HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 6 august 2007  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 510 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 20 noiembrie 2018, modificările aduse tarifelor pentru acordarea și menținerea licențelor, prevăzute în anexa nr. 8 din Regulamentul aprobat prin prezentul ordin, se aplică începând cu data de 1 decembrie 2018.
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 504 din 22 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 24 octombrie 2019, modificările aduse tarifelor pentru acordarea și menținerea licențelor, prevăzute în anexa nr. 8 din Regulamentul aprobat prin prezentul ordin se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării ordinului modificator în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 11 iulie 2007.Nr. 745.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice