ANEXE din 18 octombrie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 bis din 10 noiembrie 2006  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 18 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 915 din 10 noiembrie 2006.
   +  Anexa nr. 1
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul Turda, strada Agriculturii, nr. 27, județul Cluj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Turda, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Turda se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvolta re Agricolă Turda.
   +  Anexa nr. 2
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.
   +  Anexa nr. 3
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în comuna Secuieni, județul Neamț, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 5
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian.
   +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 13-06-2018, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )  +  Anexa nr. 7
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Craiova, Șoseaua Bălcești, nr. 54, județul Dolj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.
   +  Anexa nr. 8
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, județul Brăila, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila.4. Personalul Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila.
   +  Anexa nr. 9
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 15, județul Suceava, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.
   +  Anexa nr. 10
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, județul Satu Mare, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și fuzionarea cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 11
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 5, județul Bihor, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.
   +  Anexa nr. 12
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Perișoru, județul Călărași, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 13 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Tulcea, Șoseaua Agighiol, km. 8, județul Tulcea, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 13 a fost modificat de Punctul 13, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.3.1. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea se preia de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.  +  Anexa nr. 14 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în strada Ady Endre nr. 55, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 14 a fost modificat de Punctul 14, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.  +  Anexa nr. 15Abrogată. (la 18-05-2018, Anexa nr. 15 a fost abrogată de Articolul 17 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018 )  +  Anexa nr. 1.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda,
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1017228.29.06Magazie pentru produse agricole Zidărie din cărămidă, S=592 mp Uscător știuleți Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27195413.387HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017268.29.06Saivan pentru oi Stâlpi din beton,pereți din cărămidă capacitate 1090 capete Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271987218.734HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017298.29.06Adăpost pentru porcine Pereți din cărămidă, fundație beton, S=666mp, pentru tineret porcin Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271958371HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017308.29.06Maternitate scroafe Pereți din cărămidă, S=403 mp Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271963193HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017328.29.06Magazie pentru produse agricole Trei nivele,pereți din cărămidă Pavilion administrativ Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271905179HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017368.29.06Hală de stoarcere a strugurilor Construcție din cărămidăfundație din beton, acoperiș cu plăci de azbociment Vie Iordovanu Mic Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271965125HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017388.29.06Magazie pentru produse agricole Zidărie din cărămidă, S=626 mp Uscător știuleți Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27196060.793HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017458.29.06Construcție centrală termică Cu un nivel suprafața de 85,55 mp Pavilion central Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271975115.834Pvr 4804/ nov. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017468.29.06Construcție uscător știuleți porumb Cărămidă, acoperit cu planșeu de beton, supr. 200 mpAtelier mecanic Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271964943HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017648.29.06Magazie pentru cereale Capacitate 3000 to cu rampa de încărcare Grajduri F3 zootehnicăȚara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271975643.409Pvr 3830/ nov. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017698.29.06Stație de uscare, condiționare a semințelorBeton armat, șarpantă, profile mecanice Grajduri F3 zootehnicăȚara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.2719752.069.133Pvr 340/ feb. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1018088.29.06Clădire pentru laborator cercetare Două nivele,S=627 mp Liceul Agricol Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271905315HCM 2731/1956,HG 509/1993 În administrare Imobil
  1018128.29.06Adăpost pentru porcine Pereți din cărămidă, fundație beton, supr.272 mp Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271963251HCM 2731/1956,HG 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 3.123.667
  2. Bunurile proprietate privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.1. Construcții 3.045.979 În proprietate
