ANEXE din 17 iulie 2019privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 bis din 30 august 2019  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 165 din 17 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 30 august 2019.
   +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014)
  Criterii care stau la baza stabilirii punctelor
  relevante ale Sistemului Național de Transport al gazelor naturale
  Nr. crt.Tip punct de intrare/ieșireMod de publicareNr. puncte relevante
  1Toate punctele de intrare și ieșire dintr-o rețea de transport exploatată de un operator de transport (s-au inclus aici punctele de interconectare - inclusiv cele situate pe cele trei conducte de transport Isaccea - Negru Vodă)Se cumulează punctele de intrarePM0106 ISACCEA IMPORT, PM0113 MEDIEȘU AURIT și VPA0278A0 ISACCEA 1 IMPORT RO în punctul relevant VPM05 MEDIEȘU AURIT - ISACCEA.Se cumulează punctele de intrarePM0279 ISACCEA 2 și PM0280 ISACCEA 3 în punctulrelevant VPM06 ISACCEA 2,3 respectiv punctele de ieșire SM1279D0 NEGRU VODĂ 2 și SM1280D0 NEGRU VODĂ 3în punctul relevant VSM29 NEGRU VODĂ 2,3.12 puncte relevante
  2Toate punctele de ieșire conectate la un client final unic (s-au inclus aici punctele de ieșire conectate la clienții finali racordați direct la SNT și cele 8 puncte de ieșire cu livrare directă spre conductele din amonte operate de producătorul racordat la SNT)Se cumulează toate punctele de ieșire conectate la clienții finali racordați direct la SNT (186 puncte comerciale)1 punct relevant
  3Toate punctele de intrare și ieșire care fac legătura între rețeaua unui operator de sistem de transport și instalațiile de depozitareSe cumulează toate punctele de intrare și ieșire aferente unui operator de înmagazinare (4 puncte comerciale)4 puncte relevante
  4Toate punctele de intrare racordate direct la o instalație de producție a unui producător unic stabilit în UE (s-au inclus aici punctele de intrare din perimetrele de producție)Se cumulează toate punctele de intrare din perimetrele de producție (9 puncte comerciale)1 punct relevant
  5Toate punctele care realizează racordul dintre un sistem de transport și un sistem de distribuțieSe cumulează toate punctele de ieșire spre sistemele de distribuție (35 puncte comerciale)1 punct relevant
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014)
  Corespondența punctelor relevante ale
  Sistemului Național de Transport al gazelor naturale cu punctele fizice
  de intrare/ieșire în/din Sistemul Național de Transport al gazelor naturale
  Cod punct relevantDenumire punct relevantCod Punct ComercialDenumire punct comercialCod Punct FizicDenumire punct fizicOperator sistem adiacentTip operator sistem adiacentÎncadrare puncte relevante conform criteriilor din Anexa 2
  PM0250MUREȘ P12 DEPO EXTRASPM0250MUREȘ P12 DEPO EXTRASPM0250MUREȘ P12 DEPO EXTRASDEPOMSOSI3
  PM0266CSANADPA LOTA IMPORTPM0266CSANADPALOTA IMPORTPM0266CSANADPALOTA IMPORTIFGSZHOSTA1
  PM0278ISACCEA 1VPM10ISACCEA 1VPA0278A1ISACCEA 1 IMPORT BGUKRTGSOSTA1
  PM0291NEGRU VODĂ 1PM0291NEGRU VODĂ 1PM0291NEGRU VODĂ 1BULGAROSTA1
  PM0298RUSE - GIURGIUPM0298RUSE - GIURGIUPM0298RUSE - GIURGIUBULGAROSTA1
  PM-PP001Perimetre de producțiePM0060FĂUREȘTI - SUDPM0060FĂUREȘTI - SUDPTOREDPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțiePM0061RĂDĂUȚIPM0061RĂDĂUȚIPAURELPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțiePM0287BEREȘTI TAZLĂUPM0287BEREȘTI TAZLĂUPSTRENPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțiePM0302MOFTINU MAREPM0302MOFTINU MAREPSERINPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0065SOCUPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0248BALTA ALBĂPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0261GHERGHEASAPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0265BALTA ALBĂ GR 22PAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0267FRASIN - BRAZIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0271GURA ȘUTIIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0276NĂDLAC SONDA 3PAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0284CUDALBIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0285DINIAȘPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0286NĂSALPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0288CIOFRÂNGENIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0289SOCU IIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA013A1FINTA-GHEBOAIA SU AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA014A1VLĂDENI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA022A1ROȘIORU AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA030A1FIERBINȚI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA054A1ZĂTRENI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA079A1CĂRANI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA082A1DUMBRĂVIȚA AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA191A1MĂDULARI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA196A1BIBEȘTI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA197A1STRÂMBA AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOVPA270A1SU ZĂTRENI AMROMCOPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0016VALEA CĂLUGĂREASCĂPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0017SCĂIENI COMPRESOARE 54PPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0032BĂRBUNCEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0033BENTUPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0034POPEȘTI LĂPUȘATAPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0036GÂRBOVI PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0038JUGUREANUPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0041DEPARAȚI HÂRLEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0043GLAVACIOCPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0045CARTOJANIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0048GRĂDINARIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0062HUREZANI BULBUCENIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0064HĂLĂNGEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0066IANCU JIANU OVESELUPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0068TĂTĂRANIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0069CORBUPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0083ABRĂMUȚPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0103MUNTENIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0104TECUCI TORCEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0107MIDIA PETROMARPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0198ȚICLENI TÂRGU JIUPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0201TURBUREA C2PPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0216COȚOFĂNEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0223PETREȘTI BĂRBĂTEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0253HUREZANI BUSTUCHINIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0258AFUMAȚI S-DA 175 PASĂREAPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0259PĂRĂIENII DE JOSPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0262SCĂIENI COMPRESOARE 54 GDFPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0272DEZBENZINARE ȚICLENIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0277BRĂDEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0281MICEȘTIPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0290DEPOZIT 160 VIDELEPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0295BURCIOAIAPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0296MAMU (CREȚENI)PPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMPM0297MERIȘANI (BASCOV)PPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM02AMROMCOPM0300BALTA ALBA GR 22 IIPAMROMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA024A1JUGUREANU-PADINA PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA053A1GRĂDIȘTEA PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA079A0CĂRANI PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA082A0DUMBRĂVIȚA PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA102A1HOMOCEA PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA191A0MĂDULARI PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM03OMV PETROMVPA294A1PADINA NORD I PETROMPPETRMPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0005LASLĂUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0006REFULARE DANEȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0009BEIAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0010BUNEȘTIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0011BRĂTEȘTIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0021GHERGHEASA (BOLDU)PROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0023FLORICAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0026URZICENI NORDPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0029GÂRBOVIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0057SLATINA (DOBA GR.23)PROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0058SĂPUNARIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0078LUNCA-REFULARE VESTPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0085BORDOȘIUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0089CRISTUR REFULAREPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0094MARPODPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0096TAZLĂUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0097SECUIENIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0100VALEA SEACĂPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0101FRASINPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0108ȚAGA SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0110FÂNTÂNELE SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0111ENCIUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0114BAZNA NVPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0115BOTORCA VEST IPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0116BALDA SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0122LUDUȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0123CUCERDEAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0125ERNEI-GOLIRE SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0126CORUNCA P10PROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0131IERNUT IPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0132IERNUT IIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0133BOGATA IIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0134DELENI-CUCIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0136VAIDEIU SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0137LUNCA-SIBIUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0140ALĂMORPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0141ȘOALAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0145BÂRGHIȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0146AGNITAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0147NOCRICHPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0149BRATEI-REFULAREPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0155NADEȘ-SIGHIȘOARAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0156ȚELINEPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0157SIGHIȘOARA SONDA IIIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0159DELENI-TÂRNĂVENIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0162SÂNCEL-BLAJPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0163BAZNA-MEDIAȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0164COPȘA-MEDIAȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0175TODIREȘTIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0177MUREȘ SU P9PROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0178MUREȘ CUCI P12PROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0185NOU SĂSESCPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0205HUREZANI SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0206PISCU STEJARI SUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0237IERNUT IIIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0238POCOLENIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0240ȚIGMANDRU-FIR II BUCUREȘTIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0245TURDAȘPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0256SC BAND NORDPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0257SC BAND VESTPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0264GALBENUPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0268TĂMĂȘEȘTIPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0282HEREPEAPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0001COLIBI IPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA013A0FINTA-GHEBOAIA SU ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA014A0VLĂDENI ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA022A0ROȘIORU ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA024A0JUGUREANU-PADINA ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA030A0FIERBINȚI ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA053A0GRADIȘTEA ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA054A0ZĂTRENI ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA076A1BOTORCA REFULARE (CETATE)-CÂMPPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA102A0HOMOCEA ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA196A0BIBEȘTI ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA197A0STRÂMBA ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZVPA270A0SU ZĂTRENI ROMGAZPROMGZPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM08HUNT OILVPA294A0PADINA NORD I HUNT OILPHUNTOPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM09FORAJ SONDEVPA270A2SU ZATRENI FORAJ SONDEPFORAJPROD4
  PM-PP001Perimetre de producțieVPM04ROMGAZPM0299GALBENU IIPROMGZPROD4
  SM1155D 0CORUNCA ÎNMAGAZIN ATSM1155 D0CORUNCA ÎNMAGAZINATSM1155D0CORUNCA ÎNMAGAZINATDEPOMSOSI3
  SM1157D 0UNGHENISM1157 D0UNGHENISM1157D0UNGHENIVMOLTROSTA1
  SM1176D 0RUSE - GIURGIUSM1176 D0RUSE - GIURGIUSM1176D0RUSE - GIURGIUBULGAROSTA1
