ORDIN nr. 562 din 26 februarie 2019privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 8 martie 2019    Având în vedere:– Referatul Direcției transport feroviar din Ministerul Transporturilor nr. 2.524/215/AP din data de 22.01.2019;– Hotărârea Consiliului de administrație al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A. nr. 2 din data de 22.01.2019,ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă încheierea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru-Răzvan Cuc
    București, 26 februarie 2019.Nr. 562.  +  ANEXĂCONTRACT DE SERVICII PUBLICEîncheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.pentru anul 2019