37.000 – 8.358 – 2.457 = 26.185 leiImpozit pe venit = 26.185 x 10% = 2.618,5 leiImpozit venit aferent perioadei 1-21.07.20192.618,5 x 15/23 = 1.707,71 lei impozit aferent venit nescutitImpozit venit aferent perioadei 22-31.07.20192.618,5 x 8/23 = 910,78 lei, din care impozit aferent venit scutit: 2.618,5 x 8/23 x 10.435/12.870 = 738 leiimpozit aferent venit nescutit: 910,78 – 738,46 = 172,32 leiImpozit datorat de angajat în luna iulie: 1.707,71 + 172,32 = 1.880 leiImpozit aferent venit scutit: 738,46 lei.
  2. Exemplu pentru luna august 2019:CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.Salariu de încadrare: 35.000 leiContravaloare tichete de masă și tichete cadou: 2.000 leiVenit brut lunar: 37.000 lei; bază de calcul contribuții sociale obligatorii : 35.000 leiZile lucrate în luna iulie: 21 zile, zile lucrătoare în luna iulie: 21 zileSe completează secțiunea A1.Secțiunea A1. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază35.000
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază
  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Zile lucrate21
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale30.0005.000
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate30.0005.000
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate3.000500
  Contribuția de asigurări sociale6.3751.250
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă30.00030.000
  CAS datorat de angajat: 7.625 lei (6.375 + 1.250)CASS datorat de angajat: 3.500 lei ( 3.000 + 500), din care 3.000 lei exceptați de la platăCalcul impozit pe venit Bază de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 37.000 – 7.625 – 500 = 28.875 leiImpozit pe venit = 28.875 x 10% = 2.887,5 lei,din care:impozit aferent venit scutit: 2.887,5 x 30.000/37.000 = 2.341,2 leiimpozit aferent venit nescutit: 2.887,5 – 2.341,2 = 546,3 leiImpozit datorat de angajat în luna august : 546,3 lei.
  3. Exemplu pentru luna august 2019:CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract de mandat.Venitul brut lunar precizat în contract: 10.000 leiPentru verificarea condiției de la lit. c) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal: „veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei luna“, și având în vedere că venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.Persoana îndeplinește condiția de la lit. c) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal pentru acordarea facilităților fiscale, venitul brut lunar precizat în contract fiind mai mare decât nivelul de 3.000 lei lunar.Venit brut lunar: 10.000 lei; bază de calcul contribuții sociale obligatorii: 10.000 leiÎncepând cu 22.07.2019, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariului la un angajator care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, în baza altor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor decât contractele individuale de muncă, nu se acordă facilitățile fiscale privind scutirea de la plata CASS și cota redusă cu 3,75 puncte procentuale la CAS. Pentru aceste venituri se acordă numai scutirea de la plata impozitului pe venit.Întrucât în luna august nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților fiscale pentru contribuțiile sociale obligatorii, se completează numai secțiunea A din anexa nr. 1.2 Anexa asigurat.CAS datorat de angajat: 2.500 leiCASS datorat de angajat: 1.000 leiCalcul impozit pe venit Bază de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 10.000 – 2.500 – 1.000 = 6.500 leiImpozit pe venit = 6.500 x 10% = 650 lei – impozit aferent venit scutitPentru venitul brut în sumă de 10.000 lei, persoana fizică beneficiază de facilitățile fiscale doar în ceea ce privește impozitul pe venit, respectiv suma de 650 lei.4. Exemplu pentru luna iulie 2019CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncăSalariu de încadrare: 5.000 leiPremiu: 2.000 leiVenit brut lunar realizat: 7.000 lei; bază de calcul contribuții sociale obligatorii: 7.000 leiZile lucrate în luna iulie: 23 zile, zile lucrătoare în luna iulie: 23 zile Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.Întrucât pentru ambele perioade sunt îndeplinite cumulativ condițiile de acordare a facilităților fiscale, se completează doar secțiunea A1.Condiții cumulative îndeplinite:– salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;– venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000-30.000 lei, inclusiv;– desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.Secțiunea A1 - Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază5.000
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază
  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Zile lucrate în perioada 1-21.07.201915
  Zile lucrate în perioada22-31.07.20198
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 7.000
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 7.000
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate700
  Contribuția de asigurări sociale1.488
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 7.000
  CAS datorat de angajat: 1.488 lei (21,25% x 7.000 lei)CASS datorat de angajat: 700 lei, din care 700 lei exceptați de la platăCalcul impozit pe venit Baza de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 7.000 – 1.488 = 5.512 leiImpozit pe venit = 5.512 x 10% = 551 lei – impozit aferent venit scutitPersoana fizică nu datorează impozit pentru venitul obținut în luna iulie 2019.