  SM1274D 0ISACCEA 1SM1274 D0ISACCEA 1SM1274D0ISACCEA 1UKRTGSOSTA1
  SM1278D 0NEGRU VODĂ 1SM1278 D0NEGRU VODĂ 1SM1278D0NEGRU VODĂ 1BULGAROSTA1
  SM1281D 0CSANADPA LOTA EXPORTSM1281 D0CSANADPALOTA EXPORTSM1281D0CSANADPALOTA EXPORTIFGSZHOSTA1
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0011 D1SC POMICOLA ȘAEȘSM0011D1SC POMICOLA ȘAEȘPOMICSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0011 D2SC PAGER SIGHIȘOARASM0011D2SC PAGER SIGHIȘOARAPAGERSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0016 D0PENITENCIAR CODLEA- CPPRCP RODBAVSM0016D0PENITENCIAR CODLEA- CPPRCP RODBAVBAIROTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0018 D0SC EUROPIG ȘERCAIASM0018D0SC EUROPIG ȘERCAIAEUROPGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM37CRH CIMENT (ROMANIA)SM0026D1SC CRH CIMENT (ROMÂNIA) HOGHIZLAFARHCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0034 D0ANRS UT 430 ȘINCASM0034D0ANRS UT 430 ȘINCAANRSUTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0036 D0SC CALCAR CODLEASM0036D0SC CALCAR CODLEACALCARCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0040 D0CNU FELDIOARASM0040D0CNU FELDIOARACNUFLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0042 D1SC ANTREPRIZĂ SFECLĂ BODSM0042D1SC ANTREPRIZĂ SFECLĂ BODZAHBODCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0053 D1SC AVICOLA MĂGURELE BRAȘOVSM0053D1SC AVICOLA MĂGURELE BRAȘOVAVIMAGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0053 D2SC INSTITUTUL PAJIȘTI BRAȘOVSM0053D2SC INSTITUTUL PAJIȘTI BRAȘOVPAJIBVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0070 D0SC CABANA GURA DIHAMSM0070D0SC CABANA GURA DIHAMCABGUDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0072 D0RAAPPS BUCUREȘTI SRP SINAIA - MARASM0072D0RAAPPS BUCUREȘTI SRP SINAIA - MARAMARASICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM31CARMEUSE HOLDINGSM0077D4SC CARMEUSE HOLDING FIENICARMFICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0078 D0SC ROMTURINGIA CÂMPULUNGSM0078D0SC ROMTURINGIA CÂMPULUNGROMTURCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0084 D2SC VULTURUL COMARNICSM0084D2SC VULTURUL COMARNICVULTURCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0085 D2SC HIDROJET BREAZASM0085D2SC HIDROJET BREAZAHDJBRZCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0087 D0SC IZVORUL RECE NISTOREȘTISM0087D0SC IZVORUL RECE NISTOREȘTIIZVORECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0091 D0SC PETROUTILAJ-3DRD POIANA CÂMPINASM0091D0SC PETROUTILAJ-3DRD POIANA CÂMPINAPTRUTJCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM40MICHELIN ROMANIASM0093D0SC MICHELIN PL FLORESTI ANVELOPEMICHELCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0114 D2SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE PL PLEAȘASM0114D2SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE PL PLEAȘACHMFRXCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0115 D0SC TEBU CONSULT INVEST GROPENISM0115D0SC TEBU CONSULT INVEST GROPENIVEGETLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0126D2SC PETROBRAZI BRAZIPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0126D4PILOTI FACLE PETROBRAZIPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0128 D0SC FABRICA DE PAINE SERBAN FILIPESTISM0128D0SC FABRICA DE PAINE SERBAN FILIPESTIINTAGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0129 D0SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA BRAZISM0129D0SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA BRAZIDALKIACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0130 D1SC VEGA PLOIEȘTISM0130D1SC VEGA PLOIEȘTIVEGAPLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0147 D0SC ELSID TITUSM0147D0SC ELSID TITUELSIDTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0161 D0SC NEFERAL BUCUREȘTISM0161D0SC NEFERAL BUCUREȘTINEFERLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0163 D0SIE BRĂNEȘTISM0163D0SIE BRĂNEȘTIUMBRANCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0164 D0SC SDE BELCIUGATELESM0164D0SC SDE BELCIUGATELESDEBLGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0166 D0INCDA FUNDULEASM0166D0INCDA FUNDULEAICPTFNCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0169 D0SC EURIAL INVEST OTOPENISM0169D0SC EURIAL INVEST OTOPENIEURIALCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0172 D2SC CHEMGAS SLOBOZIASM0172D2SC CHEMGAS SLOBOZIAAMONILCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM32AVICOLA CALARASISM0175D0SC AVICOLA CĂLĂRAȘI IAVICLICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM32AVICOLA CALARASISM0176D0SC AVICOLA CĂLĂRAȘI IIAVICLICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0180 D0UM BOBOCUSM0180D0UM BOBOCUUMBOBCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0184D2OPRIȘENEȘTI - PETROMPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0186 D0SPITALUL DE PNF TUDOR VLADIMIRESCU RUNCUSM0186D0SPITALUL DE PNF TUDOR VLADIMIRESCU RUNCUSANDOBCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM37CRH CIMENT (ROMANIA)SM0191D1SC CRH CIMENT (ROMÂNIA) TÂRGU JIULAFARHCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0191 D2SC SIMCOR VAR TÂRGU JIUSM0191D2SC SIMCOR VAR TÂRGU JIUSIMCRVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0191 D4SC MACOFIL TÂRGU JIUSM0191D4SC MACOFIL TÂRGU JIUMACOFLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0195 D0SC PIROUX ROMANIA TARGU JIUSM0195D0SC PIROUX ROMANIA TARGU JIUROSTMOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM35COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIASM0207D6CET IȘALNIȚACXENCRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0209 D1SC FORD-COMBINATSM0209D1SC FORD-COMBINATFORDCRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM39HOLCIM (ROMANIA)SM0213D1SC HOLCIM CÂMPULUNGHOLCCLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM31CARMEUSE HOLDINGSM0213D2SC CARMEUSE HOLDING CÂMPULUNGCARMFICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0222 D0UM BĂBANASM0222D0UM BĂBANAUMBABNCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0226D2OTEȘTI (CUNGREA)PETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0228 D2SC SMR BALȘSM0228D2SC SMR BALȘSMRBLSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM36CONPETSM0235D0SC COMPET ORLEȘTICOMPORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0243D0OPORELUPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM38DONAU CHEMSM0245D1SC DONAUCHEM TN. MAG.DONAUCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM38DONAU CHEMSM0245D5SC DONAUCHEM TN. MAG.CETDONAUCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM34COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARASM0269D1CET PAROȘENIELCDEVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0276 D2SC 3 FAN CONSTRUCT SÂNTIMBRUSM0276D2SC 3 FAN CONSTRUCT SÂNTIMBRU3FANCTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0290 D0SC LAZĂR PROSPER SERVCOM ORĂȘTIESM0290D0SC LAZĂR PROSPER SERVCOM ORĂȘTIEPRDOILCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0298 