  2.2. Echipamente tehnologice 1.088.586 În proprietate
  3.3. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 106.418 În proprietate
  4.4. Mijloace de transport 87.176 În proprietate
  5.5. Animale și plantații 121.300 În proprietate
  6.6. Mobilier, aparatură de birotică și alte active corporale 28.341 În proprietate
  TOTAL 4.477.800
   +  Anexa nr. 2.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole
  Lovrin, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz, pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1171398.29.06Magazie cercetare hala 1 Magazie depozitat semințe cu două nivele Livada de pruni și pădure Lovrin - Timiș 196464.013PVR4/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171458.29.06Sediu fermă producere semințe casa 775 Construcție cu 8 camere și pivniță N-drum, S-parc, E-livada, V-strada Lovrin - Timiș 192315.022leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171478.29.06Grajd 100 cai Construcții cu 2 încăperi și curte incinta fermei Lovrin - Timiș 19361.010leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171498.29.06Magazie îngrășăminte Spațiu depozitat îngrășăminteincinta fermei Lovrin - Timiș 19398.720Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171518.29.06Clădire atelier Atelier mecanic și parc de mașini agricole Cimitirul catolic, teren arabil Lovrin - Timiș 19349.822Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171558.29.06Grajd vaci nr. 1 Grajd bovinecu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196677.511PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171578.29.06Grajd vaci nr. 2 Grajd bovine cu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196493.526PVR3/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171638.29.06Grajd vaci nr. 3 Grajd bovine cu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196367.187PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171648.29.06Uscător porumb știuleți Uscător porumb știuleți cu combustibil lichid N-arabil, S-platformă E-stație V-atelier Lovrin - Timiș 1978125.327PVR5/ 11.1978 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171718.29.06Magazie cereale 50 vag. nr. 1 Magazie cereale compartimentată Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 195221.476PVR2/ 11.1952 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171768.29.06Cabina Grup ElectrogenConstrucție din cărămidăIncinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198310.363PVR3/ 12.1983 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171788.29.06Filtru sanitar fermă bovine Filtru sanitar Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 197321.022PVR4/ 11.1973 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171868.29.06Lăptărie Construcție cărămidă cu două încăperi Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 19877.220PVR2/ 12.1987 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171878.29.06Vilă birouri și lab. Construcție birouri și lab. zootehnic Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 191525.011Leg. 187/ 1945 dosar 1609/1986 În administrare Imobil
  1171918.29.06Micro FNC Stație preparat nutrețuri combinate Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198777.622PVR5/ 12/1987 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171958.29.06Laborator mecanic Cărămidă, 34 mp NS-arabil, SUCS V-fermă zootehnicăLovrin - Timiș 196376.104PVR4/ 11/1963 PVR3/ 12/1970 În administrare Imobil
  1172028.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casa, S-str. Princ. E-casa, V-bloc Lovrin - Timiș 196822.282PVR27/ 09/1968 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172068.29.06Cantina casa nr. 165 2 Săli mese, magazie, bucătărie, terasă etc. N-str. Nisip S,E-parc, V-str. scurt Lovrin - Timiș 19153.042D 45/1945 D 266/1948D 2079 În administrare Imobil
  1172078.29.06Pavilion adm. și lab. cercetare Castel cu parc și anexe N-str. Nisip, S-str. Prin., E-bl.1, V-str. scurtă Lovrin - Timiș 1880145.205D 223/1974dec, 7528/1986 În administrare Imobil
  1172098.29.06Stație condiționat semințe cumagazie pt semințe Stație cond. semințe cereale și pl. tehnice de 8000t cap. an N-arabil, S-plat. beton, E-arabil, V-atelier Lovrin - Timiș 19701.225.972PV2/ 12/1970 PV7/ 12/1977 În administrare Imobil
  1172138.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casa, S-str. Princ. E-bloc, V-str. mică Lovrin - Timiș 196822.283PVR26/ 09/1968 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172178.29.06Castel de apă cu puț forat Castel de apă de 50 m cu puț forat în 1995 Situat în parcul CasteluluiLovrin - Timiș 191011.493D 223/1974D 7528/ 1986 În administrare Imobil
  1172208.29.06Magazie ambalaje Magazie depozitat ambalaje împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin Lovrin - Timiș 19725.674PVR4/ 08/1972 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172238.29.06Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin Lovrin - Timiș 197317.224PVR7/ 11/1971 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172298.29.06Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărțită încompartimente N-mag. îngr. S-drum, E-fânar, V-magazie Lovrin - Timiș 199022.388PVR11/ 09/1990 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172308.29.06Magazie cercetare,hala nr. 2Magazie depozitat semințe 1 nivel mărginită livadă pruni și pădure Lovrin - Timiș 196534.744PVR7/ 07/1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172338.29.06Adăpost meteo Adăpost meteo cu împrejm. CF Lovrin - Timiș 19762.145PVR3/ 07/1976 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172358.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casă, S-str.Princ.E-casă, V-parc Lovrin - Timiș 196522.152PVR43/ 12/1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  Total 2.235.560
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.1. Construcții 1.770.388 În administrare
  Total 1.770.388
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 4.202.744 În proprietate
  2.3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 30.750 În proprietate
  Total 4.242.484
   +  Anexa nr. 3.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 3.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 4.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 4.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 5.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate
  Dobrogea, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1163208.29.06Șopron Șopron mașini 550 mp BCA Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19685.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163228.29.06Clădire adminis- trativă Cărămidă, 220 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193944.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163248.29.06Sala festivi- tăți Biblioteca, 230 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163268.29.06Remiza H.A. 90 mp, Cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19554.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163298.29.06Clădire adminis- trativ 150 mp, Cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163318.29.06Gheretă portar S=30 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 1952500Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163338.29.06Magazie cereale S=220 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19553.661Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163348.29.06Clădire adminis- trativă Cărămidă, 130 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163368.29.06Garaj Garaj mașini400 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 195512.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163388.29.06Magazie cereale S=430 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19556.859Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163398.29.06Clădire Clădire administra- tiva, 310 mpIncinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 195618.311Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163418.29.06Remiza BT 70 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19655.145Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163458.29.06Baie muncitori Cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19737.470Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163468.29.06Șopron semințe 1330 mp, prefabr. beton Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 199393.099PV/nov., 1992, 509/1993 În administrare Imobil
  1163498.29.06Magazie 860 mp BCA Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 199566.841PV/nov., 1996, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1163528.29.06Clădire locuințe Clădire locuințe, 160 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163578.29.06Dormitor comun Dormitor, 459 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 195419.828Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163718.29.06Magazie + stație Cărămidă, stație cond.+magazie, 3000 to Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 1978866.577PV2426/ iunie 1978HG 509/1993 În administrare Imobil
  1163778.29.06Clădire locuințe Clădire locuințe, 260 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193815.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163828.29.06Clădire locuințe Clădire locuințe, 180 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163868.29.06Șopron Șopron, 600 mp BCA Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19685.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163898.29.06Sediu brig. Tract. 75 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19656.034Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1163938.29.06Cantina 290 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193820.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164008.29.06Grajd cai 650 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19708.673Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164018.29.06Dormitor comun Dormitor, 390 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19758.081PV/nov., 1992, 509/1993 În administrare Imobil
  1164058.29.06Clădire locuințe 170 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000PV/nov., 1996, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1164088.29.06Șopron 600 mp, BCA Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19685.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164128.29.06Magazie piese 125 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 19541.831Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164188.29.06Atelier mecanic de intre- tinere și reparații utilaje agricole 524 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 195510.145PV2426/ iunie 1978HG 509/1993 În administrare Imobil
  1164218.29.06Clădire locuințe 140 mp Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 193920.000Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164268.29.06Grajd vaci 670 mp, platf. BetonIncinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 1989184.656Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  1164338.29.06Clădire Clădire laborator, 360 mp, cărămidă Incinta S.C.D.A. Țara:RomâniaJudețul Constanța; Com. Valu lui Traian 195631.586Decizia MAA și Domeniilor74407/1933În administrare Imobil
  116340Eliminată
  TOTAL 1.600.709
  (la 18-02-2008, Poziția cu nr. M.F. 116340 a fost eliminată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 152 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008 )
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii
  Nr. Crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 1 Construcții 7.572 În proprietate
  2. 2 Echipamente tehnologice 1.558.724 În proprietate
  3. 3 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 12.807 În proprietate
  4. 4 Mijloace de transport 46.626 În proprietate
  5. 6 Mobilier, aparatura de birotică, și alte active corporale 17.257 În proprietate
  6. Obiecte de inventar în folosință 170.070 În proprietate
  TOTAL 1.813.056
   +  Anexa nr. 6.a)Abrogată. (la 13-06-2018, Anexa nr. 6.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )  +  Anexa nr. 7.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Simnic
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasif.Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăBaza legalăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1167508.29.06Platforma cond. sem.762 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19695.953PV recep- ție 1969, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167688.29.06Clădire pompare Stație pomp.16 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1961488PV recep- ție 1961, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167728.29.06Atelier mecanic Corp clădire612 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196121.164PV recep- ție 1961, și protocol În administrare Imobil
  1167768.29.06Grajd vaciCorp clădire775 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19684.749PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167808.29.06Remiza utilaje Corp clădire272 mp cărămidă În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19602.232PV recep- ție 1961, și protocol În administrare Imobil
  1167878.29.06Adăpost selectoareCorp clădire155 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19771.367PV recep- ție 1977, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167908.29.06Stație cond. sem.Corp clădireinst. cond. calibr., calibr., trat., ambalat, transp., depozitat, 1700 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1982280.811PV recep- ție 202/ 30.06.1982HG. În administrare Imobil
  1167968.29.06Stație primire porumb Corp clădirecorp fabric,mag. Prod. Finite, dep.Ciocalai, buncăr porumb, drumuri, 4400 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1986211.956PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168008.29.06Grajd pentru caiCorp clădire24 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19553PV recep- ție 1963, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168028.29.06Șopron + baraca Corp clădire158 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19635PV recep- ție 1963, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168058.29.06Platforma uscat semințe 864 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19868.507PV recep- ție 1986, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168098.29.06Atelier mecanic Corp clădire238 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19812.671PV recep- ție 1961 și protocol În administrare Imobil
  1168118.29.06Grup social Corp clădirelocuințe 433 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1959531PV recep- ție 1959 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168188.29.06Clădire laborator 3 nivele+ap.Laborator 16 mp, cărămidă În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196418.736PV recep- ție 1964 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168218.29.06Remiza utilaje Corp clădire276 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19612.085PV recep- ție 1961 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168418.29.06Sediu admin. 3 nivele - 45 camere 1648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196829.819PV recep- ție 1968 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168568.29.06Pavilion OCorp clădirezid În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 195818PV recep- ție 228/ 01.1999 HG În administrare Imobil
  1168608.29.06Dormitor 1 nivel 70 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958341PV recep- ție 1958 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168638.29.06Atelier mecanic 1 nivel 128 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958746PV recep- ție 7053/ 05.1958, HG În administrare Imobil
  1168658.29.06Pavilion F2 1 nivel, 2 camere 6 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19585PV recep- ție 1958 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168698.29.06Cabine spațiale birouri 2 nivele birouri 45 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19841.743PV recep- ție 1984, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168738.29.06Centru prelucrarelapte Corp clădireutilaje, 484 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 199861.946PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1168778.29.06Platforma uscat semințe 648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198611.970PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168808.29.06Clădire cantina Corp clădire75 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 191111PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1168838.29.06Platforma uscat semințe Betonat + constr. Bet.Acop. 1080 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198613.870PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168868.29.06Pavilion NCorp clădirezid magazie În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958263PV recep- ție 54/ 01.1958, HG În administrare Imobil
  1168888.29.06Depozit carburanțiCorp clădirezid 52 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19711.749PV recep- ție 1971 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168938.29.06Clădire zid + anexa Corp zid 75 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 192516PV recep- ție 1925 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168958.29.06Magazie fitosanitar+anexe Corp clădirezid 92 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 195816PV recep- ție 1958, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168988.29.06Grajd vaciCorp clădire581 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19683.569PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169058.29.06Vestiar personal Corp clădire20 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19705PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1169108.29.06Magazie furaje 30 vag Corp clădire2 nivele 251 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19707.809PV recep- ție 1970, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169138.29.06Grajd vaciCorp clădire616 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19683.218PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169178.29.06Grajd vaciCorp clădire588 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19484.554PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169208.29.06Clădire atelier Corp clădire97 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19942.487PV recep- ție 10/ 12.1994, HG În administrare Imobil
  1169238.29.06Grajd creșă vitei Corp clădire806 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19696.712PV recep- ție 1969, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169298.29.06Magazie moara Corp clădire174 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19888.753PV recep- ție 1988, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169328.29.06Magazie furaje Corp clădire484 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1968323PV recep- ție 1970, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169348.29.06Grajd vaciCorp clădire799 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198724.172PV recep- ție 1987, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169378.29.06Grajd maternitate Corp clădire490 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198845.501PV recep- ție 2265/ 11.05.1988HG În administrare Imobil
  1169418.29.06Magazie A-birouri 1 nivel 648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19583.182PV recep- ție 1958, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169438.29.06Silozuri nutreț 240 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198710.799PV recep- ție 2265/ 11.05.1987HG În administrare Imobil
  1169478.29.06Clădire dormitor 1 nivel 28 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 191016PV recep- ție 1910, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169528.29.06Clădire cramă 2 nivele + utilaje 306 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19257.753PV recep- ție 1925, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169578.29.06Adăpost budane 1 nivel 170 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1975279PV recep- ție 1974, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169618.29.06Grajd maternitate scroafe Corp clădire264 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19684.893PV recep- ție 2265/ 11.05.1968HG În administrare Imobil
  1169658.29.06Grajd tineret Corp clădire691 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19682.665PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 820.461
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii
  Nr. Crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 2 Echipamente tehnologice 1.526.211 În proprietate
  2. 3 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 20.761 În proprietate
  3. 4 Mijloace de transport 130.005 În proprietate
  TOTAL 1.676.978
   +  Anexa nr. 8.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii Centrale de Cercetări
  pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Brăila
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tip bun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1147288.29.06Clădire cu 4 încăperi Din cărămidă N,S,E,V - teren SCDABrăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaCom.Marasu, SCDA Brăila-Sector Cercetare 1983598PV preluare de la constructor În administrare Imobil
  1147928.29.06Sistem irigații culturii câmp Conducte azbociment+ Conducte metalice N,E - terenuri particu- lare, V - sat Silis-traru, comTraian, S - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Ferma nr. 1 Silistraru 1974103.746PV preluare de la constructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1147938.29.06Platforma Din beton N,S,E - terenuri particu- lare, V - DN 21 Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sect. Mecanic 196812PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1147948.29.06Remiza mașini- unelte Fundație beton, zida-rie acoperi-ta cu azbociment N,S,V,E - teren SCDA Brăila - Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sector Cer- cetare, com.Stăncuța,satPolizești 19626PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1147958.29.06Clădire cu laboratoare Fundație beton, zid de cărămidă,acoperiș terasa N,V -terenS - teren Primăria Stăncuța, E - drum comunal Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sector Cer- cetare, com.Stăncuța,satPolizești 19642.684PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1148018.29.06Centrala telefonicacu grup sanitar Pereți betoncărămidă, acoperiș tabla N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954106Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1148028.29.06Clădire cantina Cu subsol din cărămidăînvelită cu țiglă pt. 300 pers. N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954944Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1149208.29.06Clădire Cu parter șietaj din cărămidă, învelită cu tabla N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954970Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1149218.29.06Clădire 4 apartamentpt. oaspeți Fundație beton, zid cărămidă, instalație electrica șiapa N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954493Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1149238.29.06Clădire administrativă Fundație beton, zidărie cărămidă, înveliș tabla N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954316Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1149288.29.06Atelier gospodăresc Fundație beton, pereți cărămidă N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21 Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Sector Meca-nic, Sos. Vizirului, km. 8 1978366.522PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149318.29.06Punct însămânțări artificiale Fundație beton, pereți paianta, cu acoperiș de azbociment N,E -tere-nuri par- ticulare, V - canal desecare, S -CF Bră-ila-FăureiȚara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma 5 agrozoo- tehnica 1983117PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149328.29.06Clădire birou, magazie piese, fierărie Fundație beton, zid de cărămidă N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21 Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,1968523PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149358.29.06Clădire laborator Din cărămidăînveliș tabla, 2 camere+ antreu N,S,E,V - teren - SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,C.E. IMB, com. Marasu 1983622PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149378.29.06Clădire magazie Din cărămidăînvelită cu țiglă N,S,E,V - teren - SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,C.E. IMB, com. Marasu 198321PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149398.29.06Magazie materiale Din cărămidăînveliș tabla, 2 camere+ antreu N,S,E,V - teren - SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,C.E. IMB, com. Marasu 19833PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149638.29.06Saivan oi Fundație beton, zidărie cărămidă N,E -terenSCDA Brăi-la, V - canal de- secare, S-CF Brăila-Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19691.447PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1149728.29.06Clădire birouri Din cărămidăacoperită cutabla N,E -tere-nuri par- ticulare, V - DN 21,S - teren SCDA Brăila Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Sos. Vizi- rului, km. 91954483Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1149758.29.06Clădire dormitor Fundație beton, pereți cara-midă, acope-riș țiglă, inst. el. N,E - arabil SCDA Brăila V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 196618.708PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149788.29.06Clădire dormitor Fundație beton, pereți cara-midă, acope-riș țiglă. N,S,E - terenuri parti- culare, V - DN 21 Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Sos. Vizirului, km. 8 195820.773PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149838.29.06Clădire cantina Din cărămidăînveliș țiglă pt. 72 persoane N,S,E - terenuri parti- culare, V - DN 21 Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Sos. Vizirului, Km. 8 196210.954PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149898.29.06Magazie cereale Fundație beton, învelită cu țiglă N,E - arabil SCDA Brăila V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 19651.933PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149908.29.06Saivan oi Fundație beton, zidărie cărămidă N,E - arabil SCDA Brăila V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 1965754PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149938.29.06Clădire dormitor Fundație beton, pereți cara-midă, acope-riș țiglă, inst. electrica N,E - arabil SCDA Brăila V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 196617.922PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149968.29.06Sistem desecare Canale deschise N -DunăreaE.V.S - teren SC IMN Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4 IMB 1975248PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149978.29.06Atelier gospodăresc Fundație beton, zid cărămidăplanșeu, beton N,E - arabil SCDA Brăila V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 1970963PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1149998.29.06Sistem irigații culturi câmp Instalație subterana azbociment, țeavă V - sat Silistaru,N - CF Brăila - București,E-terenuriparticula-re S-DN 2BȚara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 198391.389PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150018.29.06Sistem desecare Canale deschise V - sat Silistaru,N - CF Brăila - București,E-terenuriparticula-re S-DN 2BȚara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 19836.155PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150058.29.06Platforma uscat semințe Beton + piatra N,E-arabilSCDA Brăi-la, V -satSilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 1969465PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150118.29.06Magazie uscat semințe Fundație beton, aco- perită cu azbociment N,E-arabilSCDA Brăi-la, V -satSilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 19703.759PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150398.29.06Clădire cărămidă Fundație beton, cara-midă, planșeu beton N,S,E - teren SCDAV - dig Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 197022.706PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150428.29.06Construcție Castel apa Beton armat,instalație de 29 m, cu pompa sumersibilă N,E -terenSCDA, V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 - agrozoo- tehnica 19632.563PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150498.29.06Sistem irigații culturi câmp Conducte azbociment +Conducte metalice N -DunăreaE,V,S - teren SC IMB Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 198417.483PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150548.29.06Sistem desecare Canale deschise N -DunăreaE,V,S - teren SC IMB Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 1975269PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150568.29.06Platforma condiținat semințe Beton + piatra N,S,E - teren SCDAV - dig Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 198618.669PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150618.29.06Atelier gospodăresc Fundație beton, zid de cărămidă,planșeu beton N,S,E - teren SCDAV - dig Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 19701.444PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150628.29.06Sistem irigații culturi câmp Plat I, Conducte azbociment +Conducte metalice N -DunăreaE,V,S - teren SC IMB Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 198443.535PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150648.29.06Saivan pentru oi Fundație beton, zidărie cărămidă N,E-arabilSCDA Brăi-la, V -satSilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 1965139PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150678.29.06Platforma condiționat semințe Beton + piatra Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S -teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Sos. Vizi- rului, km. 9198688.117PV preluare de la cons- tructor, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1150718.29.06Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, acoperiș azbociment Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954117Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1150738.29.06Grajd animale Pereți paianta, acoperiș azbociment Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1983391Preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1150778.29.06Atelier mecanic Fundație beton, zid de cărămidă, inst. elec- trică și apa Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954667Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1150808.29.06Pavilion laboratoare Cu parter șietaj Fundație beton, zid cărămidă Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954935Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1150838.29.06Uscător porumb 6 celule, arzător, batoză porumb Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 197988.122PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1150878.29.06Stație calibrat porumb Magazie, depozit pro-duse finite,8 celule metalice, 3 calibroare1 gravitatormașină precurățit pt. boabe Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 19851.447.375PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1150918.29.06Siloz turn Cu buncăr alimentare, basculă autoalim. cu energie electrica, rețea apa, canalizare, rețea termica Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 19751.688.868PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1151058.29.06Platforma acoperită pentru depozitat și condiționat semințe Cu stâlpi centrali și laterali, șarpantă metal, acoperiș azbociment Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 19691.976PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1151078.29.06Magazie Cu platformauscat semin-te, fundațiebeton, zida-rie plăci prefabricateIncinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 19651.335PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1151108.29.06Magazie pentru saci Fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 197224.059PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1151128.29.06Platforma condiționat semințe Beton + piatra Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1971665PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1151158.29.06Clădire dormitor Fundație beton, zid cărămidă, 76 paturi Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 197230.466PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1152278.29.06Platforma condiționat semințe Beton + piatra Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1969127PV preluare de cons- tructor În administrare Imobil
  1152318.29.06Magazie cereale șimateriale Fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954344Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1152358.29.06Remiza garaj autoFundație beton, zidărie acoperită cu azbociment Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 1954446Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1152378.29.06Decantor Beton + parapeți protecție Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 199315.988PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1152408.29.06Orezărie Amenajări speciale, canale ali- mentare, îndiguiri azbociment și desecări N - SC Vermata, V - drum comunal, S,E - terenuri particu- lare Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-C.E. Corbu, Com. Măxineni 197712.869PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1152428.29.06Ramiza magazie grajd Fundație beton, pereți cărămidă N - SC Vermata, V - drum comunal, S,E - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-C.E. Corbu, Com. Măxineni 197737.470PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1152458.29.06Clădire laborator Fundație beton, alimentație apa N - SC Vermata, V - drum comunal, S,E - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-C.E. Corbu, Com. Măxineni 197772.551PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1152478.29.06Drenaj Instalație subterana N - SC Vermata, V - drum comunal, S,E - terenuri particu- lare Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-C.E. Corbu, Com. Măxineni 197762.066PV preluare de la cons- tructor În administrare Imobil
  1153098.29.06Sistem irigații culturi câmp Plot I, Conducte azbociment +Conducte metalice N -DunăreaE,V,S - teren SC IMB Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Fermele nr. 2,3,4,- IMB 198437.085PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153118.29.06Platforma condiționat semințe Beton + piatra Incinta SCDA Brăila, N,E -tere-nuri par- ticulare, V -DN 21, S - teren SCDA Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila-Sos. Vizirului, km. 9 19681.382PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153148.29.06Grajd taurine 107 cap. Fundație beton, zid cărămidă cu azbociment N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 196122.436PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153188.29.06Magazie furaje Fundație beton, zid cărămidă, acoperită cuplăci azbociment N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19812.177PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153218.29.06Platforma uscat semințe Beton + piatra N,E -terenarabil SCDA, V - sat SilistraruS - DN 2B Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 1 Silistraru 198618.984PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153248.29.06Adăpost animale Fundație beton, zid cărămidă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19652.635PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153288.29.06Grajd taurine 100 cap. Fundație beton, zid cărămidă cu azbociment, instalație electrica și apa N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19642.787PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153318.29.06Grajd 100 cap. Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș azbociment +adăpători N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 196517.053PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153348.29.06Grajd 100 cap. Cărămidă, Fundație beton, padoc din stâlpi din beton N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1959938PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153368.29.06Adăpost animale. Fundație beton, zid cărămidă, ventilație N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19633.085PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153398.29.06Grajd taurine 107 cap. Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19614.067PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153458.29.06Adăpost animale Fundație beton, zid cărămidă, ventilație N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19631.181PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153488.29.06Grajd taurine 107 cap. Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 196122.407PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153768.29.06Grajd taurine 114 cap. Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19655.040PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153808.29.06Grajd taurine 107 cap. Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 196125.969PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153818.29.06Grajd vaci, stabulațielibera Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19591.454PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153968.29.06Grajd animale maternitate Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1981299.991PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1153998.29.06Grajd animale, extindere,grajd tineret Fundație beton, zidărie cărămidă, acoperit cu azbociment N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 198188.362PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154038.29.06Grajd taurine 107 cap. Fundație beton, zid cărămidă, cuazbociment, instalație muls, adăpatN,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19614.067PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154078.29.06Bloc cu 8 apartamente Parter + etaj N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19746.196PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154098.29.06Bloc cu 2 apartamente Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1962514PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154128.29.06Bloc cu 2 apartamente Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1962514PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154158.29.06Bloc cu 2 apartamente Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1962514PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154188.29.06Bloc cu 2 apartamente Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 1962514PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154248.29.06Bloc cu 6 apartamente Cu etaj și parter din cărămidă, instalație electrica, apa, acope- riș țiglă N,E -terenSCDA V - canal desecare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț:BrăilaSCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozoo- tehnica 19653.485PV preluare cons- tructor În administrare Imobil
  1154288.29.06Adăpost animale Fundație beton, zid cărămidă, ventilație N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19633.085PV preluare constructor În administrare Imobil
  1154308.29.06Bloc cu 8 apartamen-te Parter+etaj N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19705.221PV preluare constructor În administrare Imobil
  1154338.29.06Grajd creșă vitei Fundație beton, zidărie cărămidă, acoperiș azbociment, cu padoc pentru 100 cap. N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19614.153PV preluare constructor În administrare Imobil
  1154368.29.06Anexe gospodă- rești Fundație beton, pereți cărămidă, planșeu beton N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19711.724PV preluare constructor În administrare Imobil
  1154408.29.06Construc- ție siloz de supra- față Din 4 com- partimente, celule de 6000 t capa-citate N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19813.252PV preluare constructor În administrare Imobil
  1154558.29.06Magazie unelte Fundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglă, 5 camere Incinta SCDA Brăila, NEterenuri particula-re, V-DN 21, S- teren SCDABrăila Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 1954206Transfer de la GAS Lacu SăratHG 509/1993 În administrare Imobil
  1154628.29.06Construc- ție pentruîngrășăto-rie miei Acoperiș azbociment N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19721.094PV preluare de la constructor În administrare Imobil
  1154688.29.06Filtru sanitar + punct colectat lapte Instalație răcit lapte,grup elec- tric, schim-bator căldu-ra, cisternelapte, cen- trifugă N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 1982134.651DCS 168/1980 În administrare Imobil
  1154718.29.06Adăpost animale Fundație beton, zid cărămidă, ventilație N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila, SCDA Brăila,Ferma nr. 5 agrozootehnica 19631.180PV preluare de la constructor În administrare Imobil
  1154758.29.06Bloc cu 8 apartamente Parte+etaj N,E -terenSCDA, V - canal de- secare, S - CF Brăila - Făurei Țara:RomâniaJudeț: Brăila,