  5. Exemplu pentru luna iulie 2019CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții= 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.Salariu de încadrare: 4.600 leiPremiu: 1.600 leivenit brut lunar realizat aferent perioadei 1-21.07.2019: 3.000 lei (4.600 lei x 15/23);venit brut lunar realizat aferent perioadei 22-31.07.2019: 200 lei (1 zi lucrată din cele 8 lucrătoare aferente perioadei din cauza absențelor nejustificate și concediu fără plată - 4.600 lei x 1/23)Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.Repartizarea venitului din premiu pe cele două perioade1.600 lei/16 zile lucrate = 100 lei/zipremiu aferent perioadei 1-21.07.2019: 100 lei/zi x 15 zile = 1.500 leipremiu aferent perioadei 22-31.07.2019: 100 lei/zi x 1 zi = 100 leiVenit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 1-21.07.2019: 4.500 lei (3.000 lei + 1.500 lei)Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 22-31.07.2019: 300 lei (200 lei + 100 lei)Se procedează la ajustarea plafoanelor și a venitului brut recalculat, astfel:pentru perioada 1-21.07.2019 pentru a beneficia de facilitățiVenitul brut realizat ajustat trebuie să fie cuprins între 1.957 lei și 19.565 lei (3.000 x 15/23 și 30.000 x 15/23)Venitul brut ajustat realizat de angajat: 4.500 lei (4.600 x 15/23 + 1.500)Întrucât în perioada 1-21.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 4.500 lei este situat între 1.957 lei și 19.565 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale.Baza calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 4.500 leipentru perioada 22-31.07.2019 pentru a beneficia de facilitățiVenitul brut realizat ajustat trebuie să fie de până la 10.435 lei (30.000 x 8/23).Venitul brut ajustat realizat de angajat: 300 lei (4.600 x 1/23 + 100)Întrucât în perioada 22-31.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 300 lei este de până la 10.435 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale. Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 300 leiÎntrucât pentru ambele perioade sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților fiscale se completează doar secțiunea A1.Secțiunea A1. Facilități în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază4.600
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază
  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Zile lucrate în perioada 1-21.07.201915
  Zile lucrate în perioada 22-31.07.20191
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 4.800
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 4.800
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate480
  Contribuția de asigurări sociale1.020
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 4.800
  CAS datorat de angajat: 1.020 leiCASS datorat de angajat: 480 lei, din care 480 lei exceptați de la plată Calcul impozit pe venit Baza de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 4.800 – 1.020 = 3.780 leiImpozit pe venit = 3.780 x 10% = 378 lei – impozit aferent venit scutitPersoana fizică nu datorează impozit pentru venitul obținut în luna iulie 2019.
  6. Exemplu pentru luna iulie 2019CAEN 1623CA realizată din activitatea de construcții = 80% din CA totalăCondiții de muncă: normale, desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă.Salariu de încadrare: 4.600 leiPrimă anuală acordată și plătită în data de 25.07.2019: 900 lei1 zi lucrată din cele 15 lucrătoare aferente perioadei 1-21.07.2019 din cauza absențelor nejustificate și concediu fără plată8 zile lucrate din cele 8 lucrătoare aferente perioadei 22-31.07.2019Venit brut lunar realizat aferent perioadei 1-21.07.2019: 200 lei (4.600 lei x 1/23)Venit brut lunar realizat aferent perioadei 22-31.07.2019: 1.600 lei (4.600 lei x 8/23)Veniturile realizate care nu pot fi alocate pe zile se împart proporțional la zilele lucrate aferente perioadei.Repartizarea venitului din premiu pe cele două perioade900 lei/9 zile lucrate = 100 lei/zipremiu aferent perioadei 1-21.07.2019: 100 lei/zi x 1 zi = 100 leipremiu aferent perioadei 22-31.07.2019: 100 lei/zi x 8 zile = 800 leiVenit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 1-21.07.2019: 300 lei (200 lei + 100 lei)Venit brut lunar realizat (inclusiv premiu) aferent perioadei 22-31.07.2019: 2.400 lei (1.600 lei + 800 lei)Se procedează la ajustarea plafoanelor și a venitului brut recalculat, astfel:pentru perioada 1-21.07.2019 pentru a beneficia de facilitățiVenitul brut realizat ajustat trebuie să fie intre 1.957 lei și 19.565 lei (3.000 x 15/23 și 30.000 x 15/23).Venitul brut ajustat realizat de angajat: 300 lei (4.600 x 1/23 + 100)Întrucât în perioada 1-21.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 300 lei este mai mic decât 1.957 lei, persoana fizică nu va beneficia de facilitățile fiscale.Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 300 leipentru perioada 22-31.07.2019 pentru a beneficia de facilitățiVenitul brut realizat ajustat trebuie să fie de până la 10.435 lei (30.000 x 8/23).Venitul brut ajustat realizat de angajat: 2.400 lei (4.600 x 8/23 + 800)Întrucât în perioada 22-31.07.2019 venitul brut ajustat realizat de 2.400 lei este de până la 10.435 lei, persoana fizică va beneficia de facilitățile fiscale.Bază de calcul contribuții sociale obligatorii ajustată: 2.400 leiÎntrucât pentru perioada 1-21.07.2019 nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților fiscale, respectiv pentru perioada 22-31.07.2019 sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilităților, se completează numai la nivelul angajatorului secțiunea A.1.1 și A.1.2.Secțiunea A.1.1
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 300
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 300
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate30
  Contribuția de asigurări sociale75
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 300
  Secțiunea A.1.2
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 2.400
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 2.400