D0SC MACON BARCEASM0298D0SC MACON BARCEAMACONBCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0306 D1SC MITTAL STEEL HUNEDOARASM0306D1SC MITTAL STEEL HUNEDOARAMITTHDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0307 D0SC TLSIT BISTRIȚA NTSM0307D0SC TLSIT BISTRIȚA NTTLSITBCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM34COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARASM0309D1CET MINTIA (ELECTROCENTRALE DEVA)ELCDEVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0314 D1SC REFRACERAM BARUSM0314D1SC REFRACERAM BARUREFRABCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0328 D2SC MONDIAL LUGOJSM0328D2SC MONDIAL LUGOJMONDLJCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0329 D0SC MOARA MARIA CHIZĂTĂUSM0329D0SC MOARA MARIA CHIZĂTĂUMORMCHCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0337 D0SC INCONTRO I TIMIȘOARASM0337D0SC INCONTRO I TIMIȘOARAINCONICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0340 D0SC AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA VSM0340D0SC AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA VAERITMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0342 D0SC IMP ROMÂNIA INDUSTRIAL CO TIMIȘOARA VIISM0342D0SC IMP ROMÂNIA INDUSTRIAL CO TIMIȘOARA VIIIMPRTMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0343 D0SC MONLANDY'S TIMIȘOARASM0343D0SC MONLANDY'S TIMIȘOARAMOONLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0360 D2CET ARAD LIGNIT IIISM0360D2CET ARAD LIGNIT IIICETARLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0372 D0SC NUTRIENTUL PALOTASM0372D0SC NUTRIENTUL PALOTANUTRIECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0381 D0SC OȚELURI SCULE CRISTURU SECUIESCSM0381D0SC OȚELURI SCULE CRISTURU SECUIESCOSSACRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0385 D0SC PEM TURIST POIANA SĂRATĂSM0385D0SC PEM TURIST POIANA SĂRATĂCARMUNCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM42PA CO INTERNATIONALSM0387D0SC PA CO INTERNAȚIONAL OITUZPACOTZCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0390 D0SC LENGYEL ARCUȘSM0390D0SC LENGYEL ARCUȘLENARCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0398 D0SC PROD DARAGUȘ TURIA - BALVANYOSSM0398D0SC PROD DARAGUȘ TURIA - BALVANYOSCETBLVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0399 D0SC IMPERIAL TURIASM0399D0SC IMPERIAL TURIAIMPERTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM36CONPETSM0402D0SC CONPET RAMPA IMENICOMPORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0406 D0SC ROMPIL TARGU SECUIESCSM0406D0SC ROMPIL TARGU SECUIESCROMPILCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0413 D0FUNDAȚIA TABOR LUETASM0413D0FUNDAȚIA TABOR LUETASTATCVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0415 D2SC HEINEKEN M. CIUCSM0415D2SC HEINEKEN M. CIUCHEINEKCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0416 D0UM MIERCUREA CIUCSM0416D0UM MIERCUREA CIUCUMCIUCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0427 D0MĂNĂSTIREA MĂGURA OCNEISM0427D0MĂNĂSTIREA MĂGURA OCNEIMANMGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0429 D0SC EDILUL CÂMPULUNGSM0429D0SC EDILUL CÂMPULUNGEDILULCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0447 D0SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂUSM0447D0SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL BACĂUAGRIBCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0448 D3SC YARNEA (FIBREX) SĂVINEȘTISM0448D3SC YARNEA (FIBREX) SĂVINEȘTIYARNEACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0450 D1SC KOBER SĂVINEȘTISM0450D1SC KOBER SĂVINEȘTIKOBERSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0450 D2SC RIFIL SĂVINEȘTISM0450D2SC RIFIL SĂVINEȘTIRIFILSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0456 D0SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANISM0456D0SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANISANBISCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0457 D0SC UNOPAN VADURISM0457D0SC UNOPAN VADURIUNOPANCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0461 D0SC KOBER VADURISM0461D0SC KOBER VADURIKOBERVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0463 D1SC MIROFOR TÂRGU NEAMȚSM0463D1SC MIROFOR TÂRGU NEAMȚMIROFRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0465 D1SC ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMANSM0465D1SC ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMANMITTROCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0465 D2SC ELEROM ROMANSM0465D2SC ELEROM ROMANELEROMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0466 D0SC SUINPROD ROMANSM0466D0SC SUINPROD ROMANSPDROMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0470 D1SC MATINAL PROD COM TUPILAȚISM0470D1SC MATINAL PROD COM TUPILAȚIHANANCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM45SCDA SECUIENISM0472D0SC SCAZ SECUIENI ISCAZSICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0474 D1SC ROMPAK PAȘCANISM0474D1SC ROMPAK PAȘCANIROMPAKCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0480 D1SC ANTIBIOTICE IAȘISM0480D1SC ANTIBIOTICE IAȘIANTIBICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM45SCDA SECUIENISM0481D0SC SCAZ SECUIENI IISCAZSICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0494 D2SC MODERN CALOR BOTOȘANISM0494D2SC MODERN CALOR BOTOȘANITRMBOTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0503 D0SC AGROTURISM KM 256 RĂCĂCIUNISM0503D0SC AGROTURISM KM 256 RĂCĂCIUNIAGR256CD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0510 D0SC ANB-STOKKER LOGISTICS ORADEASM0510D0SC ANB-STOKKER LOGISTICS ORADEAROMTRSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0511 D1SC SOMACO HOLDING PL DOAGASM0511D1SC SOMACO HOLDING PL DOAGASMCPRECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM0519D0INDEPENDENȚA - PETROMPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0520 D0SC SORGSIR LIEȘTISM0520D0SC SORGSIR LIEȘTIZAHLIECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM30ARCELOR MITTAL GALATISM0525D1SC ARCELOR MITTAL GALAȚIMITTGLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0525 D2CET GALAȚISM0525D2CET GALAȚIELCGALCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM30ARCELOR MITTAL GALATISM0525D3SC ARCELOR MITTAL FURNALE GALAȚIMITTGLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0580 D0SC BENTONITA MEDIEȘU AURITSM0580D0SC BENTONITA MEDIEȘU AURITBENTONCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0587 D0SC CONTITECH AUTOMOTIVE CAREISM0587D0SC CONTITECH AUTOMOTIVE CAREICONTITCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0588 D0SC RUBIN KING CAREISM0588D0SC RUBIN KING CAREIRUBINKCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0591 D0SC KLARA PROD COM CAREI IVSM0591D0SC KLARA PROD COM CAREI IVKLARAPCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM39HOLCIM (ROMANIA)SM0616D0SC HOLCIM TURDAHOLCCLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0632 D0STAȚIUNEA DE CERC. DEZV. AGRICOLĂ TURDASM0632D0STAȚIUNEA DE CERC. DEZV. AGRICOLĂ TURDASCAZCMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM49AZOMURESSM0676D1SC AZOMUREȘ TG. MUREȘAZOMURCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM49AZOMURESSM0676D2CET AZOMUREȘAZOMURCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0724 D0SC ICOS OCNA SIBIUSM0724D0SC ICOS OCNA SIBIUICOSOSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0725 D0SC HULTA FORS UMI UNIVERSAL SIBIUSM0725D0SC HULTA FORS UMI UNIVERSAL SIBIUHULUMICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0728 D0SC GERMANO TRANS ȘELIMBĂRSM0728D0SC GERMANO TRANS ȘELIMBĂRGERMANCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0733 D1SC ROMANOFIR TĂLMACIUSM0733D1SC ROMANOFIR TĂLMACIUROMFIRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0760 D0SC PRODIAL CISNĂDIESM0760D0SC PRODIAL CISNĂDIEPRDIALCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0762 D0SC TRANSILVANIA AUTOMOBILE ȘELIMBĂRSM0762D0SC TRANSILVANIA AUTOMOBILE ȘELIMBĂRTRSLVACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0785 D0UM CINCUSM0785D0UM CINCUUMCINCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0802 D2SC FABRICA DE STICLĂ AVRIGSM0802D2SC FABRICA DE STICLĂ AVRIGSTCLAVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0804 D0SC PREMIUM PORC SIBIU- AVRIGSM0804D0SC PREMIUM PORC SIBIU- AVRIGVENTAVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0806 D0SC FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘSM0806D0SC FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘUPSFAGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0817 D1SC VIROMET VICTORIASM0817D1SC VIROMET VICTORIAVIROMTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0822 D2SC MAXAM VICTORIASM0822D2SC MAXAM VICTORIASPARMXCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0856 D0SC EXCONAL BOTORCASM0856D0SC EXCONAL BOTORCAEXCONLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0862 D2SC SOMETRA COPȘA MICĂSM0862D2SC SOMETRA COPȘA MICĂSOMETCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0862 D5SC TRANS ASFALT COPȘA MICĂSM0862D5SC TRANS ASFALT COPȘA MICĂTRANSCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0867 D1SC SCHAEFFLER BRAȘOVSM0867D1SC SCHAEFFLER BRAȘOVINASCHCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0873 D0CET CUCI (LUDUȘ)SM0873D0CET CUCI (LUDUȘ)RGZSPECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM39HOLCIM (ROMANIA)SM0874D0SC COMPLEX HOLCIM CÂMPULUNG SEDIUHOLCCLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0887 D0SC TRAKIA AUTO ȘELIMBĂRSM0887D0SC TRAKIA AUTO ȘELIMBĂRTRAKIACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0888 D0SC INTERCAR ȘELIMBĂRSM0888D0SC INTERCAR ȘELIMBĂRINTCARCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0895 D0SC AGRO IMOBILIARE TIMIȘOARASM0895D0SC AGRO IMOBILIARE TIMIȘOARAINCOIICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0901 D0SC AGROTURISM ORBENISM0901D0SC AGROTURISM ORBENIAGRORBCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0905 D0SC PUROLITE VICTORIASM0905D0SC PUROLITE VICTORIAPUROLTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM42PA CO INTERNATIONALSM0909D0SC PA CO INTERNAȚIONAL OITUZ LOCUINȚĂPACOTZCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0919 D2SC ALUM TULCEASM0919D2SC ALUM TULCEAALUMTLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0926 D0SC RAGESOR MOTEL TRIFEȘTISM0926D0SC RAGESOR MOTEL TRIFEȘTIRAGESRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM44WIENERBERGERSM0932D0SC WIENERBERGER GURA OCNIȚEIWIENGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0933 D0SC CONSULTING MANAGEMENT AP MIERCUREA CIUCSM0933D0SC CONSULTING MANAGEMENT AP MIERCUREA CIUCGABYSPCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0937 D1SC PERLA HARGHITEI SÂNCRĂIENISM0937D1SC PERLA HARGHITEI SÂNCRĂIENIPERLHGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0940 D0SC EUROVIA BRAGADIRUSM0940D0SC EUROVIA BRAGADIRUEUROVICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0944 D0SC ANTREPRIZĂ DE LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI TÂRGU NEAMȚSM0944D0SC ANTREPRIZĂ DE LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI TÂRGU NEAMȚANDPTNCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0947 D1SC ALRO SLATINASM0947D1SC ALRO SLATINAALROSLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0978 D0SC RULMENȚI BÂRLADSM0978D0SC RULMENȚI BÂRLADRULMNTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0979 D0SC GECSAT TÂRNĂVENISM0979D0SC GECSAT TÂRNĂVENIGECSATCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0990 D0SC PRODPROSPER PIATRA NEAMȚSM0990D0SC PRODPROSPER PIATRA NEAMȚPRDPRSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM44WIENERBERGERSM0991D1SC WIENERBERGER SIBIUWIENGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM44WIENERBERGERSM0991D2SC WIENERBERGER II SIBIUWIENGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0996 D0SC SAINT GOBAIN CĂLĂRAȘISM0996D0SC SAINT GOBAIN CĂLĂRAȘISNTGOBCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM0999 D0SC GORDON PROD BULGĂRENISM0999D0SC GORDON PROD BULGĂRENIGORDONCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1001 D0SC SICERAM SIGHIȘOARASM1001D0SC SICERAM SIGHIȘOARASICERMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1007 D0SC PANALIM CISNĂDIESM1007D0SC PANALIM CISNĂDIEPANALMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1015 D0SC DRUMSERV ERNEISM1015D0SC DRUMSERV ERNEIDRUMSVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1016 D0SC EUROCĂRĂMIDA BIHARIASM1016D0SC EUROCĂRĂMIDA BIHARIAEURCARCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1018 D0SC VRANCART ADJUDSM1018D0SC VRANCART ADJUDVRNCRTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1022 D0SC ISOVOLTA SEDIU BUCUREȘTISM1022D0SC ISOVOLTA SEDIU BUCUREȘTIISOVOLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1031 D0SC EGGER RĂDĂUȚISM1031D0SC EGGER RĂDĂUȚIEGGERRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1034 D0SC KRONOSPAN STUPINI BRAȘOVSM1034D0SC KRONOSPAN STUPINI BRAȘOVKRONOSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1046 D0CASA MOGA HULA BLĂJELSM1046D0CASA MOGA HULA BLĂJELCASAMOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1048 D0MĂNĂSTIREA FĂGETSM1048D0MĂNĂSTIREA FĂGETMANFAGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1055 D0SC AMBRO SUCEAVASM1055D0SC AMBRO SUCEAVAAMBRSVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1060 D0SC CESIRO SIGHIȘOARASM1060D0SC CESIRO SIGHIȘOARACESIROCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1061 D0SC MÂNZAT PROD POPLACASM1061D0SC MÂNZAT PROD POPLACAMANZATCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1063 D0SC TEHNOSTRADE UMB ADJUDSM1063D0SC TEHNOSTRADE UMB ADJUDTEHNSTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1073 D0SC MONSANTO SINEȘTISM1073D0SC MONSANTO SINEȘTIMONSANCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1074 D0SC PETROCART PIATRA NEAMȚSM1074D0SC PETROCART PIATRA NEAMȚPECARTCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM33CHIMCOMPLEXSM1077D1SC CHIMCOMPLEX BORZEȘTI ICHCBORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM33CHIMCOMPLEXSM1077D2SC CHIMCOMPLEX BORZEȘTI IICHCBORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1079 D0SC BRAIPIG LACU SĂRATSM1079D0SC BRAIPIG LACU SĂRATMREXLSCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1082 D0SC FIERCTC SIEBEL GALAȚISM1082D0SC FIERCTC SIEBEL GALAȚIFIERGLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM36CONPETSM1090D0SC CONPET BĂRĂGANUCOMPORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1091 D0SC INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZIISM1091D0SC INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZIIMECHELCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1093 D0SC SAINT GOBAIN RIGIPS TURDASM1093D0SC SAINT GOBAIN RIGIPS TURDASNTRIGCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1094 D0SC COMPREST OVIDIUSM1094D0SC COMPREST OVIDIUCOMPRECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM43SILCOTUBSM1096D0SC SILCOTUB CĂLĂRAȘISILCOZLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1098 D0SC LEMARCO CRISTAL URZICENISM1098D0SC LEMARCO CRISTAL URZICENILEMARCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1101 D0SC IPEC ALBA IULIASM1101D0SC IPEC ALBA IULIAIPECABCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM44WIENERBERGERSM1105D0SC WIENERBERGER BOLDUȚWIENGOCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1106 D0SC OMEGA PRODCOM TÂRNĂVENISM1106D0SC OMEGA PRODCOM TÂRNĂVENIOMEGATCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1115 D0SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANASM1115D0SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANAHAISANCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1120 D0SC DACIA MIOVENISM1120D0SC DACIA MIOVENIDACIAMCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1121 D0SC DONALAM CĂLĂRAȘISM1121D0SC DONALAM CĂLĂRAȘIDONALACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1125 D0SC SPEDITION UMB CRISTEȘTISM1125D0SC SPEDITION UMB CRISTEȘTIUMBCRICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1134 D0SC TEREOS ROMÂNIA LUDUȘSM1134D0SC TEREOS ROMÂNIA LUDUȘZAHARLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1144 D0SC METALICPLAS IMPEX DEJSM1144D0SC METALICPLAS IMPEX DEJMETALICD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM46SAGEMSM1150D0SC SAGEM ROȘIEȘTISAGEMRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM35COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIASM1158D0CET CRAIOVA IICXENCRCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1163 D0SC SAM MILLS BOTIZSM1163D0SC SAM MILLS BOTIZSAMMILCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1167 D0SC RUSTRANS BLĂGEȘTISM1167D0SC RUSTRANS BLĂGEȘTIRUSTRACD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1171 D0COGENERARE ORADEASM1171D0COGENERARE ORADEATERMORCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1175 D0SC ARC PARC INDUSTRIAL DEJSM1175D0SC ARC PARC INDUSTRIAL DEJARCPARCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM47VANBETSM1177D0SC VANBET REBRICEAVANBETCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM40MICHELIN ROMANIASM1216D0SC MICHELIN ZALĂUMICHELCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1225 D0SC OPREA EDIL CONSTRUCT CHITILASM1225D0SC OPREA EDIL CONSTRUCT CHITILAOPREAECD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM43SILCOTUBSM1235D0SC SILCOTUB ZALĂUSILCOZLCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM41OMV PETROMSM1248D0CECC BRAZIPETRLDCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1251 D0DS SMITH PAPER ZARNESTISM1251D0DS SMITH PAPER ZARNESTIECOPAPCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1254 D0CET GOVORASM1254D0CET GOVORACETGOVCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTSM1256 D0SC FNC SAFIR CHIȚCANISM1256D0SC FNC SAFIR CHIȚCANISAFIRCCD2
  SM-CF001Clienți finali racordați direct la SNTVSM35COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIASM1260D0CET CHISCANICXENCRCD2
  SM- SD001Sisteme de distribuțieSM0238 D0SC PETROTEL LUKOIL TELEAJENSM0238D0SC PETROTEL LUKOIL TELEAJENPETLUKOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0001D0ROMANEȘTIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0002D0PĂUCEAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0003D0BIERTANEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0004D0RORAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0006D0ZAGĂREGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0007D0SENEREUȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0008D0VENCHIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0009D0COMIȘANIPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0013D0ORLEȘTIPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0014D0RETIȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0015D0RUJAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0017D0ȘONA BVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0019D0ȘERCAIADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0020D0MÂNDRA BVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0021D0VADDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0022D0PERȘANIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0023D0GRIDDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0024D0VENEȚIADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0025D0COMANADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0026D2HOGHIZDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0027D0COCIUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0028D0RUPEADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0029D0HOMORODDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0030D0BUNEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0031D0FIȘERDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0032D0OHABADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0033D0COADA IZVORULUIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0035D0PASĂREADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0037D0SUCUTARDEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0038D0DUMBRĂVIȚA BVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0039D0CODLEADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0041D0HĂLCHIUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0042D2BOD MENAJDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0043D0CÂȚCĂUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0044D0BODDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0045D1GHIMBAVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM06CPL CONCORDIASM0046D0CĂTINACPLCNCOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0048D0HĂRMANDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0049D0PREJMERDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0050D2SÂNPETRUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0051D0CISNĂDIOARAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0054D0POIANA BRAȘOVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0055D0CRISTIAN BVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0056D0VULCANDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0057D0BRANDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0058D0TOHANU NOUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0059D0TOHAN ZĂRNEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0061D0CABANA CHEIA RÂȘNOVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0062D0RÂȘNOVDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM13GAZ NORD ESTSM0063D0COTNARIGAZNEHOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0064D0PÂRÂUL RECEDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0065D0SANATORIU PREDEALDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0066D0PREDEALDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0067D0AZUGADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0069D0BUȘTENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0071D0SINAIADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0073D0SC COTA 1000 MOROIENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0074D0MOROIENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0075D0SANATORIU MOROIENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0076D0RUNCUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0080D0MĂRTINEȘTIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0081D0POSADADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0082D0ROȘIORII DE VEDEPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0084D1COMARNICDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0085D1BREAZA PHDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0086D0TITEȘTIPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0088D0CORNUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0089D0POIANA CÂMPINADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0090D1CÂMPINADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0090D2CÂMPINA INDUSTRIEDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0092D0BĂNEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0094D0FLOREȘTI - BĂICOIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0096D0PROVIȚA DE JOSDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0097D1FILIPEȘTII DE TÂRG (NEDELEA)DISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0097D2FILIPEȘTII DE TĂRG INDUSTRIEDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0097D3MIJADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0097D5FILIPEȘTII DE TÂRG (BRĂTĂȘANCA)DISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0098D0DRAGOMIREȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0099D0LUNGULEȚUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0100D0BRAZI CASNICIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0101D0HAMBAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0102D1MORENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0102D2MORENI-GHIRDOVENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0104D0ADÂNCADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0106D0SC TRANSAGROSERV BUDADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0107D0BUDADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0108D0SC IMI PLOPENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0112D0TĂRTĂȘEȘTIPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0114D1PLEAȘA INDUSTRIEDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0114D3PLEAȘADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0114D4SC ARPACOR PLEAȘADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0116D0ORTIȘOARAGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0117D0BELINȚEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0118D2VALEA TELEAJENULUI BOLDEȘTI-SCĂIENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0120D0ARICEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0121D0STOIENEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0122D0CRÂNGUL LUI BOTDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0124D0STREJNICDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieSM0127 D0OTOPENISM0127D0OTOPENIOTTOGZOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0135D0HUREZANIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0136D1VALEA CĂLUGĂREASCĂDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0137D0VLĂDENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0138D0MĂNEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0139D0COCORĂȘTII COLȚPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0140D0STÂNCEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0141D0FINTADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0142D0CORNEȘTI DBDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0145D0RĂCARIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0146D0TITUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0148D0CORBEANCADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0152D0VIDRADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0153D0GLINADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0154D0SC LINDE GAZ BUCUREȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0160D0PANTELIMONPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0162D0CERNICADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0167D0HENKEL HERAN BUCUREȘTIPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0168D1CARTIER PIPERAPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0170D0COMPLEX CARREFOUR CHIAJNADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0172D1SLOBOZIADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0173D0ROVINARIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0174D0FNC DRAJNADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0177D0CĂLĂRAȘIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0179D0BUZĂUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0181D0GHERGHEASADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0182D0SC AGROPERILAND URLEASCADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0183D0SILIȘTEADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0184D1OPRIȘENEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0187D0RUGIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0188D0ALEXENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0189D0PÂRVULEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0190D0BUMBEȘTI JIUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0192D0BROȘTENI AGDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM19MEGACONSTRUCTSM0198D0BALOTEȘTIMEGCSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0200D0TURCINEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0202D0VÂRȚDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0204D0FILIAȘIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0205D0ZĂTRENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0211D0CIOROGÂRLADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0212D0POIANA MĂRULUIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0213D3SC STAR MULTITRADE PRAVĂȚDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0216D0CÂMPULUNG MUSCELDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0217D0CURTEA DE ARGEȘDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0218D0SPITALUL DE PNF SF ANDREI VALEA IAȘULUIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0219D0VAȚADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0220D0COLIBAȘIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0223D0PRUNDENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0224D0BĂBENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0225D0GOVORA (RÂURENI)DISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0226D1CUNGREADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM23PROGAZ P DSM0227D0BREBUPROGAZOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0228D1BALȘDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0229D0VOIVODENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0230D0VIȘTEA DE SUSDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0231D0CERNEȘTIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0232D0BĂLCEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0233D0IANCU JIANUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0234D1DRĂGĂȘANI IDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0236D0DRĂGĂȘANI IIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0237D0COCORĂȘTI OTDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0239D0DOBADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0240D0PLEȘOIUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0241D0SCORNICEȘTIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0242D0POTCOAVADISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0244D0DRĂGĂNEȘTI OLTDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM28WIROM GASSM0245D4TURNU MĂGURELEWIROMBOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0248D0FILIPEȘTII DE PĂDURE (DIȚEȘTI)DISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0249D1CLINCENIDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0249D2CORNETUPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM24PREMIER ENERGYSM0249D3CLINCENI AEROPORTPTRMDGOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0250D1SC GOOD WORK BRAGADIRUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM08DISTRIGAZ SUD RETELESM0250D2BRAGADIRUDISTSROSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0269D2PAROȘENIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0270D0BLAJ IIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0274D0MIHALȚEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM06CPL CONCORDIASM0275D0GALDA DE JOS TEIUȘCPLCNCOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0276D1SÂNTIMBRUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0277D0DUMITRAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0280D0CIUGUDEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0281D0TELEAC ABEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0282D0SĂLIȘTEAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0283D0ȘIBOTEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0284D0VINȚU DE JOSEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0286D0ȘARDEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0287D0ZLATNAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0288D1SEBEȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0288D2PETREȘTI ABEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM06CPL CONCORDIASM0289D0CĂMĂRAȘUCPLCNCOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0291D0CUGIREGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0293D0ROMOȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0294D0DUMBRĂVIȚA TMEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0297D0SIMERIAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0300D0ORADEA IGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0301D0SPINIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0303D0TOTIAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0304D0BĂCIAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0305D0DEVAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0306D2PEȘTIȘU MAREEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0308D0HUNEDOARA IIEGDTG MOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0309D2MINTIAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0310D0VEȚELEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0311D1CĂLANEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0313D0HAȚEGEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0314D0BARUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0315D0OȚELU ROȘUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0316D0MARGAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0317D0OBREJAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0318D0ZĂVOIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0319D0CARANSEBEȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0320D0BOCȘAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0321D0REȘIȚAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0323D0NĂDRAGEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0324D0SĂLACEAGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0325D0GLIMBOCAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0327D0LUGOJEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM26TIMGAZSM0330D0BUZIAȘTIMGZBOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0331D0IZVINGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0332D0RECAȘGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0333D0REMETEA MAREGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0335D0PECIU NOUGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0339D0TIMIȘOARA IV AEROPORTUL MILITAR+DIVERȘIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0344D0GHIRODAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0345D0CHIȘODAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0346D0GIARMATA-VIIEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0347D0GIARMATAGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0348D0FÂNTÂNELE AREGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0350D0VLADIMIRESCUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0351D0CURTICIGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0352D0SÂNTANA AREGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0354D0NĂDABGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0355D0ZIMANDU NOUGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0359D0AVRAM IANCUEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM15GAZ VESTSM0360D1ȘOFRONEAGAZVSTOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0362D0SÂNLEANI-LIVADĂEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0363D0SÂNTIONEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0364D0SĂLARDEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0365D0BIHARIAEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieVSM10DELGAZ GRIDSM0368D0BORȘEGDTGMOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuțieSM0371 D0SALONTASM0371D0SALONTASALGAZOSD5
  SM- SD001Sisteme de distribuție