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate240
  Contribuția de asigurări sociale510
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 2.400
  Secțiunea A1
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, pentru funcția de bază4.600
  Salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă, în afara funcției de bază
  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă
  Zile lucrate în perioada 1-21.07.20191
  Zile lucrate în perioada 22-31.07.20198
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale 2.400300
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 2.400300
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate240 30
  Contribuția de asigurări sociale51075
  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă 2.400300
  CAS datorat de angajat: 585 lei (510 lei + 75 lei)CASS datorat de angajat: 270 lei (240 lei + 30 lei), din care 240 lei exceptați de la platăCalcul impozit pe venit Baza de calcul impozit pe venit = venit brut – CAS – CASS = 300 lei + 2.400 lei – 585 lei – 30 lei = 2.085 leiImpozit pe venit = 2.085 x 10% = 208,5 lei, din care:impozit aferent venit nescutit: 208,5 x 1/9 = 23,16 leiimpozit aferent venit scutit: 208,5 x 8/9 = 185,33 leiImpozit datorat de angajat în luna iulie 2019: 23,16 lei
  E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bazăSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.Prin activitate dependentă la funcția de bază se înțelege orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul trebuie să declare fiecăruia locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.Funcția de bază poate fi declarată de angajat în condițiile legii și la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.– Rândul 1 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.– Rândul 2 „Contribuții sociale obligatorii“ - se completează cu suma totală reprezentând contribuții sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.– Rândul 3 „Număr persoane aflate în întreținere“ - se completează cu numărul de persoane aflate în întreținere, potrivit legii.– Rândul 4 „Deduceri personale“ - se completează cu suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia, în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Codul fiscal.– Rândul 5 „Alte deduceri“ - se completează cu suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcția de bază (cotizația sindicală, contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 euro).– Rândul 6 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează cu suma reprezentând diferența dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și următoarele:– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;– cotizația sindicală plătită în luna respectivă;– contribuțiile la fondurile de pensii facultative și cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei a 400 euro;– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.– Rândul 7 „Impozit reținut“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.2. Alte venituri din salariiSe completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, în afara funcției de bază, potrivit legii.– Rândul 1 „Venit brut“ se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii realizat de angajat.– Rândul 2 „Contribuții sociale obligatorii“ - se completează cu suma totală reprezentând contribuții sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.– Rândul 3 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează cu diferența dintre venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.– Rândul 4 „Impozit reținut“ - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.3. Date detaliate privind impozitul pe venitSe va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secțiunea „A“, „B“ sau „C“, astfel:– Rândul 1 „Secțiunea“ - se completează cu secțiunea selectată anterior, „A“, „B“ sau „C“.– Rândul 2 „Tip asigurat“ - se completează tipul de asigurat.– Rândul 3 „Funcție de bază“ - se completează cu valorile „1 - da“, „2 - nu“ sau „3 - nu e cazul“. Valorile „1 - da“ și „2 - nu“ se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.– Rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ - se completează cu „P“ sau „A“, după caz, astfel:"P" - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declarația);"A" - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfășurarea efectivă a unei activități în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).– Rândul 5 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună început“ - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opțiunea „A“.– Rândul 6 „Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit“ - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizată opțiunea „A“.– Rândul 7 „Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = „A“)“ - se completează cu codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul „N1 - justificări“, de mai jos:Nomenclatorul N1 - justificări
  Justificare venit din altă perioadăCod
  Hotărâre judecătorească, conform legii10
  Primă/Bonus de natură ocazională20
  Sume din profitul net30
  Primă/Bonus prevăzut(ă) prin contract colectiv de muncă și/sau prin contractul individual de muncă40
  Al 13-lea salariu50
  Restanțe de plată din perioadele anterioare60
  Altele100
  – Rândul 8 „Venit brut“ - se completează cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii, și care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal.– Rândul 9 „Contribuții sociale obligatorii“ - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii.– Rândul 10 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creșă/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanță“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creșă/vouchere de vacanță, acordate potrivit legii.– Rândul 11 „Contravaloarea tichetelor de masă/tichetelor de creșă/tichetelor cadou/voucherelor de vacanță“ - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă/tichete de creșă/vouchere de vacanță, restituite, potrivit legii.– Rândul 12 „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal din care:“ - se completează cu venitul total din salarii și asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. – Rândul 12.1 - „ Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1-21.07.2019“ - se completează cu venitul din salarii și asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1-21.07.2019.– Rândul 12.2 - „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1- 21.07.2019“ - se completează cu venitul din salarii și asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 22-31.07.2019.– Rândul 13 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal din care:“ - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată. – Rândul 13.1. - „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1-21.07.2019“ - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1-21.07.2019.– Rândul 13.2. - „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 1-21.07.2019“ - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal aferent perioadei 22-31.07.2019.– Rândul 14 „Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal. – Rândul 15 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal. – Rândul 16 „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.– Rândul 17 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal. – Rândul 18 „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 19 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 20 „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 4 din Codul fiscal.– Rândul 21 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care au desfășurat activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.– Rândul 22 „Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu venitul scutit din arendă, realizat de membrii cooperativelor agricole, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. – Rândul 23 „Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează cu impozitul pe arendă scutit, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. – Rândul 24 „Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară“ - se completează cu venitul scutit realizat de persoanele fizice prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018. – Rândul 25 „Impozit scutit aferent venit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară“ - se completează cu valoarea impozitului scutit, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 366/2018.– Rândul 26 „Număr persoane aflate în întreținere“ - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreținere, conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 27 „Deduceri personale“ - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 28 „Alte deduceri“ - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea „E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază“, doar dacă rândul 3 „Funcție de bază“ este completat cu valoarea „1 - da“.– Rândul 29 „Venit bază de calcul al impozitului“ - se completează, după caz, conform secțiunii „E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.– Rândul 30 „Impozit reținut“ - se completează, după caz, conform secțiunii „E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.– Rândul 31 „Suma încasată“ - se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le reține și le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară etc.).
  NOTĂ:Pentru încadrarea în scutirea prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, la stabilirea venitului brut lunar din salarii și asimilate salariilor se ia în calcul suma de la rd. 8 din aceeași secțiune.
  E.4. Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit Se completează în situația în care contribuabilii optează pentru calcularea, reținerea și plata, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susținerea unei/unor entități nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.Tabelul de la lit. a) se completează în situația acordării de burse private, astfel: Coloana „CNP beneficiar“ - se completează cu CNP-ul persoanei fizice care este beneficiarul bursei private.Coloana „Contract nr./data“ - se completează cu numărul și data contractului/contractelor privind acordarea bursei/burselor private.Coloana „cota distribuită“ - se completează cu cota distribuită pe fiecare beneficiar de bursă privată.Coloana „Suma“ - se completează cu suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private.Tabelul de la lit. b) se completează în situația susținerii unei/unor entități nonprofit/unități de cult, reprezentând până la 3,5% din impozit.Coloana „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“ - se completează cu denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.Coloana „Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult“ - se completează cu codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult.Coloana „cota distribuită“ - se completează cu cota distribuită. Coloana „Suma“ - se completează cu suma distribuită care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul fiecărei entități nonprofit/unități de cult. Tabelul de la lit. c) se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult până la 3,5% din impozit.Coloana „Total cotă distribuită“ - se completează cu suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la lit. a) și b).Coloana „Total sumă distribuită“ - se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la lit. a) și b). ATENȚIE: Totalul cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult nu trebuie să depășească cota de 3,5%.
   +  Anexa nr. 7
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare
  a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
  Denumirea formularului: Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurateCod: Format: A4/t2Caracteristici de editare:Se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.Se utilizează la declararea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și de entitățile asimilate acestuia.Se întocmește de angajator și de entitățile asimilate acestuia.Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal competent.
  ----